Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/151

Click to flip

151 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bačkora
slipper
balkon
balcony
becherovka
Czech liqueur
budova
building
byt
apartment
cesta
way, path, trip
čtvrť
neighborhood, area
dálnice
highway
dřez
kitchen sink
dům
house, home
rodinný dům
family house
fontána
fountain
garáž
garage
garsonka
studio apartment
chalupa
country house
chata
cabin
chodba
corridor, hallway
inzerát
advertisement
jídelna
dining room
keř
bush
koberec
rug
koš
garbage can
koupelna
bathroom
křeslo
armchair
křižovatka
intersection
kuchyň
kitchen
květina
flower
květináč
flowerpot
lavice
bench
lednička
refrigerator
lístek
ticket
k sedění
for a seat
k stání
for standing room
ložnice
bedroom
mapa
map
metro
metro, subway
místnost
room
mrazák
freezer
myčka
dishwasher
nábytek
furniture
návštěva
visit
obraz
picture
obývací pokoj
living room
patro, poschodí
floor, story
Kolik pater?
How many floors?
plakát
poster
pohovka
couch
pokoj
room
police
shelf
postel
bed
poštovní schránka
mailbox
pracovna
study
pračka
washing machine
předměstí
suburb
přízemí
ground floor
půda
attic
roh (na)
corner
schody
stairs
sídliště
housing development
silnice
road
sklep
cellar
skříň
wardrobe
skříňka
cabinet
směr
direction
soused, sousedka
neighbor
spolubydlící
roomate
sporák
stove
sprcha
shower
stanice metra
subway station
stolek
small table
strana
page, side
strom
tree
stůl
table
psací stůl
desk
telefon
telephone
trasa
line (for subway)
trouba
stove
třída
classroom, avenue
umývadlo
sink
vana
bathtub
váza
vase
věšák
hanger, hook
věž
stereo system
výhled
view
výtah
elevator
záhon
flowerbed
zahrada
garden
záchod
bathroom, toilet
zastávka tramvaje, autobusu
tram, bus stop
zásuvka
drawer
zrcadlo
mirror
židle
chair
čistý
clean
jiný
different
klidný
calm
levý
left
podobný
similar
pravý
right
příjmený
pleasant
slunný
sunny
stejný
the same
světlý
light, bright
špinavý
dirty
until, as far as
pak
then
pěšky
by foot
pomalu
slowly
pozdě
late
rovně
straight
rychle
quickly
úplně
completely
zpátky
back
Jděte zpátky.
Go back.
Dáte si něco k pití?
Would you like something to drink?
Dobrou chuť!
Enjoy your meal.
Nápodobně.
You too.
mít štěstí
to be lucky
Na zdravÍ!
To your health!
Nechce se mi + infinitive
I don't feel like...
Pojďte dál.
Come in.
Poslužte si.
Help yourself.
Přijďte k nám na návštěvu.
Come visit us.
ptát se/zeptat se na cestu
to ask for directions
bloudit/zabloudit
to get lost
dávat/dát
to put something somewhere
dostávat se/dostat se
to get somewhere
hodit se
to be suitable, good for someone, to match up
nacházet/najít
to find
najímat si/najmout si
to rent (room, apartment)
nalévat/nalít
to pour
nastupovat/nastoupit
to get on
odkládat/odložit si
to take off one's coat
odpovídat/odpovědět
to respond/answer
podávat/podat
to pass (salt, pepper)
představovat (se)/představit (se)
to introduce
představovat si/představit si
to imagine
přestupovat/přestoupit
to transfer (bus)
připíjet/připít
to make a toast
sedět
to sit, to be sitting
sedat si/sednout si
to sit down
stačit
to suffice
stát
to stand
stěhovat se/přestěhovat se
to move, change one's residence
tykat
to be on informal terms
viset
to hang
vypadat
to hang
vystupovat/vystoupit
to get off (a bus)
zabočovat/zabočit
to turn
zapomínat/zapomenout
to forget
zavírat/zavřít
to close
zouvat se/zout se
to take off one's shoes