Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/144

Click to flip

144 Cards in this Set

 • Front
 • Back
mali
financial
müdür yardımcısı
assistant director
deneyim
experience
aranmak
to be sought
mezun
graduate
başvuru
application
satış
sales
civarında
in the vicinity of
engel
obstacle; hindrance
boy
height
kısa boylu
short
orta boylu
medium height
uzun boylu
tall
ağırlık
weight
zayıf
thin; slender
toplu
plump; stocky
tıknaz
plump; stocky
şişman
fat
genel
general
güzel
beautiful
yakışıklı
handsome
çirkin
ugly
ten
complexion
açık tenli
light complexion
beyaz tenli
light complexion
buğday tenli
olive (wheat) complexion
koyu tenli
dark complexion
esmer tenli
dark complexion
saç
hair
düz saçlı
straight hair
dalgalı saçlı
wavy hair
kıvırcık saçlı
curly hair
sarışın
blond
kumral
brown hair; brunette
siyah saçlı
dark haired; brunette
esmer
dark haired; brunette
bıyıklı
mustached
sakallı
beareded
olumlu
positive
anlayışlı
understanding
becerikli
capable
ciddi
serious
cömert
generous
çalışkan
hardworking
duygulu
sensitive
düzenli
orderly
titiz
orderly
güvenilir
reliable
ilgili
interested
iyi huylu
good-natured
iyi kalpli
good hearted
iyimser
optimistic
kendinden emin
self-assured
konuşkan
talkative
nazik
polite
kibar
polite
neşeli
cheerful
normal
normal
sabırlı
patient
sakin
calm
samimi
sincere
candan
sincere
sevimli
pleasant
sempatik
pleasant
terbiyeli
well-mannered
utangaç
shy
yetenkli
talented
yumuşak
soft
olumsuz
negative
anlayışsız
insensitive
sakar
clumsy
ciddiyetsiz
unserious
cimri
stingy
tembel
lazy
duygusuz
insensitive
düzensiz
messy
dağınık
messy
güvenilmez
unreliable
ilgisiz
indifferent
aksi
bad-tempered
ters
bad-tempered
kötü kalpli
malicious
kötümser
pessimistic
güvensiz
unassured
sessiz
quiet
kaba
rude
durgun
sad; subdued
tuhaf
strange
acayip
strange
sabırsız
impatient
heyecanlı
nervous
samimiyetsiz
insincere
sevimsiz
unpleasant
terbiyesiz
ill mannered; rude
arsız
impudent; shameless
yüzsüz
impudent; shameless
yeteneksiz
untalented; incompetent
sert
harsh
yaş
age
yaşamak
to live
çikmak
to go out
çıkarmak
to take out
baş
head
başlamak
to start
genç
young
gençleşmek
to get younger
hoş
pleasant
hoşlanmak
to like
geç
late
geçikmek
to be late
pat
bang
patlamak
to explode
teşekkür
thank
teşekkür etmek
to thank
sabır
patience
sabretmek
to be patient
yardım
help
yardım etmek
to help
yemek
food
yemek yapmak
to cook
selam
greeting
selam vermek
to greet
namaz
prayer
namaz kılmak
to pray
adapte
adapted
adapte etmek
to adapt
bloke
blocked
bloke etmek
to block
park
parking lot
park etmek
to park
spor
sports
spor yapmak
to do sports; play sports
davet etmek
to invite
çağırmak
to invite
tekrar etmek
to repeat
tekrarlamak
to repeat
mukayese etmek
to compare
kıyaslamak
to compare
emretmek
to order
buyurmak
to order
affetmek
to forgive
bağışlamak
to forgive
selam vermek
to greet
selamlamak
to greet