Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/200

Click to flip

200 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
A család a ház elõtt áll.
The family is in front of the house.
Where is the family?
Tetszik nekik a ház.
They like the house.
Do the like the house?
A ház eladó.
The house is for sale.
Is the house for sale?
A ház elõtt van egy tábla.
There is a sign in front of the house.
Is there a sign?
A tábla mutatja hogy a ház eladó.
The sign shows the house is for sale.
What does the sign indicate?
Az apa a ház felé mutat.
The father points to the house.
What does the father do?
Az anya a férfi és a kislány között áll.
The mother stands between the man and the girl.
Where does the mother stand?
A kislány mellett van a kutyája.
The girl has her dog beside her.
What does the girl have?
A kislánynak van egy kutyája.
The girl has a dog.
Who has a dog?
A kislány fogja a kutya pórázát.
The girl holds the dog-lead.
dog-lead
A ház mögött fák vannak.
There are trees behind the house.
What is behind the house?
Három fa van a ház mögött.
There are 3 trees behind the house.
How many trees are there?
A ház körül fû van.
There is grass around the house.
Is there any grass?
Kis út vezet az ajtóhoz.
The walkway goes to the house.
walkway
A kislány nadrágja sárga.
The girl's pants are yellow.
pants
Az anya blúza zöld.
The mother's blouse is green.
blouse
szoros
tight,close
szorzás
multiplication
szótag
syllable
Jó szórakozást!
Have a good time.
szónoki kérdés
rhetorical question
eléggé szokatlanul
strangely enough
a hasam
my abdomen
a hasad
your abdomen
a hasa
his/her abdomen
my stomach
a gyomrom
a gyomrod
your stomach
a gyomora
his/her stomach
a karam
my arm
a karad
your arm
a karja
his/her arm
a kezem
my hand
a kezed
your hand
his/her hand
a keze
a lábam
my leg
a lábad
your leg
a lába
his/her leg
a térdem
my knee
a térded
your knee
his/her knee
a térdje
a bordám
my rib
a bordád
your rib
a bordája
his/her rib
a torkom
my throat
a torkod
your throat
a torka
his/her throat
az ajkam
my lip
az ajkad
your lip
az ajka
his/her lip
a hajam
my hair
a hajad
your hair
his/her hair
a haja
a csecsbimbóm
my nipple
a csecsbimbód
your nipple
his/her nipple
a csecsbimbója
a bõröm
my skin
a bõröd
your skin
a bõre
his/her skin
a szakállam
my beard
a szakállad
your beard
a szakálla
his/her beard
az állam
my chin
az állad
your chin
az álla
his/her chin
a vállam
my shoulder
a vállam
my shoulder
a vállad
your shoulder
a válla
his/her shoulder
a fülem
my ear
a füled
your ear
his/her ear
a füle
zsidós
Jewish
tanult ember
an educated man
szociális dolgozó
social worker
a good public speaker
jó szónok
szótar
dictionary
tavaszi esõ
spring rain
Dean amerikai.
Dean is American.
Fáradt vagyok.
I am tired.
Would you like a black coffee?
Kérsz egy feketét?
I'd like tea, please.
Köszönöm, teát kérek.
Nagyon finom.
It is delicious.
Mi a foglalkozásod?
What is your occupation?
Nagyon finom volt.
It was delicious.
Jól beszélsz magyarul!
You speak Hungarian well.
Mi a neved?
What is your name?
Mi Dean foglalkozása?
What is Dean's occupation?
És te?
And what about you?
Hogy tetszik Budapest?
How do you like Budapest?
Kérsz kávét vagy teát?
Would you like coffee or tea?
Mi kell még?
What else is needed?
Egy üveget kérek.
I want a bottle.
Egy üveg sört kérek.
I want a bottle of beer.
Tessék parancsolni.
-vagy-
Mit parancsol?
Can I help you?
Telefonálni akarok.
-vagy-
Telefonálni szeretnék.
I want to telephone.
Két kólát akarok.
I want two Cokes.
Egy sört kérek.
A beer please.
Wine please.
Bort kérek.
A német sört kérem.
The German beer please.
Barneyt keresem.
I am looking for Barney.
Ezt kérem.
This one please.
A gulyást kérem.
The goulash please.
Melyiket kéred?
Which do you want?
Két hideg sört kérek.
Two cold beers, please.
Azt kérem.
That one please.
taktikát változtat
resort to new tactics
egy tál fõzelék
a dish of vegetables
csak találgatás
it is mere guesswork
sehol sem található
nowhere to be found
találka
rendezvous, date
talán igaz, talán nem
that may or may not be true
talpig férfi
every inch a man
találgatás
guessing, guesswork, conjecture
találkozás
meeting, encounter, appointment
ember a talpán
a man's man; a fine fellow
támadás
attack
sok a tanulnivalóm
I have a great deal of studying to do.
tanulmányokat folytat
pursue/continue one's studies
ennyi idõ távlatából
in retrospect
Tudom mit tettél tavaly nyáron.
I know what you did last summer.
szereti a társaságot
be sociable, like parties, be a good mixer
társadalombiztosítási igazolvány
national insurance number
taposómalom az élete
s/he is in a rut
jól táplált
well-fed/nourished
undernourished
rosszul táplált
hiányos táplálkozás
malnutrition
tanúvédelmi program
witness protection program
hamis tanúzás
perjury, false witness
Egy óra (van).
It is one o'clock.
Dél van.
It is noon.
Milyen lesz az idõ ma?
What will the weather be like today?
Szép idõ lesz.
It will be beautiful.
Változékony idõ lesz.
It will be changable.
Melegebb lesz.
It will be warmer.
Hányadika van ma?
What is today's date?
Hidegebb lesz.
It will be colder.
Rossz idõ lesz.
It will be bad weather.
ez idõ tájt
(at) about this time
Meg tudná mondani kérem mennyi az idõ?
Could you please tell me what time it is?
What time is it?
Hány óra (van)?
Pontosan öt perccel múlt három.
It is exactly 5 minutes past 3.
Körülbelül három óra.
It is approximately 3 o'clock.
Pontosan tíz perccel múlt három.
It is exactly 10 minutes past 3.
Körülbelül negyed négy.
It is approximately a quarter past 3.
Körülbelül fel négy.
It is approximately 3:30.
Körülbelül háromnegyed négy.
It is approximately a quarter to four.
Pontosan öt perc múlva négy.
It is exactly 5 minutes to 4.
Hány órakor?
At what time?
Éjfél van.
It is midnight.
Egy órakor.
At one o'clock.
Négy óra körül.
Around 4 o'clock.
Két órakor.
At 2 o'clock.
reggel nyolc óta
since 8 am.
nyolc napja
for a week
Öt óráig
Until 5 o'clock
tíztõl tizenegyig
from 10 to 11
két órát
-vagy-
két óra hosszat
2 hours (long)
Mennyi ideig?
How long?
Három és négy között
between 3 and 4
este nyolc után
after 8 pm
reggel kilenc elõtt nem
not before 9 am
két óra múlva
in 2 hours
Van egy ötszázasod?
Have you got a 500 (forint note)?
születésnapi torta
birthday cake
a természet erõi
the forces of nature
a szépség és a szörnyeteg
the beauty and the beast
Have you got a ten (forint note)?
Van egy tizesed?
Az kétszázhetvenkettõ.
That is 272.
Ez hetvenkét forint.
This is 72 forints.
Hány forint az?
How many forints is that?
Igaza van.
He/she is right.
Igazad van.
You are right.
Igazam van.
I am right.
Nincs igazad.
You are wrong.
Hány forint ez?
How many forints is this?
Ez két forint.
This is two forints.
születésnapi ajándék
birthday present
szövegösszefüggésból kiragadott szavak
words taken out of context
intrikák szövevénye
web of intrigue
Az meg mi a szösz?
What the hell is that?
Mi a szösz!
What the hell!
Kifogy belõle a szusz
be out of breathe; be quite winded
prenatal
szülés elótti
Minden jót kívánok születésnapjára!
Happy birthday to you! (I wish you many happy returns of the day!)
Úgy beszél, mint egy született angol.
(S)he speeks English like a native.
szövõdmény nélküli
without complications
amerikai szövõlepke
fall webworm
sztereotip kifejezés
stereotyped phrase, cliché
védekezõ állás
guard, defensive position
múlt télen
last winter
viszonzatlan szerelem
unrequited love
vitatott kérdés
a controversial issue/question
való igaz
it is absolutely/quite true
töltött káposzta
stuffed cabbage
ügyvédi megbízás
power of attorney
There is a party in our house on Saturday night.
Buli van a házunkban szombaton este.
Talólkozunk a bulin.
We'll meet at the party.
Talólkozunk akkor.
We'll meet then.
Talólkozunk holnap.
We'll meet tomorrow.
Gyere el!
Come on (with me)!