Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
wat zullen we doen?
cosa facciamo
heb je zin om de stad in te gaan?
hai voglia di fare un giro in centro?
uitstekend idee
ottima idea
ik zou een overhemd willen kopen
vorrei comprare una camicia
laten we de autobus nemen
prendiamo l'autobus
in het centrum zijn er maar 2 parkeerplaatsen
in centro ci sono solo due parcheggi
afgesproken
d'accordo
ik pak het fototoestel
prendo la macchina fotografica
zo bezoeken we eindelijk het kasteel
cosI visitiamo finalmente il castello
als we tijd hebben kijken we wat voor moois er is
se abbiamo tempo guardiamo cosa c'è di bello
in de winkels
nei negozi
een das
una cravatta
ik koop misschien een CD
io magari compro un CD
maar zeg, maar wat
ma come
jij neemt altijd de auto
tu prendi sempre la macchina
's zaterdags zijn ze altijd vol
il sabato sono sempre pieni
het is beter om met de autobus te gaan
è meglio andare in autobus
we zijn klaar
sono pronto