Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/110

Click to flip

110 Cards in this Set

 • Front
 • Back
historie
history
religion
religion
engelsk
English
norsk
Norwegian
biologi
biology
kjemi
chemistry
matematikk
math
psykologi
psychology
sosiologi
sociology
pedagogikk
education
økonomi
economics
administrasjon
administration
Hvordan har du det?
How are you?
Jeg har det bra, takk.
I am doing fine, thanks.
Bare bra, takk.
Just fine, thank you.
Fint, takk.
Fine, thank you.
Sånne passe
All right
Ikke så bra.
Not so well.
Hvordan går det?
How is it going?
Det går bra, takk.
It is going well, thanks.
Er du student?
Are you a student?
Hvor studerer du?
Where are you studying?
Hva studerer du?
What are you studying?
Har du jobb?
Do you have a job?
Hvor jobber du?
Where do you work?
Hva gjør du i fritida?
What do you do in your freetime?
ti
ten
elleve
eleven
tolv
twelve
tretten
thirteen
fjorten
fourteen
femten
fifteen
seksten
sixteen
sytten
seventeen
atten
eighteen
nitten
nineteen
tjue
twenty
være
be (infinitive verb)
si
say (infinitive verb)
vite
know (infinitive verb)
spørre
ask (infinitive verb)
gjør
do (infinitive verb)
studere
study (infinitive verb)
ha
have (infinitive verb)
spille
play (infinitive verb)
spille fotball
play soccer
spille amerikansk fotball
play American football
spille volleyball
play volleyball
spille basketball
play basketball
spille golf
play golf
spille tennis
play tennis
trene
work out
prate /snakke
chat/talk
slappe av
relax
sove
sleep
være sammen med familien min
be with my family
lese
read
spille TV-spill
play video games
sjekke e-post/mail
check e-mail
spille dataspill
play computer games
stelle i hagen
work in the yard
lage mat
cook
spille piano
play piano
spille gitar
play guitar
synge
sing
ja
yes
nei
no
lege
doctor
sykepleier
nurse
prest
pastor
advokat
lawyer
arkitekt
architect
journalist
journalist
kontorsjef
office manager
kelner
waiter
snekker
carpenter
administrativ assistent
administrative assistant
Universitetet i Bergen
University of Bergen
Augsburg College
Augsburg College
Je studerer ved...
I am studying at...
lærer
teacher
ekspeditør
store clerk
Ja, jeg er student.
Yes, I am a student.
Nei, jeg er ikke student.
No, I am not a student.
Ja, jeg har jobb.
Yes, I have a job.
Nei, jeg har ikke jobb.
No, I don't have a job.
Jeg jobber på et sykehus.
I work at a hospital.
Jeg jobber på en skole.
I work at a school.
Jeg jobber på et kontor.
I work at an office.
Jeg jobber på en restaurant.
I work at a restaurant.
Jeg jobber på 7-Eleven.
I work at 7-Eleven.
Jeg jobber i en butikk.
I work in a store.
Jeg jobber i et firma.
I work in a company.
Jeg jobber i IBM.
I work at IBM
Jeg jobber ved et universitet.
I work at a university.
går tur
go for walks
går på fottur
go hiking
går på ski
go skiing
står på slalåm
go downhill skiing
står på snowboard
go snowboarding
være sammen med venner
am with friends
gå på kino
go to the movies
gå konsert
go to concerts
gå på bar/pub
go to bars/pubs
gå på kafé/restaurent
go to cafes/restaurants
høre på musikk
listen to music
se på TV
watch TV
surfe på nettet
surf the net
ikke
not
forstå
understand (infinitive verb)