Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
hedge, fence , netting
fál fir1 gu: fáil, ai: fálta, gi: fálta
gull
faoileán fir1 gu: faoileáin, ai: faoileáin, gi: faoileán
giant, jumbo
fathach fir1 gu: fathaigh, ai: fathaigh, gi: fathach
campaign
feachtas fir1 gu: feachtais, ai: feachtais, gi: feachtas
philosopher
fealsamh fir1 gu: fealsaimh, ai: fealsúna, gi: fealsúna
man
fear fir1 gu: fir, ai: fir, gi: fear
grass
féar fir1 gu: féir, ai: féara, gi: féar
executive, official
feidhmeannach fir1 gu: feidhmeannaigh, ai: feidhmeannaigh, gi: feidhmeannach
butterfly
féileacán fir1 gu: féileacáin, ai: féileacáin, gi: féileacán
debt, the hunting
fiach fir1 gu: féich, ai: fiacha, gi: fiach
numeral, figure
figiúr fir1 gu: figiúir, ai: figiúirí, gi: figiúirí
folder, wrapping
fillteán fir1 gu: fillteáin, ai: fillteáin, gi: fillteán
venture, enterprise
fiontar fir1 gu: fiontair, ai: fiontair, gi: fiontar
fact
fíoras fir1 gu: fíorais, ai: fíorais, gi: fíoras
saucer
fochupán fir1 gu: fochupáin, ai: fochupáin, gi: fochupán
sod
fód fir1 gu: fóid, ai: fóid, gi: fód
dul I bhfód (penetration)
bath
folcadán fir1 gu: folcadáin, ai: folcadáin, gi: folcadán
vacum
folús fir1 gu: folúis
development, progress, growth
forás fir1 gu: foráis
guard dog, hunting dog
gadhar fir1 gu: gadhair, ai: gadhair, gi: gadhar
gadhar fiaigh
warrrior, hero
gaiscíoch fir1 gu: gaiscígh, ai: gaiscígh, gi: gaiscíoch
diease, infection
galar fir1 gu: galair, ai: galair, gi: galar
gallon
galún fir1 gu: galúin, ai: galúin, gi: galún
race (boat race)
geall fir1 gu: gill, ai: geallta, gi: geallta
promise, pledge
gealltanas fir1 gu: gealltanais, ai: gealltanais, gi: gealltanas
complaint
gearán fir1 gu: gearáin, ai: gearáin, gi: gearán
winter
geimhreadh fir1 gu: geimhridh, ai: geimhrí, gi: geimhrí
lock
glas fir1 gu: glais, ai: glais, gi: glas
lobster
gliomach fir1 gu: gliomaigh, ai: gliomaigh, gi: gliomach
voice
glór fir1 gu: glóir, ai: glórtha, gi: glórtha
custom, habit, convention
gnás fir1 gu: gnáis, ai: gnásanna, gi: gnásanna
field, field of play, ground
gort fir1 gu: goirt, ai: goirt, gi: gort
grade
grád fir1 gu: gráid, ai: gráid, gi: grád
railway
iarnród fir1 gu: iarnróid, ai: iarnróid, gi: iarnród
application, query
iarratas fir1 gu: iarratais, ai: iarratais, gi: iarratas
fish
iasc fir1 gu: éisc, ai: éisc, gi: iasc
border, rim, limb
imeall fir1 gu: imill, ai: imill, gi: imeall
runt, bottom
íochtar fir1 gu: íochtair, ai: íochtair, gi: íochtar
eagle
iolar fir1 gu: iolair, ai: iolair, gi: iolar
position, side , place
ionad fir1 gu: ionaid, ai: ionaid, gi: ionad
wonder
iontas fir1 gu: iontais, ai: iontais, gi: iontas
magazine, journal
irisleabhar fir1 gu: irisleabhair, ai: irisleabhair, gi: irisleabhar
warrior, hero, L
laoch fir1 gu: laoich, ai: laochra, gi: laochra
booklet
leabhrán fir1 gu: leabhráin, ai: leabhráin, gi: leabhrán
version, fall
leagan fir1 gu: leagain, ai: leaganacha, gi: leaganacha
child
leanbh fir1 gu: linbh, ai: leanaí, gi: leanaí
visibilty, seeing
léargas fir1 gu: léargais
level, balance of sound or color
leibhéal fir1 gu: leibhéil, ai: leibhéil, gi: leibhéal
cheek
leiceann fir1 gu: leicinn, ai: leicne, gi: leiceann
medicine, remedy
leigheas fir1 gu: leighis, ai: leigheasanna, gi: leigheasanna
toilet
leithreas fir1 gu: leithris, ai: leithris, gi: leithreas
apology
leithscéal fir1 gu: leithscéil, ai: leithscéalta, gi: leithscéalta
number, quotient, net
líon fir1 gu: lín, ai: líonta, gi: líonta
label, tag
lipéad fir1 gu: lipéid, ai: lipéid, gi: lipéad
torch, guiding light
lóchrann fir1 gu: lóchrainn, ai: lóchrainn, gi: lóchrann
fortified residence
longfort fir1 gu: longfoirt, ai: longfoirt, gi: longfort