Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/94

Click to flip

94 Cards in this Set

 • Front
 • Back
geal
bright
tuirseach
tired
dearg
red
glan
clean
tinn
sick/ill
glas
green
mór
big
te
hot
beag
small
tirim
dry
salach
dirty
dubh
black
donn
brown
liath
grey
marbh
dead
dorcha
dark
gorm
blue
glas
green
beo
alive
ramhar
fat
fionn
fair
úll geal
a bright apple
sparán dearg
a red purse
urlár glan
a clean floor
cailín tinn
a sick girl
pláta mór
a large plate
oráiste beag
a small orange
suiochán tirim
a dry seat
cóta salach
a dirty coat
lá te
a hot day
talamh glas
green earth
tá an t-úll geal
The apple is bright
tá an sparán dearg
The purse is red
tá an t-urlár glan
the floor is clean
tá an cailín tinn
the girl is sick
tá an pláta mór
the plate is large
tá an t-oráiste beag
the orange is msall
tá an suíochán tirim
the seat is dry
tá an cóta salach
the coat is dirty
tá an lá te
the day is hot
tá an talamh glas
the earth is green
deas
nice
go deas
nicely
maith
good
go maith
well
tapaidh
quick
go tapaidh
quickly
olc
bad
go holc
badly
mall
slow
go mall
slowly
breá
excellent
go breá
excellently
álainn
beautiful
go álainn
beautifully
aoibhinn
delightful
go haoibhin
delightfully
daor
dear
fliuch
wet
tanaí
slim
úr
fresh
géar
sour
lán
full
folamh
empty
dúghorm
navy
corcra
purple
bán
white
buí
yellow
saibhir
rich
bocht
poor
tapaidh
fast
mall
slow
ceart
right
mícheart
wrong
bog
soft
crua
hard
láidir
strong
lag
weak
ard
tall
milis
sweet
óg
young
beag
small
fada
long
trom
heavy
cailín deas
a nice girl
leabhar maith
a god book
lá breá
an excellent day
gúna álainn
a beautiful dress
gairdín aoibhinn
a delightful garden
tá an cailín go deas
the girl is nice
tá an leabhar go maith
the book is good
tá an lá go breá
the day is excellent
tá an gúna go hálainn
the dress is beautiful
tá an gairdin go haoibhinn
the garden is delightful