Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
now
most (mosht)
later
később (kaish-EUbb)
before
előbb
early morning (before sunrise)
hajnal
early morning (after sunrise but before around 9 a.m.)
reggel
morning
délelőtt
afternoon
délután
evening
este
night
éjszaka/éjjel
one o'clock AM
hajnali egy óra
two o'clock AM
hajnali két óra
nine o'clock AM
kilenc óra
noon
dél
one o'clock PM
délután egy óra (dailootaan edj awrâ)
two o'clock PM
délután két óra (dailootaan kait awrâ)
nine o'clock PM
este kilenc óra (esh-te kilents awraa)
midnight
éjfél (ayfail)
_____ minute(s)
_____ perc (perts)
_____ hour(s)
_____ óra (awrâ)
_____ day(s)
_____ nap
_____ week(s)
_____ hét (hate)
_____ month(s)
_____ hónap (hawnâp)
_____ year(s)
_____ év (ave)
today
ma
yesterday
tegnap
tomorrow
holnap
this week
ezen a héten
last week
múlt héten
next week
jövő héten
Monday
hétfő
Tuesday
kedd
Wednesday
szerda
Thursday
csütörtök
Friday
péntek
Saturday
szombat
Sunday
vasárnap
January
január
February
február
March
március
April
április
May
május
June
júniu
July
július
August
augusztus
September
szeptember
October
október
November
november
December
december
26/12/2005
12/26/05
12/26/05
2005. december 26.