Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/83

Click to flip

83 Cards in this Set

 • Front
 • Back
each
ia
eager
kama
ear
taringa
early
moata
earmark
tāpui
earth
one, oneone
earthquake
east
rāwhiti
easy
māmā
eat
kainga, kai, pau
economic
ohaoha
edit
whakatika
edition
putanga
editor
ētita
educate
whakaako(na)
eight
waru
either
ia, rānei, anō hoki
electrical
hiko
electron
irahiko
electronics
tāhiko
element
wāhanga
embark
eke
embody
whakatinana(tia)
emit
puhapuha
emotion
ngākau
employee
kaimahi
employer
kaituku mahi
empty
wātea
encourage
whakahauhau(tia), āki(na)
end
mutunga, pito, mutu
energetic
kaha
energy
pūngao
engine
mīhini
engineer
tangata pūkenga
enjoy
whakangahau(tia), hākinakina(tia)
enlarge
whakanui(a), whakarahi(a)
enough
kau
enrapture
wehe, kohara
enter
tomo(kia), hou(hia), uru(a)
entertain
whakangahau(tia)
entrance
kūwaha, waha
envelope
whare-reta
equation
whārite
equipment
taputapu
equivalent
taurite
erase
muku
erect
whakatū(ria)
error
escape
puta, rere, oma, omakia
escort
arahina
essence
iho, hau
establish
whakatū(ria)
estimate
whakatau tata, whakataunga tata
European
Pākehā
evaluate
arotake, arotakenga
even
taurua
evening
ahiahi
ever
tonu
every
katoa, ia
exact
whakahauhau, kapo
example
tauira
exceed
hipa atu, ngau kē, pū
excellent
rawe, pai
exchange
whakawhiti(a)
exclamation
āwaiā
exclusive
tāuke
execute
whakahaere(a), whakamate(a)
exhaust
whakapau, rūhā
exhibit
whakaari(a), whakaatu(ria)
exit
puta
expand
whakaroha
expect
tūmanako
experiment
whakamātau
expert
tohunga
explain
whakamārama(tia)
explore
toro
exponent
taupū
export
hoko ki tai
extension
taura
extol
whakahirahira
extraordinary
whanokē, autaia, whakaharahara
extremely
pito
eye
kanohi, whatu