Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
i
ahau, au
icon
whakaahua
idea
kaupapa, whakaaro
identification
whakaaturanga, pānga
if
mehemea, me
ignorant
kūare
illustrate
whakaata(tia), whakatauira(tia)
immediately
ināianei
impatient
whāwhai
implication
rara
import
hoko ki uta
important
hira, nui, tiketike, whai tikanga
improve
whakapai(tia)
in
rō, roto, kei
include
kai roto, whakauru' whai wāhi, uru atu
incorrect
indeed
otirā, koa
independent
wehe kē, tinana whakarawe
indicator
rama whakaatu
industrious
pukumahi
industry
mahi, mahinga
infinite
mutunga kore
information
rongo, whakamōhio
injure
takakino, whara, whakahētia
inland
uta
insane
pōrangi
insect
ngārara
inside
roto
inspect
mātaki(na), titiro(hia)
instead
institution
ture
instruct
tohutohu(tia)
insulator
ārai
integer
tau tōpū
integrate
kōmitimiti
intelligent
mōhio, atamai
intention
hei
interest
painga, pānga, āro(tia)
interfere
whakararuraru(tia), auwaha(tia)
international
ā-taiao
intersection
pūtahitanga
into
rō, ki
intonation
tangi
intransitive
takakau
invalid
tūroro
inventory
rārangi taputapu
inverse
kōaro
invite
pōwhiri(tia)
invoice
nama
iron
haeana(tia)
is
kei ana
island
moutere, motu
issue
uri, take, puta, tuku, tautohe, utiuti
it
ia, kai te, kei te, e ana
italic
tītaha
its
tōna, tāna, ōna, āna, ake