Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/84

Click to flip

84 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1
one
2
two
3
three
4
four
5
five
6
six
7
seven
8
eight
9
nine
10
ten
11
eleven
12
twelve
How old are you?
Hoe oud ben je?
I am ten years old
Ik ben 10 jaar
the raincoat
de regenjas
the coat
de jas
the cap
de muts
the scarf
de sjaal
the glove
de handschoen
the stockings
de kousen
the shoes
de schoenen
the bathing suit
het badpak
the shirt
het hemd
the dress
de jurk
the skirt
de rok
the pullover
de trui
the trousers
de broek
the pyjamas
de pyjama
the sandals
de sandalen
the vegetables
de groenten
the leek
de prei
the nose
de neus
the carrot
de wortel
the cabbage
de kool
the red cabbage
de rode kool
the telephone
de telefoon
the cauliflower
de bloemkool
the bean
de boon
the spinach
de spinazie
the window
het raam
the cloud
de wolk
the chicory
het witlof
the celery
de selderij
the salad
de sla
the tomato
de tomaat
the pea
de erwt
the potato
de aardappel
the tree
de boom
the fish
de vis
the house
het huis
the bird
de vogel
the sardine
de sardine
the mussel
de mossel
the sole
de tong
the trout
de forel
the mouth
de mond
the salmon
de zalm
the dog
de hond
the cod
de kabeljauw
the baby
de baby
de plaice
de schol
the oil
de olie
the stamp
de postzegel
the soup
de soep
the jam
de jam
the tea
de thee
the coffee
de koffie
the soap
de zeep
the street
de straat
the train
de trein
the shrimp
de garnaal
the onion
de ui
the wine
de wijn
the beer
het bier
the water
het water
apple
appel
pear
peer
orange
sinaasappel
nut
noot
plum
pruim
grape
druif
banana
banaan
cherry
kers
lemon
citroen