Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/112

Click to flip

112 Cards in this Set

 • Front
 • Back
administrativ
bestuurlijk
afton-aftnar
avond
album, ett
album
anda
sfeer, adem
anknytning-ar
relatie, verband
antaglig
vermoedelijk, waarschijnlijk
att anställa (b)
in dienst nemen
att dansa (a)
dansen
att drunkna (a)
verdrinken
att exportera (a)
exporteren
att fira (a)
vieren
att fiska (a)
vissen
att framkalla (a)
ontwikkelen
att grunda (a)
stichten
att innebära (d)
inhouden, betekenen
att jaga (a)
jagen
att känna till (b)
kennen, weten van
att livnära sig (b)
in zijn bestaan voorzien
att organisera (a)
organiseren
att pensionera (a)
pensioneren
att resa (b)
oprichten
att se till (d)
erop toezien, ervoor zorgen
att tjäna (a)
verdienen, dienen
att undervisa (a)
onderwijzen
att uppskatta (a)
waarderen, schatten
att uppstå (d)
beginnen, ontstaan
att utveckla (a)
ontwikkelen
att vårda (a)
verzorgen
backe-backar
heuvel, helling
blåsig
winderig
bojkott-er
boycot
bostad-städer
woning, woonplaats
farbror
oom van vaders kant
filmrulle-rullar
filmrolletje
fiskare
visser
fiske, ett
visserij, visvangst
framgång-ar
succes
frys-ar
vrieskist
färg-er
kleur, verf
förr (bijw)
vroeger
förtjust
enthousiast, verrukt
foto, ett
foto
hatt-ar
hoed
hem, ett
tehuis, woning
ide'-er
idee
industri-er
industrie
jordbruk, ett
landbouw
ju ... desto
hoe ... des te
kommunal
gemeentelijk
kostym-er
pak, kostuum
kräfta
kreeft, kanker
kultur-er
cultuur
kylskåp, ett
koelkast
landsbygd
platteland
lustig
grappig, vrolijk
mustasch-er
snor
möbel-möbler
meubel
möbelhandlare
meubelhandelaar
mönster, ett
patroon, voorbeeld
premiär-er
premiere
präst-er
dominee
regel-regler
regel, bepaling
schweizare
Zwitser
skogsbruk, ett
bosbouw
skrynklig
gekreukeld
skägg, ett
baard
skärgård-ar
scherenkust
slips-ar
stropdas
stadsbo-r
stadsbewoner
statlig
tot het rijk behorend, rijks-
steg, ett
stap
stilig
smaakvol, elegant
strand-stränder
oever, strand
stång-stänger
stok, stang
syskon, ett
broers en/of zussen
sånglärarinna
zanglerares
säsong-er
seizoen
tax-ar
tekkel
tjänsteman-män
ambtenaar
tvivel, ett
twijfel
tvättmaskin-er
wasmachine
tät
dicht (op elkaar)
viss (bijv. nw.)
bepaald, speciaal
värd (bijv. nw.)
waard
värde, ett
waarde
å(h)
o!
återkomst
terugkomst
älg-ar
eland
Han tar ett kort/foto av/på Eva
Hij neemt een foto van Eva
På vardagar(na)
Doordeweeks
Han har alldeles rätt
Hij heeft helemaal gelijk
Vi är nio syskon
Wij zijn (thuis) met zijn negenen
Sedan dess
Sindsdien
Han är förtjust i hundar
Hij is gek op honden
En katolsk präst
Een katholieke priester
Att glömma bort
Vergeten
Att sälja per postorder
Verkopen per postorder
Det är ingen ide' att
Het heeft geen zin om te ...
Att sätta igång
Starten, beginnen, opzetten
I stort sett
In het geheel genomen
Anställd
Werknemer
Ett kylskåp/en frys
Een koelkast/vrieskist
Att frysa (d)
Het koud hebben, bevriezen
Att frysa (b)
Invriezen
Frysta/Djupfrysta grönsaker
Diepvriesgroenten
Han fryser om fötterna/händerna
Hij heeft koude voeten/handen
Han livnär sig på fiske
Hij leeft van de visvangst
I-länder (industriländer) och u-länder (utvecklingsländer)
Industrielanden en ontwikkelingslanden
De är statligt eller kommunalt anställda
Zij zijn bij het rijk of de gemeente werkzaam
Många bor i tätort
Velen wonen in een verstedelijkt gebied
En returbiljett/tur-och returbiljett
Een retourtje
En enkel biljett
Een enkeltje