Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/97

Click to flip

97 Cards in this Set

 • Front
 • Back
absolut
absoluut
allra (+ overtreffende trap)
aller, van alles/ allen
annorlunda
anders
att (av)gå (d)
vertrekken
att begrava (b/d)
begraven
att betyda (b)
betekenen, inhouden
att bry sig om (c)
zich bekommeren om, geven om
att brygga (b)
brouwen
att födas (b)
geboren worden
att hjälpa (b)
helpen
att hoppa (a)
springen
att hälla (b)
schenken, gieten
att kliva (d)
stappen, klauteren
att oroa sig för (a)
zich zorgen maken over
att plocka (a)
plukken, verzamelen
att skaffa (a)
aanschaffen, verschaffen
att sköta (b)
verzorgen, zorgen voor
att stava (a)
spellen
att söka (b)
zoeken
att tillkomma (d)
ontstaan
att tillkomma (d)
ontstaan
att turas om (a)
om beurten doen
att ägna (a)
besteden, geven
att öppna (a)
openen
barnlös
kinderloos
blad, ett
blad
besked, ett
inlichting, informatie
björk-ar
berk
borgare
burger
bricka
dienblad
bråttom (bijw)
haast (hebben)
dagis, ett
kinderdsgverblijf, creche
drottning-ar
koningin
död (bijv.nw./zelfst.nw.)
dood
ek-ar
eik
enligt
volgens
faster-fastrar
tante (van vaders kant)
general-er
generaal
grej-or/er
zaak, ding
gren-ar
tak
ihop
samen, bij elkaar
karriär-er
carriere
kassörska
cassiere
ledsen
bedroefd
levnadsår, ett
levensjaar
lump
militaire dienst
läxa
huiswerk(les)
mugg-ar
kop, mok
namn, ett
naam
ned
naar beneden
ovanlig
ongewoon, zeldzaam
socker, ett
suiker
specialist-er
specialist
sten-ar
steen
städerska
werkster
svåger-svågrar
zwager
synd-er
zonde
termos-ar
thermosfles
troligtvis (bijw.)
waarschijnlijk
tronföljare
troonopvolger
vanlig
gewoon, normaal, algemeen
värnplikt
dienstplicht
yrke, ett
vak, beroep
änka
weduwe
Kliv på!
Kom binnen!
Att kliva in/ut
Instappen/uitstappen
att brygga kaffe
koffiezetten
att hälla i
inschenken
jag är ledsen, men ...
sorry, maar ...
Han fick besked ...
Hij kreeg te horen ...
moster-mostrar
tante van moeders kant
Det var synd att höra!
Wat vervelend/erg!
Att tycka synd om
Beklagen
Nära anhöriga
Naaste familie(leden)
Änka
Weduwe
Änkling-ar
Weduwnaar
Att ta hand om
Verzorgen, zorgen voor
Att plocka fram
Te voorschijn halen
Att plocka ihop
Verzamelen, bij elkaar zoeken
Vi är framme
Wij zijn er (=aangekomen)
svägerska
schoonzus
Han hoppar av skolan
Hij gaat van school
Han går ut skolan
Hij maakt de school af
Att vara tvungen att
Moeten, gedwongen zijn te ...
Att ligga i lumpen/Att göra värnplikt
In dienst zitten,/Zijn dienstplicht vervullen
De är i samma ålder
Zij zijn even oud
Att flytta ihop
Gaan samenwonen
Att arbeta på deltid/heltid
Parttime/fulltime werken
Att ge upp
Opgeven
Att vara orolig för ...
Ongerust/bezorgd zijn over ...
Att vara rädd för ...
Bang zijn voor ...
Att vara rädd om ...
Bezorgd zijn om ...
Komvux [=Kommunal vuxenutbildning]
Gemeentelijke instelling voor onderwijs voor volwassen
Han läser vid universitetet
Hij studeert aan de universiteit
Namnet på ...
De naam van ...
Han heter ... i förnamm/efternamm
Hij heet ... van zijn voornaam/ achternaam
Ordet slutar på -s
Het woord eindigt op een -s