Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/104

Click to flip

104 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Center
middle
miðj/a
f
( -u)
Beginning
byrj/un
f
( -unar, -anir)
Beginning
start
--
origin
source
upp·haf
n ( -s)
half
--
50/50
helming/ur
m
( -s, -ar)
til helminga
half-
adj.
hálf/ur
adj.
end
lok
n
( -s, -)
garden
park
garð/ur
m
( -s, -ar)
hospital
sjúkra·hús
n ( -s, -)
medicine
lyf
n ( -s, -)
wound
sár
n ( -s, -)
heal
cure
lækn/a
(acc)
( -aði)

græ/ða
(acc)
( -ddi, -tt)
Disease
illness
sjúk·dóm/ur
m ( -s, -ar)
sick
adj.
sjúkur
cold (weather)
kuld/i
m ( -a, -ar)
pain
hurt
sárs·auk/i
m ( -a)
shop
store
búð
f ( -ar, -ir)

versl/un
f ( -unar, -anir)
firm
business
company
fyrir·tæki
n ( -s, -)
market
fair
markað/ur
m ( -ar or -s, -ir)
restaurant
veitinga·hús
n ( -s, -)
shoe
skó/r
m ( -s, -r)
toy
leik/fang
n ( -fangs, -föng)
embassy
sendi·ráð
n ( -s, -)
cost
price
verð
n ( -s, -)
gift
gjöf
f ( gjafar, gjafir)
free
independent
frjáls
tax
vat
skatt/ur
m ( -s, -ar)
bank
bank/i
m ( -a, -ar)
money
coin
pening/ur
m ( -s, -ar)
bill
invoice
reikning/ur
m ( -s, -ar)
coin
mynt
f ( -ar, -ir)
school
skól/i
m ( -a, -ar)
high
hár
( comp hærri, superl hæstur )
high school
Institute
há·skól/i
m ( -a, -ar)
meal
food
mat/ur
m ( -ar)
bread
brauð
n ( -s, -)
potato
kart/afla
f ( -öflu, -öflur)
egg
egg
n ( -s, -)
salt
salt
n ( -s, sölt)
meat
kjöt
n ( -s)
fish
fisk/ur
m ( -s, -ar)
fisherman
sjómaður
fruit
aldin
n ( -s, -)
orange
appelsín/a
f ( -u, -ur)
banana
banan/i
m ( -a, -ar
apple
epli
n ( -s, -)
strawberry
jarðar·ber
n ( -s, -)
lemon
sítrón/a
f ( -u, -ur)
ice cream
ís
m ( -s, -ar)
tea
te
n ( -s)
milk
mjólk
f ( -ur)
sugar
sykur
m ( -s)
water
lake
vatn
n ( -s, vötn)
wine
vín
n ( -s, -)
alcohol
liquor
á·fengi
n ( -s)
nature
náttúr/a
f ( -u)
sea
sjó/r
m
( sjóar or sjós or sjávar,
-ir)
beach
shore
fjara
f ( fjöru, fjörur)
beach
seashore
coast
strönd
f
(strandar, strendur or strandir
river
stream
á
f ( -r, -r)
mountain
fjall
n ( -s, fjöll)
forest
wood
skóg/ur
m ( -ar, -ar)
tree
tré
n ( -s, -)
field
grounds
lawn
völlur
m ( vallar, vellir)

(flugvöllur)
training
practice
exercise
drill
æfing
f ( -ar, -ar)
sport
skill
í·þrótt
f ( -ar, -ir)
paper
pappír
m ( -s, -ar)
letter
bréf
n ( -s, -)
leaf
newspaper
sheet of paper
page
blað
n ( -s, blöð)
news
frétt
f ( -ar, -ir)
magazine
periodical
journal
tíma·rit
n ( -s, -)
pen
penn/i
m ( -a, -ar)
boy
lad
fellow
dreng/ur
m ( -s, -ir)
boy
young man
pilt/ur
m ( -s, -ar)
girl
stúlk/a
f ( -u, -ur)
old woman
kerling
f ( -ar, -ar)
wife
eigin·kon/a
f ( -u, -ur)
husband
eigin/maður
m ( -manns, -menn)
friend m.
friend f.
vin/ur
m ( -ar, -ir)

vin/a
f ( -u, -ur)

vin·kon/a
f ( -u, -ur)
friendship
vin·átt/a
f ( -u)
father
faðir
m ( föður, feður)
grandfather
af/i
m ( -a, -ar)
mother
móðir
f ( móður, mæður)
grandmother
grandma
granny
amma
f ( ömmu, ömmur)
son
sonur
m ( sonar, synir)
daughter
dótt/ir
f ( -ur, dætur)
child
barn
n ( -s, börn)
kid
child
krakk/i
m ( -a, -ar)
grandchild
barna/barn
n ( -barns, -börn)
brother
bróð/ir
m ( -ur, bræður)
sister
syst/ir
f ( -ur, -ur)
parents
foreldrar
work
activity
job
profession
starf
n ( -s, störf)
job
occupation
employment
at·vinn/a
f ( -u)
student
nem/andi
m ( -anda, -endur)
study
learn
perceive
nema
v (acc/dat/gen)
( nam,
námu,
numið)
teacher
kennar/i
m ( -a, -ar)
master
meistar/i
m ( -a, -ar)
doctor
physitiac
lækn/ir
m ( -is, -ar)
president
chairperson
for·set/i
m ( -a, -ar)
director
chief
for/maður
m ( -manns, -menn)
director
company president
chief executive
for·stjór/i
m ( -a, -ar)
employee
personnel
starfs/maður
m ( -manns, -menn)
minister
ráð·herra
m ( -, -r)
judge
sentence
dæm/a
v (acc)
( -di, -t)