Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/99

Click to flip

99 Cards in this Set

 • Front
 • Back
have
hafa
(acc)
( hefur;
hafði,
höfðu,
haft )
have
eiga
(acc)
( á;
átti,
átt )
to love
elsk/a
(acc)
( -aði)
love
ást
to help
hjálp/a
(dat)
( -aði)
Help
hjálp
to try
reyn/a
(acc)
( -di, -t)
get

(acc)
( fær;
fékk,
fengu,
fengið )
Ask for
biðja
(acc)
( bað,
báðu,
beðið)
Need
vant/a
impers
( -aði)
Live (exist)
lif/a
(acc)
( -ði, -að)
Live (reside)
búa
(acc)
( býr;
bjó,
bjuggu,
búið )
die
deyja
( dó, dóu, dáið)
Hurt
mei/ða
(acc)
( -ddi, -tt)
See
sjá
(acc)
( sér;
sá,
sáu,
séð )
Look
líta
(acc)
( leit,
litu,
litið)
Look
horf/a
( -ði, -t)
Hear
heyr/a
(acc)
( -ði, -t)
listen
hlust/a
( -aði)
touch
concern
snert/a
snert
Smell
lykt
f ( -ar)
talk
tal/a
( -aði)
speak, talk, discuss
ræ/ða
(acc) ( -ddi, -tt)
Say
segja
(acc/dat)
( sagði,
sagt)
read
lesa
(acc)
( las,
lásu,
lesið
write
skrif/a
(acc) (-aði)
remove
--
move away from
fjarlæg/ja
(acc) ( -ði, -t)
grab
snatch
seize
þrífa
(acc)
( þreif,
þrifu,
þrifið)

hrifs/a
(acc) ( -aði)
clean
tidy up
þrífa
(acc)
( þreif,
þrifu,
þrifið)
clean
hreins/a
(acc) ( -aði)
sign up
write down
skrá
(acc)
( -ði, -ð)
mark
signify
notice
merk/ja
(acc)
( -ti, -t)
can
be able to
geta
(acc/gen/dat)
( gat,
gátu,
getað
(in A.1. otherwise: getið))
let
make
have
-
put
-
act, behave
láta
(acc)
( lætur;
lét,
létu,
látið )
do
make
happen
gera
(acc)
( gerði, gert)
work
starf/a
( -aði)
build
construct
bygg/ja
(acc)
( -ði, -t)
raise
reis/a
(acc)
( -ti, -t)
make, build, construct
smíð/a
(acc)
( -aði)
destroy
exterminate
waste
ey/ða
(dat)
( -ddi, -tt)
destroy
eyði/leggja
(acc)
( -lagði,
-lögðu,
-lagt)
fill
fill in
fill out
fyll/a
(acc)
( -ti, -t)
empty, vacant
--
pure, sheer, nothing but
tóm/ur
empty
auð/ur
think
belive
guess
hugs/a
(acc)
( -aði)
hold
think
-
maintain
keep
continue
halda
(acc/dat)
( heldur;
hélt,
héldu,
haldið )
imagine
í·mynd/a
( -aði)
believe
trust
have faith in
trú/a
(dat)
( -ði, -að)
know
know how
be able to
kunna
(acc/dat)
( kann; kunni, kunnað )
get acquainted with sby
get to know sby
kynn/ast
refl
( -tist, -st)
meet
hit
hitt/a
(acc)
( -i, hitt)
forget
gleym/a
(dat)
( -di, -t)
teach
kenn/a
(dat+acc, gen)
( -di, -t)
explain
--
clarify
út·skýr/a
(acc)
( -ði, -t)

skýr/a
(acc)
( -ði, -t)
hit
strike
beat
slá
(acc/dat)
( slær;
sló,
slógu,
slegið )
hit
strike
beat
lemja
(acc)
( lamdi, lamið)
meet
appear, turn up
meet one another
mæt/a
(dat) ( -ti, -t)
appear
arrive
?
koma á stað
give back
return
skil/a
(dat)
( -aði)
departure
brott/för
( -farar)
remove
move away from
fjar·læg/ja
(acc)
( -ði, -t)
Run
hlaupa
( hleypur;
hljóp,
hlupu,
hlaupið )
run
slip
flow
melt
rise
(movement?)
renna
( rann,
runnu,
runnið)
hop
jump
skip
hopp/a
( -aði)
for
fyrir
acc/dat
dance
dans/a
(acc)
( -aði)
stop
quit (?)
--
risk
hætt/a
(dat)
( -i, hætt)
stop
stand still
stay
stans/a
(acc)
( -aði)
stop
halt
stöðv/a
(acc)
( -aði)
wait
bíð/a
(gen)
( beið,
biðu,
beðið)
Wait
bíddu!
travel
ferð/ast
refl
( -aðist)
drive
aka
(dat)
( ekur; ók, óku, ekið )
--
keyr/a
(acc)
( -ði, -t)
tire
wear out
exhaust
get tired
þreyt/a
(acc)
( -ti, -t)
rest
lie
sleep
hvíl/a
(acc)
( -di, -t)
lie
stand, lie, be located
lead
fall
ligg/ja
( lá,
lágu,
legið)
go to bed
undress
hátt/a
(acc/dat)
( -aði)
sleep
sofa
( sefur;
svaf,
sváfu,
sofið )
wake up
vakn/a
( -aði)
spot
stain
blett/ur
m
( -s, -ir )
eat
borð/a
(acc)
( -aði)
drink
drekk/a
(acc)
( drakk,
drukku,
drukkið)
buy
purchase
kaupa
(acc)
( keypti, keypt)
rent
hire
lease
leig/ja
(acc)
( -ði, -t)
use (n)
gagn
n ( -s, gögn)
sell
hand over
sel/ja
(dat+acc)
( -di, -t)
use
apply
not/a
(acc)
( -aði)
cost
require
kost/a
(acc/dat, gen)
( -aði)
pay
borg/a
(acc)
( -aði)
give
(etc)
gefa
(dat+acc)
( gaf,
gáfu,
gefið )
steal
stela
(dat)
( stal,
stálu,
stolið)
get
receive
--
must
have to
hljóta
( hlýtur;
hlaut,
hlutu,
hlotið )
search
look for
seek
leit/a
(gen)
( -aði)
find
discover
--
meet
visit
finna
(acc)
( fann,
fundu,
fundið)
discover
upp·götv/a
(acc)
( -aði)
show
exibit
perform
sýn/a
(dat+acc)
( -di, -t)
play
leika
(acc)
( lék,
léku,
leikið)
pay for
gjalda
(acc/gen)
( geldur;
galt,
guldu,
goldið )
lie, tell a lie
ljúga
(acc/dat)
( lýgur;
laug,
lugu,
logið )