Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
صباح الخير
صباح النور
مساء الخير
مساء النور
تصبحي على خير
وانت من اهل الخير
مرحبا
أهلا وسهلا
كيف حالك؟
زين الحمدلله
شو أسمك؟
أسمي ليزا
وين تسكني؟
اسكن في بر دبي
وين تشتغلي؟
انا أشتغل في بر دبي
شو شغلك؟
انا صحفية
تتكلمي عربي؟
نعم شوية شوية
تفهمي عربي؟
نعم شوية شوية
اشوفك بكرة
إنشاء الله
تفضلي
شكرأ
أجلسي
شكرأ
تحب تشربي شي؟
انا اشرب قهوة
إلى اللقاء
إلى اللقاء
مع السلامة
مع السلامة
فرصة سعيدة
فرصة سعيدة
هل انتي متزوجة؟
نعم انا متزوجة
هل عندك أولاد؟
لا
انتي من وين؟
انا من أمريكا