Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/179

Click to flip

179 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Przepraszam (excuse me)

Permesso

nawzajem, wzajemnie

altrettanto

zgoda

d'accordo

nie martw się

Non ti preoccupare.

w końcu

finalmente


alla fine

prawda czy fałsz?

vero o falso?

zepsuty

rotto


guasto

znów, ponownie

di nuovo

bez (czegoś)

senza

szpital

ospedale

na ulicy

in via...

święty mikołaj

Babbo Natale

odpoczywać

riposare

grać w pilkę

giocare a calcio


a tennis

lalka

la bambola

grać na gitarze

suonare la chitarra

gotówką

in contanti

na obiad

per pranzo

leniwy

pigro

tak szybko

così velocemente

włączyć, zapalić

accendere

śmiać się

ridere (di...)

chory

malato

wygrywać

vincere

przegrywa

perdere

teraz wysiadam?

scendo ora?

szalony

pazzo


matto

nie, wcale, ani trochę

no, per niente

uciekać

fuggire

oferować, stawiać

offrire

cent

centesimo

punkt

punto

sto procent

cento per cento

szczekać

abbaiare

dodać

aggiungere

ani ja ani ty

né io né tu

mylisz się

hai torto

jestem senna

ho sonno

samotny

solo

biedaczek

povero

szczupła

magra

zestresowany

stressato

nudny

noioso

znudzony

annoiato

wkurzony

arrabbiato

krótki

corto

pech

sfortuna

lekki

leggero

wszystkiego najlepszego

tante belle cose!

zasada

la regola

wyjątek

la eccezione

nikt

nessuno

żaden chłopak

nessun ragazzo

idę sobie

vado via

precz!

via!

ciemno (zmrok)

buio

milczeć

fare silenzio

hałasować

fare rumore

robić zakupy

fare la spesa

uprawiać jogę

fare yoga

jestem tłumaczem

faccio la traduttrice

kłamać

mentire


dire le bugie

mówią prawdę

a dire la verità...

radzić

dare un consiglio

za chwilę

fra un momento

pocałować

dare un bacio a

umieram z głodu

muoio di fame

umierać

morire

w wieku 30 lat

a 30 anni

w pierwszym rzędzie

in prima fila

pada deszcz

piove

pada śnieg

nevica

w dłoni

in mano

do jutra

entro domani

mogę przejść

posso passare?

kocham cię, mamo

ti voglio bene, mamma

wczorajszy

di ieri

pojutrze

dopodomani

spotkanie

il riunione


l'incontro

nudzić się

annoiarsi

złościć się

arrabbiarsi

bawić się

divertirsi

zatrzymać się

fermarsi

zakładać na siebie, ubierać

mettersi

chować się

nascondersi

czesać się

pettinarsi

golić się

radersi

relaksować się

rillassarsi

czuć się

sentirsi

budzić się

svegliarsi

malować się

truccarsi

wstydzić się

vergognarsi

ubierać się

vestirsi

na stojąco

in piedi

pieszo

a piedi

portfel

il portafoglio

wieści, nowiny

novità

dłoń

la mano

dłonie

le mani

palec

il dito

alce

le dita

dobre serce

un cuore buono

smakosz

buona forchetta

powodzenia!

buona fortuna!

myśleć o

pensare a

salon

salotto

od wczoraj

da ieri

złoty pierścionek

anello d'oro

w połowie drogi

a metà strada

dwie osoby na trze

due persone su tre

na górze, w górę


upstairs

su

na dole, w dół


downstairs

giù

na zewnątrz czy w środko

fuori o dentro

brudny

sporco

dziura

buco

daleko od

lontano da

blisko czegoś

vicino a

obok czegoś

accanto a

naprzeciw czegoś

di fronte a

na pocztę


na poczcie

alla posta

na targu

al mercato

nad jeziorem

al lago

powieść

il romanzo

głos

la voce

pobrać (download)

scaricare

na serio

sul serio

na plaży

sulla spiaggia

duch

un fantasma

od ... do (czas)

dalle ... alle

dzielnica

il quartiere

nalać (wina)

versare

kochasz mnie?

mi ami?

kocham cię

ti amo

kocham go

lo amo

kocham ją

la amo

widzę nas

ci vedo

widzę was

vi vedo

widzę ich

li vedo

widzę je

le vedo

szminka

il rossetto

bardzo dziękuję

ringrazio tanto

starcza mi


starczają mi

mi basta


mi bastano

Bądź spokojny

sii calmoproszę być spokojnym

sia calmo

trzymaj się

abbi cura di te!

miej

abbi

proszę mieć

abbia

wiedz!

sappi

niech pan wie

sappia

bądź cicho

stai zitto

idź

vai

proszę iść

vada

zrób

fai

proszę zrobić

faccia

daj

dai

proszę dać

dia

powiedz

dici

proszę powiedzieć

dica

plasterek, kromka

la fetta

kawałek pizzy

trancio di pizza

jak to?!


dlaczego?!

come mai?!

jak często

quanto spesso?

2 razy w tygodniu

due volte alla settimana

na dworze

all'aperto

daj spokój

lascia stare

nie znoszę

non sopporto

tak więc, z tego powodu

perciò


per questo

przede wszystkim

sopratutto

jednym słowem

insomma

jesteś niesamowity

sei un mito!

mów mi na ty

dammi del tu

jestem spłukana

sono al verde

mam nadzieję, że tak

spero di si

pewnie że tak

certo che si

wszystko w porządku?

tutto a posto?

połamania nóg


nie dziękuję (niech zdechnie wilk)

in bocca al lupo


Crepi

do następnego

alla prossima!

umieram z głodu

sto morendo di fame

przyjemny

piacevole