Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/180

Click to flip

180 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Cuire
Bakken
Eclater
Barsten
Tromper
Bedriegen
Commencer
Beginnen
Enterrer
Begraven
Comprendre
Begrijpen
Ranger
Bergen
Décider
Besluiten
Ordonner
Bevelen
Visiter
Bezoeken
Prier
Bidden
Offrir
Bieden
Mordre
Bijten
Lier
Binden
Souffler
Blazen
Se révéler,
être évident
Blijken
Rester
Blijven
Briller
Blinken
Rôtir
Braden
Casser
Breken
Apporter
Brengen
Brasser
Brouwen
Courber
Buigen
Penser
Denken
Faire
Doen
Porter
Dragen
Pousser,
Flotter
Drijven
Presser,
Pénétrer
Dringen
Boire
Drinken
Plonger
Duiken
Forcer
Dwingen
Manger
Eten
Siffler
Fluiten
Aller
Gaan
Valoir
Gelden
Guérir
Genezen
Jouir
Genieten
Donner
Geven
Verser
Gieten
Glisser
Glijden
Saisir
Grijpen
Luire
Glimmen
Avoir
Hebben
Soulever
Heffen
Aider
Helpen
S'appeler
Heten
Hisser
Hijsen
Aimer
Houden van
Pendre
Hangen
Choisir
Kiezen
Regarder
Kijken
Grimper
Klimmen
Résonner
Klinken
Pincer
Knijpen
Venir
Komen
Acheter
Kopen
Recevoir
Krijgen
Rétrécir
Krimpen
Ramper
Kruipen
Pouvoir
Kunnen
Rire
Lachen
Charger
Laden
Laisser
Laten
Lire
Lezen
Mentir
Liegen
Être couché
Liggen
Souffrir
Lijden
Sembler
Lijken
Courir
Lopen
Traire
Melken
Mesurer
Meten
Eviter
Mijden
Devoir
Moeten
Pouvoir
Mogen
Prendre
Nemen
Prendre le petit déjeuner
Ontbijten
Recevoir
Ontvangen
Louer, vanter
Prijzen
Deviner
Raden
Rouler
Rijden
S'élever
Rijden
Crier,
Appeler
Roepen
Sentir
Ruiken
Séparer
Scheiden
Injurier
Schelden
Abimer
Schenden
Donner,
Verser
Schenken
Créer
Scheppen
Raser
Scheren
Tirer (arme)
Schieten
Sembler,
Briller
Schijnen
Marcher (à grand pas)
Schrijden
Ecrire
Schrijven
S'effrayer
Schrikken
Glisser
Schuiven
Frapper
Slaan
Dormir
Slapen
User
Slijten
Se glisser
Sluipen
Fermer
Sluiten
Fondre
Smelten
Lancer
Smijten
Moucher
Snuiten
Renifler
Snuiven
Tendre
Spannen
Causer du regret
Spijten
Filer
Spinnen
Fendre
Splijten
Parler
Spreken
Sauter
Springen
Sauter
Springen
Arroser
Spuiten
Etre debout
Staan
Piquer
Steken
Voler
Stelen
Mourir
Sterven
S'élever
Stijgen
Puer
Stinken
Heurter
Stoten
Combattre
Strijden
Repasser
Strijken
Marcher
Treden
Toucher
Treffen
Tirer
Trekken
Eplucher
Uitpluizen
Tomber
Vallen
Naviguer
Varen
Se battre
Vechten
Interdire
Verbieden
Séjourner
Verblijven
Attrister
Verdrieten
Disparaître
Verdwijnen
Comparer
Vergelijk
Oublier
Vergeten
Vendre
Verkopen
Quitter
Verlaten
Perdre
Verliezen
Pouvoir
Vermogen
Dévorer
Verslinden
Comprendre
Verstaan
Partir
Vertrekken
Imaginer
Verzinnen
Disparaître
Verzwinden
Trouver
Vinden
Tresser
Vlechten
Voler
Vliegen
Plier
Vouwen
Demander
Vragen
Geler
Vriezen
Laver
Wassen
Jeter
Werpen
Savoir
Weten
Tisser
Weven
Reculer
Wijken
Imputer
Wijten
Indiquer
Wijzen
Vouloir
Willen
Enrouler
Winden
Gagner
Winnen
Devenir
Worden
Venger
Wreken
Frotter
Wrijven
Tordre
Wringen
Dire
Zeggen
Envoyer
Zenden
Voir
Zien
Etre
Zijn
Chanter
Zingen
Sombrer
Zinken
Etre assis
Zitten
Chercher
Zoeken
Sucer
Zuigen
Siroter
Zuipen
Auxiliaire
Zullen
Ingurgiter
Zwelgen
Enfler
Zwellen
Nager
Zwemmen
Jurer
Zweren
Errer
Zwerven
Se taire
Zwijgen