Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/903

Click to flip

903 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Why?
Cén fáth? /kʹeːɴ fɑː/
- -
Where?
Cén áit? /kʹeːɴ ɑːtʹ/
- -
I am called Una
Úna atá orm /uːɴə tɑː orəm/
- -
Excuse me
Gabh mo leithscéal /go mə lʹisʹkʹeːʟ/
- -
Alright
Tá go maith /tɑː gə maː/
- -
Please
Más é do thoil é /mɑː sʹeː də hilʹeː/
- -
Thank you
Go raibh maith 'ad /gə rə maː aːd/
go raibh maith agat - -
You are welcome
Tá fáilte romhat /tɑː fɑːʟʹtʹə ruːt/
- -
How are you?
Cén chaoi a bhfuil tú? /kʹeː xiː wilʹtuː/
- -
Good night
Oíche mhaith /iː waː/
- -
Is that so?
Mar sin é? /mar sʹinʹ eː/
- -
Indeed
Muise /musʹə/
- -
table
bord /baurd, baurdʹ/ pl. boird, m.
- boird - bord
coat
cóta /koːtə, koːtiː/ pl. cótaí, m.
- cóta - cótaí
cup
cupán /kupɑːɴ, kupɑːnʹ/ pl. cupáin
- cupáin - cupán
door
doras /dorəs, dorsʹə/ pl. doirse, m.
- dorais - doirse
person, people
duine /dinʹə, diːnʹə/ pl. daoine, m.
- duine - daoine
man, husband
fear /fʹæːr, fʹirʹ/ pl. fir, m.
- fir - fear
child
gasúr /gaːsuːr, gaːsuːrʹ/ pl. gasúir, m.
- gasúir - gasúr
lamp
lampa /ʟaːmpə, ʟaːmpiː/ pl. lampaí, m.
- lampa - lampaí
teacher
múinteoir /muːɴʹtʹoːrʹ, muːɴʹtʹoːrʹiː/ pl. múinteoirí
- múinteoira - múinteorí
thing
rud /rud, rudiː/ pl. rudaí, m.
- ruda - rudaí
house
teach /tʹæːx, tʹiː/ pl. tithe, m.
- tí - tithe
accident
timpiste /tʹiːmʹpʹəsʹtʹə, tʹiːmʹpʹəsʹtʹiː/ pl. timpistí, f.
- timpiste - timpistí
Bridget
Bríd /bʹrʹiːdʹ/
- Bríd, Bhríd -
Kate
Cáit /kɑːtʹ/
- Cáit, Cháit -
Martin
Máirtín /mɑːrʹtʹiːnʹ/
- Máirtín, Mháirtín -
other, another
eile /elʹə/
- -
satisfied, willing, pleased
sásta /sɑːstə/
- -
there (used grammatically to show existence)
ann /ɑːɴ/ eg tá Dia ann
- -
now
anois /əˈnʹisʹ/
- -
here
anseo /əˈnʹsʹo/
- -
there, then
ansin /əˈnʹsʹinʹ/
- -
there (emphasises distance)
ansiúd /əˈnʹsʹuːd/
- -
any…at all, no… at all
ar bith /ə(rʹ) bʹi/ níl leabhar ar bith is more forceful than níl aon leabhar
- -
but, however
ach /aːx/
- -
either
ach a oiread /aːx erʹəd/
ach oiread - -
and
agus /ogəs, aːgəs, əs/
- -
too, also, indeed
freisin /frosʹənʹ/
- -
(neither)…nor…
ná /ɴɑː/
- -
is
tá /tɑː/
standard form of tá mé and tá muid are táim and táimid. Tá mé is given in brackets in FP. - -
is not
níl /ɴʹiːlʹ/
standard form of níl mé and níl muid are nílim and nílimid. Níl mé is given in brackets in FP. - -
is?
an bhfuil /ə wilʹ/
as above, bhfuilim (bhfuil mé) etc - -
isn't? or that…isn't (indirect speech)
nach bhfuil /ɴax wilʹ/
- -
that…is (indirect speech)
go bhfuil /gə wilʹ/
- -
one is, people are
táthar /tɑːr/
- -
one is not, people are not
níltear /ɴʹiːʟʹtʹər/
- -
is one? are people…?
an bhfuiltear /ə wiʟʹtʹər/
- -
isn't one? aren't people…?
nach bhfuiltear /ɴax wiʟʹtʹər/
- -
says
deir /dʹerʹ/
- -
I
mé /mʹeː, mʹisʹə/ mise
- -
you s
tú /tuː, tusə/ tusa
- -
he, it
sé /sʹeː, sʹesʹəɴ/ seisean
- -
she
sí /sʹiː, sʹisʹə/ sise
- -
we
muid /midʹ, midʹə/ muide
muid, muidne - -
you pl.
sibh /sʹibʹ, sʹibʹsʹə/ sibhse
- -
they
siad /sʹiːəd, sʹiːədsəɴ/ siadsan
- -
money, silver
airgead /æːrʹəgʹəd/ pl. airgid
- airgid - airgead
time (pl sometimes)
am /ɑːm, aːməɴiː/ pl. amanna
- ama - amanna
soul
anam /aːnəm, aːnəmnəxiː/ pl. anamnacha
pl. anamacha - anama (anaim in index) - anamacha
father
athair /æːrʹ, æːrʹəxiː/ pl. athaireacha
pl. aithreacha - athar - aithreacha
boat
bád /bɑːd, bɑːdʹ/ pl. báid
- báid - bád
wall
balla /baːʟə, baːʟiː/ pl. ballaí
- balla - ballaí
road
bóthar /boːr, boːrʹiː/ pl. bóithrí
pl. bóithre - bóthair - bóithre
girl
cailín /kaːlʹiːnʹ, kaːlʹiːnʹiː/ pl. cailíní
- cailín - cailíní
farmer
feilméara /fʹelʹəmʹeːrə, fʹelʹəmʹeːriː/ pl. feilméaraí
feirmeoir, pl. feirmeoirí - feirmeora - feirmeoirí
window
fuinneoig /fiɴʹoːgʹ, fiɴʹoːgiː/ pl. fuinneogaí
fuinneog, pl. fuinneoga - fuinneoige - fuinneog
field, garden
garraí /gaːriː, gaːrəɴtiː/ pl. garranta
pl. garraithe - garraí - garraithe
gate
geata /gʹæːtə, gʹæːtiː/ pl. geataí
- geata - geataí
book
leabhar /ʟʹaur, ʟʹaurə/ pl. leabhartha
pl. leabhair - leabhair - leabhar
son
mac /maːk, mʹikʹ/ pl. mic
- mic - mac
map
mapa /maːpə, maːpiː/ pl. mapaí
- mapa - mapaí
near relations, inhabitants
muintir /miːɴʹtʹərʹ/
pl. muintireacha - muintire - muintireacha
paper, newspaper
páipéar /pɑːpʹeːr, pɑːpʹeːrʹ/ pl. páipéir
- páipéir - páipéar
picture
peictiúr /pʹekʹtʹuːr, pʹekʹtʹuːrʹ/ pl. peictiúir
pictiúr, pl. pictiúir - pictiúir (peictiúir in CF) - pictiúr
room
seomra /sʹuːmrə, sʹuːmriː/ pl. seomraí
- seomra - seomraí
bull
tarbh /taːruː, terʹəwʹ/ pl. toirbh
pl. tairbh - tairbh (toirbh in CF) - tarbh
uncle
uncail /uːŋkəlʹ, uːŋkəlʹəxiː/ pl. uncaileacha
pl. uncailí - uncail - uncailí
Barbara
Bairbre /baːrʹəbʹrʹə/
- Bairbre -
Kerry
Ciarraí /kʹiːəriː/
- Ciarraí -
Dermot
Diarmaid /dʹiːərmədʹ/
- Diarmaid -
Donncha
Donncha /duɴəxə/
- Donncha, Dhonncha -
Fionnasclainn
Fionnasclainn /fʹiɴəskʟəɴʹ/
- Fionnasclainn -
Gaoth Saile
Gaoth Sáile /ˌgiː ˈsɑːlʹə/
- Gaoth Sáile -
Glinsce
Glinsce /gʹlʹiːnʹsʹkʹə/
- Glinsce -
Maire
Máire /mɑːrʹə/
- Máire -
America
Meireacá /mʹerʹəkɑː/
Meiriceá - Meireacá -
O Bia
Ó Bia /ˌoː ˈbʹiːə/
- -
Paidin
Páidín /pɑːdʹiːnʹ/
- Páidín -
Peige
Peige /pʹegʹə/
- Peige -
England
Sasana /saːsəɴə/
- Sasana -
Seainin
Seáinín /sʹɑːnʹiːnʹ/
- Seáinín -
Seamaisin
Séamaisín /sʹeːməsʹiːnʹ/
- Séamaisín -
Tir an Fhia
Tír an Fhia /ˌtʹiːrʹ əˈɴʹiː/
- Tír an Fhia -
Tomaisin
Tomáisín /tumɑːsʹiːnʹ/
- Tomáisín -
I see
feicim /fʹekʹəmʹ/
- -
where is?
cá bhfuil /kɑːlʹ/
- -
plenty of, enough (before or after noun)
go leor /gə ʟʹoːr/
- -
at all
ar chor ar bith /ə 'xor ə bʹi/
- -
place
áit /ɑːtʹ, ɑːtʹəxiː/ áiteacha
pl. áiteanna - áite - áiteanna
rain
báisteach /bɑːsʹtʹəx/
- báistí -
woman
bean /bʹæːɴ, mrɑː/ pl. mná
- mná - ban
talkative person, natterer
cabaire /kaːbərʹə, kaːbərʹiː/ pl. cabairí
- cabaire - cabairí
auction
candáil /kaːndɑlʹ, kaːndɑləxiː/ pl. candálacha
ceant, pl. ceantanna - -
head, end, roof; one
ceann /kʹɑːɴ, kʹæɴːə/ pl. ceanna; os cionn in some phrases
ceann, pl. cinn, pl. ceanna in certain phrases - cinn - ceann
hen
cearc /kʹæːrk, kʹæːrkə/ pl. cearca
- circe - cearc
harp
cláirseach /kʟɑːrsʹəx, kʟɑːrsʹəxiː/ pl. cláirseacha
- cláirsí - cláirseach
college
coláiste /kuʟɑːsʹtʹə, kuʟɑːsʹtʹiː/ pl. coláistí
- coláiste - coláistí
Irish person
Éireannach /eːrʹəɴəx, eːrʹəɴiː/ pl. Éireannaí
- Éireannaigh -
whistling
feadaíl /fʹæːdiːlʹ/
- feadaíola -
cold
fuacht /fuːəxt/
- fuachta (fuaicht in CF) -
Irish language
Gaeilge /geːlʹgʹə/
- Gaeilge -
Irish-speaking area
Gaeltacht /geːʟtəxt, geːʟtəxtiː/ pl. Gaeltachtaí
- Gaeltachta - Gaeltachtaí
praise, suggestion
moladh /moʟə, moʟtiː/ pl. moltaí
- molta - moltaí
nation
náisiún /ɴɑːsʹuːɴ, ɴɑːsʹuːnʹ/ pl. náisiúin
- náisiúin - náisiún
pocket
póca /poːkə, poːkiː/ pl. pócaí
- póca - pócaí
pot
pota /potə, potiː/ pl. potaí
- pota - potaí
priest
sagart /saːgərt, saːgərʹtʹ/ pl. sagairt
- sagairt - sagart
story-teller
scéalaí /sʹkʹeːʟiː, sʹkʹeːʟiː/ pl. scéalaithe
- scéalaí - scéalaithe
knife
scian /sʹkʹiːɴ, sʹkʹæːɴə/ pl. sceana
- scine - sceana
pocketknife, penknife
scian phóca /sʹkʹiːɴ foːkə/
- -
light n
solas /soʟəs, sailʹsʹə/ pl. soilse
- solais - soilse
ground, land
talamh /taːʟə, taːʟtiː/ pl. taltaí; also has f gs talún(a)
pl. tailte - talaimh - tailte
country, land
tír /tʹiːrʹ, tʹirʹəxiː/ pl. tíreacha
pl. tíortha - tíre - tíortha
Ireland
Éirinn /eːrʹəɴʹ/ actually ds of Éire, of which gs Eireann
- na hÉireann -
beautiful, lovely
álainn /ɑːʟəɴʹ/ pl. áille
- álainn/áille - áille
pleasant, delightful
aoibhinn /iːwʹəɴʹ/ pl. aoibhne
- aoibhinn/aoibhne -
small, little
beag /bʹog/ pl. beaga
- big/bige -
fine
bréa /bʹrʹɑ:/ pl. breátha
- breá/breátha -
certain(ly), sure(ly)
cinnte /kʹi:ɴʹtʹə/ pl. cinnte
- cinnte - cinnte
nice
deas /dʹæːs/ pl. deasa
- deas/deise - deasa/deas
bad, ill
dona /duɴə/ pl. dona
- dona - dona
wonderful, extraodinary
iontach /iːɴtəx/ pl. iontacha
- iontaigh/iontaí - iontacha/iontach
lazy
leisciúil /ʟʹesʹkʹuːlʹ/ pl. leisciúla
- leisciúil/leisciúla - leisciúla/leisciúil
good
maith /maː/ pl. maithe
- maith/maithe - maithe/maith
big
mór /moːr/ pl. móra
- móir/móire - móra/mór
bad, evil
olc /olk/ pl. olca
- oilc/oilce - olca/olc
reasonabl(y), fair(ly)
réasúnta /reːsuːɴtə/ pl. réasúnta
- réasúnta - réasúnta
vocative particle
a /ə/
- -
the
an /ə/
- -
on
ar /erʹ/
- -
at any rate, anyway, anyhow
ar aon chaoi /erʹ 'eː xiː/
- -
again
aríst /ə'rʹiːsʹtʹ/
arís - -
maybe, perhaps
b'fhéidir /bʹeːdʹərʹ/ with go, nach
- -
well (pause-word)
bhoil /welʹ/
bhuel - -
porter
pórtar /portər/ pl. pórtair
- pórtair - portar
sand
gaineamh /gaːnʹə/
- gainimh -
river
abhainn /auɴʹ, aiwʹɴʹəxiː/ pl. aibhneacha
- abhann - aibhneacha
English language
Béarla /bʹeːrʟə/
- Béarla -
food
bia /bʹiːə, bʹiːəɴə/ pl. bianna
- bia - bianna
year
bliain /bʹlʹiːənʹ, bʹlʹiːəɴtə/ pl. blianta; bliana with numerals
- bliana - blianta
chair
cathaoir /kairʹ, kairʹəxiː/ pl. cathaoireacha
- cathaoireach (cathaorach in index) - cathaoireacha
kitchen
cisteanach /kʹisʹtʹəɴəx, kʹisʹtʹəɴəxiː/ pl. cisteanacha (cisteanaí in index)
cistin, pl. cistineacha - cistine (cisteanaí in index) - cistineacha
stone, stoneweight
cloch /kʟox, kʟoxə/ pl. clocha
- cloiche - cloch
clock, bell
clog /kʟog, kʟogəɴi:/ pl. cloganna
clog, pl. cloig - cloig - clog
a few
cupla /kupʟə/ with singular
cúpla, pl. cúplaí - cúpla - cúplaí
drink
deoch /dʹox, dʹoxəɴiː/ pl. deochanna
- dí - deochanna
bird
éan /e:ɴ, e:ɴəxi:/ pl. éanacha
éan, pl. éin - éin - éan
fork
farc /faːrk, farkəɴiː/ pl. farcanna
forc, pl. foirc - foirc - forc
telephone
fón /fo:ɴ, fo:ɴəɴi:/ pl. fónanna
fón, pl. fóin - fóin - fón
French language
Fraincis /fræːŋʹkʹəsʹ/
?? - Fraincise -
glass
gloine /gʟinʹə, gʟiɴʹuxiː/ pl. gloiniúcha
gloine, pl. gloiní - gloine - gloiní
hand, handle
láimh /ʟɑːwʹ, ʟɑːwə (ʟɑːvə)/ pl. lámha; ds láimh in certain phrases
lámh, pl. lámha - láimhe - lámh
bed
leaba /ʟʹæːbə, ʟʹæːpəxiː/ pl. leapacha
- leapa - leapacha
night
oíche /i:, i:ɴtiː/ pl. oícheanta (oícheannta in index must be a mistake)
- oíche - oícheanta
floor
orlár /aurʟɑːr, aurʟɑːrʹ/ pl. orláir
urlár, pl. urláir - urláir (orláir in CF) - urlár
plate
pláta /pʟɑːtə, pʟɑːtiː/ pl. plátaí
- pláta - plátaí
side plate
pláta beag /pʟɑːtə bʹog, pʟɑːtiː bʹogə/ pl. plátaí beaga
- -
dinner plate
pláta mor /pʟɑːtə moːr, pʟɑːtiː moːrə/ pl. plátaí móra
- -
saucer
sásar /sɑːsər, sɑːsərʹ/ pl. sásair
- sásair - sásar
bedroom
seomra codlata /sʹuːmrə koʟətə/ pl. seomraí codlata
- -
spoon
spúnóig /spu:ɴo:gʹ, spu:ɴo:gəɴi: (spu:ɴo:gi:)/ pl. spúnóigeanna (in the index, but spúnóga on p18)
spúnóg, pl. spúnóga - spúnóige - spúnóg
teaspoon
spúnóig bheag /spuːɴo:gʹ wʹog/ pl. spúnóigeanna bheaga?
- -
tablespoon
spúnóig mhór /spuːɴo:gʹ wo:r/ pl. spúnóigeanna mhóra?
- -
stallion
stail /stæːlʹ, staːʟtrəxiː/ pl. staltracha
stail, pl. staileanna - staile (stalach in index) - staileanna
ceiling
suíleáil /si:lʹɑ:lʹ, si:lʹɑ:ʟəxi:/ pl. suíleálacha
síleáil, pl. síleálacha - síleála (suíleála in CF) - síleálacha
side
taobh /tiːw, tiːwəɴiː/ pl. taobhanna
- taoibh (taoibhe according to index in CF) - taobhanna
fire
tine /tʹinʹə, tʹi:ɴʹtʹrʹəxi:/ pl. tintreacha
tine, pl. tinte - tine - tinte
Lochan Beag
Lochán Beag /ʟoxɑ:ɴ bʹog/ pl. locháin
- locháin - lochán
his
a /ə/
- -
one, only
amháin /ə'wɑːnʹ/
- -
the
an /ə(ɴ)/
- -
high, tall
ard /ɑːrd/ pl. arda
- aird/airde - arda/ard
same
céanna /kʹeːɴə/ pl. céanna
- céanna - céanna
quiet, calm
ciúin /kʹu:nʹ/ pl. ciúine
- ciúin/ciúine - ciúine/ciúin
comfortable
compóirteach /ku:mpo:rtʹəx/
compordach - -
under, about
faoi /fiː/
- -
beside, near
in aice le /əɴ æːkʹə lʹə/ aice, f4, means "proximity"
- -
with the
leis an /lʹesʹə(ɴ)/
- -
of course
ar ndóigh /aːrɴuː/ dóigh, f2, means "hope, expectation, confidence"
- -
all the same, even so, nevertheless
mar sin féin /ma:r sʹinʹ he:nʹ/
- -
it is night-time
tá an oíche ann /tɑ:ɴʹ i: ɑ:ɴ/
- -
shoe
bróig /bro:gʹ, bro:gə/ pl. bróga
bróg, bróga - bróige (note saying bróga in index must be a mistake) - bróg
bus
bus /bus, busəɴi:/ pl. busanna
- bus - busanna
counter
cabhantar /kauɴtər, kauɴtərʹ/ pl. cabhantair
cuntar, cuntair - cuntair (cabhantair) -
car, cart
carr /kɑːr, kaːrəɴi:/ pl. carranna
- cairr - carranna
everything, every sort of
'chuile shórt /xilʹə hoːrt/
- -
every
'chuile /xilʹə/ (=gach uile, every, with lenition)
- -
sort, kind
sórt /soːrt, soːrtəɴi:/ pl. sórtanna
- -
tree
crann /krɑːɴ, kri:ɴʹtʹə/ croinnte
crann, crainn - crainn (croinn in CF) - crann
suit of clothes
culaith /koʟə, koʟtəxiː/ cultacha
- culaithe - cultacha
dad, daddy
deaide /dʹæːdʹə/
daid, daidí - -
cloth, clothes
éadach /eːdəx, eːdiː/ éadaí
- éadaigh - éadaí
jumper, jersey
geansaí /gʹæːnʹsiː, gʹæːnʹsixiː/ geansaíocha
geansaí, geansaithe - geansaí - geansaithe
dress
gúna /guːɴə, guːɴiː/ gúnaí
- gúna - gúnaí
shirt
léine /ʟʹe:nʹə, ʟʹe:ɴʹtʹəxiː/ léinteacha
léine, léinte - léine - léinte
mam, mummy
maime /maːmʹə/
mamaí, mamaithe - -
mother
máthair /mɑːrʹ, marʹəxiː/ máthaireacha
máthair, máithreacha - máthar - máithreacha
many, much (negative sentence)
mórán /moːrɑːɴ/
- móráin -
many, lots of
neart /ɴʹæːrt/
- nirt (neairt in CF) -
skirt
sciorta /sʹkʹirtə, sʹkʹirtiː/ sciortaí
- sciorta - sciortaí
week
seachtain /sʹæːxtənʹ, sʹæːxtənʹiː/ seachtainí (FPː pl is seachtaine with numerals)
- seachtaine - seachtainí
jacket
seaicéad /sʹæːkʹeːd, sʹæːkʹeːdʹ/ seaicéid
- seaicéid - seaicéad
shop
siopa /sʹupə, sʹupiː/ siopaí
- siopa - siopaí
street
sráid /srɑːdʹ, srɑːdʹəɴi:/ sráideanna
- sráide - sráideanna
sock, stocking
stoca /stokə, stokiː/ stocaí
- stoca - stocaí
pair of trousers
treabhsar /tʹrʹausər, tʹrʹausərʹ/ treabhsair
- treabhsair - treabhsar
Dublin
Baile Átha Cliath /ˌbʹlʹɑː ˈkʹlʹiːə/
- -
like (the)
cosúil (leis an) /kosu:lʹ/ cosúla
- cosúil/cosúla - cosúla/cosúil
expensive, dear
daor /di:r/ daora
- daoir/daoire - daora/daor
cheap
saor /si:r/ saora
- saoir/saoire - saora/saor
sick, sore
tinn /tʹi:ɴʹ/ tinne
- tinn/tinne - tinne/tinn
at
ag /egʹ/
- -
tomorrow
amáireach /əˈmɑːrʹəx/
amárach - -
last year
anuraidh /əˈɴorə/
- -
ever, never
ariamh /əˈrʹiːəw/
riamh - -
often
go minic /gə mʹinʹikʹ/
- -
yesterday
inné /əˈɴʹe:/
- -
so, like that
mar sin /ma:r sʹinʹ/
- -
indeed! now!
muis(e) /musʹ(ə)/
- -
or
nó /ɴu:/
- -
was, had been
bhí /wʹi:/
standard form of bhí muid is: bhíomar - -
neg. and dep. form of was
(ní/an/nach/go) raibh /…ro/
standard form with 1st ps pl is rabhamar - -
will be, will have been
beidh /bʹei/
standard form of beidh muid is beimid - -
will not be
ní bheidh /ɴʹi: wʹei/
- -
dep. form of will be
(an/nach/go) mbeidh /…mʹei/
- -
one was, people were
bhíothadh (bhíothar in Ros Muc) /wʹi:u:/
bhíothas - -
dep. form of one was
(ní/an/nach/go) rabhadh (rabhthar in Ros Muc) /…rohu:/
rabhthas - -
one will be, people will be
beifear /bʹeiɑːr/
- -
one will not be
ní bheifear /wʹeiɑːr/
- -
dep. form of one will be
(an/nach/go) mbeifear /…mʹeiɑːr/
- -
weather, time, grammatical tense
aimsir /æːmʹsʹərʹ/
- aimsire -
too much, too many
an iomarca /əɴʹ umərkə/ iomarca means "excess"
- -
donkey
asal /aːsəʟ, a:səlʹ/ pl. asail
- asail - asal
milk
bainne /baːɴʹe/
- bainne -
cow, beast
beithíoch /bʹeix, bʹei/ pl. beithígh; use bó in singular and beithíoch in pl
- beithígh - beithíoch
cow
bó /boː, baː/ pl. ba; use bó in singular and beithíoch in pl
- bó - bó
sheep
caora /kiːrə, kiːrʹə/ pl. caoirigh
- caorach - caorach
horse
capall /kaːpəʟ, ka:pʹlʹə/ pl. caiple
capall, pl. capaill - capaill - capall
cat
cat /kut, kitʹ/ pl. cait
- cait - cat
hill
cnoc /kruk, krikʹ/ pl. cnoic
- cnoic - cnoc
poor thing, poor fellow
créatúr /kʹrʹe:tu:r, kʹrʹe:tu:rʹ/ pl. créatúir
- créatúir - créatúr
grass
féar /fʹe:r/ pl. féara
- féir - féar
farm
feilm /fʹelʹəmʹ, fʹelʹəmʹəxiː/ pl. feilmeacha
feirm, pl. feirmeacha - feirme (feilme in CF) -
rat or Frenchman
francach /fraːŋkəx, fraːŋkə/ pl. francaigh
- francaigh - francach
winter
geimhreadh /gʹiːwʹrʹə, gʹiːwʹrʹixiː/ pl. geimhríocha
geimhreadh, pl. geimhrí - geimhridh - geimhrí
daughter
inín /inʹiːnʹ, inʹiːnʹəxiː/ pl. iníneacha
iníon, pl. iníonacha - iníne - iníonacha
dog
madadh /maːdə, mɑːdriː/ pl. madraí
madra, pl. madraí - madra (madaidh in CF) - madraí
month
mí /mʹiː, mʹiːɴiː/ pl. míonna
- míosa - míonna
pig
muic /mikʹ, mukə/ pl. muca
muc, pl. muca - muice - muc
pet
peata /pʹæːtə, pʹæːtiː/ pl. peataí
- peata - peataí
ruffian
rifíneach /rifʹiːnʹəx, rifʹiːnʹəxiː/ pl. rifíneacha
ruifíneach, pl. ruifínigh - -
summer
samhradh /saurə, saurixiː/ pl. samhraíocha
samhradh, pl. samhraí - samhraidh - samhraí
life
saol /siːʟ, si:ʟtə/ pl. saolta
- saoil - saolta
water
uisce /isʹkʹə/ pl. uiscí
- uisce - uiscí
poor, miserable
bocht /boxt/ bochta
- boicht/boichte - bochta/bocht
thieving, sly
bradach /braːdəx/ bradacha
- bradaigh/bradaí - bradacha/bradach
every
'chuile /xilʹə/ (=gach uile, every, with lenition)
- -
blind
dall /dɑːʟ/ dalla
- daill/daille - dalla/dall
cold
fuar /fu:ər/ fuara
- fuair/fuaire - fuara/fuar
cute, cunning
glic /gʹlʹikʹ/ glice
- glic/glice - glice/glic
low
íseal /iːsʹəʟ/ ísle
- ísil/ísle - ísle/íseal
young
óg /o:g/ óga
- óig/óige - óga/óg
rich
soibhir /sewʹərʹ/ saibhre
saibhir - saibhir/saibhre - saibhre/saibhir
interesting
spéisiúil /spʹeːsʹuːlʹ/ spéisiúla
- spéisiúil/spéisiúla - spéisiúla/spéisiúil
important
tábhachtach /tɑːwəxtəx/
- -
noble, pertaining to gentry or upper class
uasal /uːəseʟ/ uaisle
- uasail/uaisle - uaisle/uasal
although
cé go/nach /kʹe: gə…/
- -
as well
chomh maith /xə maː/ chomh means "as, so"
- -
kind of, sort of
cineál /kʹiɴɑːʟ/ pl. cineálacha
- -
exactly, just, directly
go díreach /gə dʹi:rʹəx/
- -
always, still
i gcónaí /ə guːɴi:/ cónaí, cónaithe means "dwelling, residence"
- -
because of, concerning
mar gheall ar /mar ɣʹɑːʟ erʹ/ geall, geallta is "pledge, wager"
- -
ago, since that
ó shin /o: xinʹ/
- -
age, century
aois /iːsʹ/ pl. aoiseanna
- aoise - aoiseanna
fortnight
coicís /kaikʹiːsʹ/ pl. coicísí
- coicíse - coicísí
leg, foot
cois /kosʹ, kosə/ pl. cosa
cos, pl. cosa - coise - cos
heart
croí /kriː, kriːtʹiː/ pl. croítí
croí, pl. croíthe - croí - croíthe
brother
deartháir /dʹrʹɑːrʹ, dʹrʹɑːrʹəxiː/ pl. deartháracha
deartháir, pl. deartháireacha - dearthár (dearthára in CF) - deartháireacha
dinner
dínnéar /dʹiːɴʹeːr, dʹiːɴʹeːrʹ/ pl. dínnéir
dinnéar, pl. dinnéir - dinnéir (dinnéir in CF) - dinnéar
sister
driofúr /dʹrʹaur, dʹrʹaurəxiː/ pl. driofúracha
deirfiúr, pl. deirfiúracha - deirféar (drifíre in index) - deirfiúracha
key
eochair /oxərʹ, oxrəxiː/ pl. eochracha
- eochrach - eochracha
day
lá /ʟɑː, ʟeːɴtiː/ pl. laethanta
- lae - laethanta
youth, childhood
óige /oːgʹə/
- óige -
job, post; post office
posta /postə, postiː/ pl. postaí
post, pl. poist - poist - post
story, news
scéal /sʹkʹeːʟ sʹkʹeːʟtə/ pl. scéalta
- scéil - scéalta
school
scoil /skelʹ, skelʹəɴi:/ pl. scoileanna
- scoile - scoileanna
eye
súil /su:lʹ, su:lʹə/ pl. súile
- súile (súlach in index) - súl
evening
tráthnóna /ˌtrɑːˈɴuːɴə, ˌtrɑːˈɴuːɴiː/ can be used adverbially; pl. tráthnónaí
tráthnóna, pl. tráthnónta - tráthnóna - tráthnónta
time, hour; pl. sometimes
uair /u:ərʹ, u:ərʹəɴtiː/ pl. uaireanta (uaireannta in index must be mistake)
uair, pl. uaireanta/uaire with numerals - uaire - uaireanta/uaire
apple
úlla /u:ʟə, u:ʟi:/ pl. úllaí
úll, npl. úlla - úill - úll
Rory
Ruairí /ru:ərʹiː/
- -
Una
Úna /uːɴə/
- -
I hear
cloisim /klosʹəmʹ/
- -
I think
sílim /sʹiːlʹəmʹ/
- -
I understand
tigim /tʹigʹəmʹ/
tuigim - -
bad-humoured, cranky
cantalach /kaːɴtəʟəx/ cantalacha
- cantalaigh/cantalaí - cantalacha/cantalach
right, correct
ceart /kʹæːrt/ cearta
- cirt/cirte - cearta/ceart
bold
dána /dɑːɴə/ dána
- dána - dána
wet
fliuch /fʹlʹox/ fliucha
- fliuch/fliuche - fliucha/fliuch
dead
marbh /ma:ru:/ marbha
- mairbh/mairbhe - marbha/marbh
old
sean /sʹæːɴ/ seana
- sean/sine - sean
tired
tuirseach /torsʹəx/
- -
entire(ly), all, together
uilig /əˈlʹug/
??? Is this the same word as uilíoch?? - -
the pl.
na /ɴə/
- -
the day after tomorrow
arú amáireach /aːruː mɑːrʹəx/
arú amárach - -
the year before last
arú anuraidh /aːruː ɴorə/
- -
the day before yesterday
arú inné /a:ru: ɴʹe:/
- -
especially
go háirithe /gə hɑːrʹədʹ/ áirithe = certain, particular
- -
usually
go hiondúil /gə huːɴduːlʹ/ iondúil = usual, customary
- -
be!
bí /bʹi:/
- -
be! pl.
bígí /bʹi:gʹi:/
- -
let…be
bíodh /bʹi:x/
- -
let pl. … be
bídís /bʹi:dʹi:sʹ/
- -
neg. imperative
ná /ɴɑː/
- -
if
má /mɑː/
- -
if not, unless
mara /maːrə/
mura - -
next
seo chugainn /sʹo hugəɴʹ/
- -
last
seo caite /sʹo ka:tʹə/ caite = worn, consumed, spent, past
- -
next week
an tseachtain seo chugainn /sʹo hugəɴʹ/ chugainn is a form of chuig, "towards us"
- -
next month
an mhí seo chugainn /sʹo hugəɴʹ/
- -
next year
an bhliain seo chugainn /sʹo hugəɴʹ/
- -
last week
an tseachtain seo caite /sʹo ka:tʹə/
- -
last month
an mhí seo caite /sʹo ka:tʹə/
- -
last year
an bhliain seo caite /sʹo ka:tʹə/
- -
breakfast
bricfásta /bʹrʹikʹfɑːstə, bʹrʹikʹfɑ:sti:/ bricfástaí
bricfeasta, bricfeastaí - bricfeasta - bricfeastaí
bucket
buicéad /bikʹe:d, bikʹe:dʹ/ buicéid
- buicéid - buicéad
friend
caraid /ka:rədʹ, kɑːrdʹə/ cairde; gpl carad in certain phrases, eg a chara na gcarad
cara, cairde - carad - cairde
art gallery
dánlann /dɑːɴʟəɴ, dɑːɴʟəɴə/ dánlanna
- dánlainne - dánlann
drama, play
drama /draːmə, draːmiː/ dramaí
dráma, drámaí - dráma - drámaí
crowd, group
dream /dʹrʹɑːm, dʹrʹæːməɴi:/ dreamanna
- dreama - dreamanna
spring
earrach /æːrəx/ earraigh
- earraigh - earrach
sea
farraige /faːrəgʹə, faːrəgʹiː/ farraigí
- farraige - farraigí
reason, cause
fáth /fɑː, fɑɴə/ fáthanna
- fátha - fáthanna
autumn
fómhar /fuːwər/ fómhair
- fómhair - fómhar
sand
gaineamh /gaːnʹə/
- gainimh -
library
leabharlann /ʟʹaurʟəɴ, ʟʹaurʟəɴə/ leabharlanna
- leabharlainne - leabharlann
letter
leitir /ʟʹetʹərʹ, ʟʹetʹrʹəxiː/ leitreacha
litir, litreacha - litreach - litreacha
morning
maidin /ma:dʹənʹ, maːdʹənʹəxiː/ maidineacha
- maidine - maidineacha
mirror
scáthán /skɑːɴ, skɑːnʹ/ scátháin
- scátháin - scáthán
mountain
sliabh /sʹlʹiːəw, sʹlʹe:fʹtʹə/ sléibhte
- sléibhe - sléibhte
snow
sneachta /sʹɴʹæːxtə/ sneachtaí
- sneachta - sneachtaí
spade
spáid /spɑːdʹ, spɑːdʹəɴiː/ spáideanna
spád, spáda - spáide - spád
sport,fun
spóirt /spo:rtʹ/ f in CF
spórt, spóirt - spóirt (spóirte in CF) -
public house, inn
teach ósta /ˌtʹæːx ˈoːstə, ˌtʹiː ˈoːstə/ tithe ósta
- tí ósta - tithe ósta
heat
teas /tʹæːs/
- teasa -
strand
trá /trɑː, trɑɴi:/ tránna
- trá - tránna
Patrick
Pádraig /pɑːrəkʹ/
- -
I believe
creidim /kʹrʹedʹəmʹ/
- -
plentiful
fairsing /faːrsʹəɴʹ/ fairsinge
- fairsing/fairsinge - fairsinge/fairsing
clean, clear
glan /gʟa:ɴ/ glana
- glain/glaine - glana/glan
national
náisiúnta /ɴɑːsʹuːɴtə/ náisiúnta
- náisiúnta - náisiúnta
warm, hot
te /tʹe/ teo
- te - teo
who/what is (the)
cé, cén, cé na /kʹeː/
- -
this
seo /sʹo/
- -
that
sin /sʹinʹ/
- -
that over there
siúd /sʹuːd/
- -
that
úd /uːd/
- -
in the morning
ar maidin /erʹ maːdʹənʹ/
- -
almost, nearly
beagnach /bʹogɴəx/
- -
yet, still
fós /fo:s/
- -
early (in the morning)
go moch /gə mox/
- -
this year
i mbliana /ə mʹlʹiːəɴə/
- -
as for the…
maidir leis an /ma:dʹərʹ/
- -
as
mar go/nach /ma:r/
- -
you disjunctive
thú, thusa /huː, husə/
- -
he disjunctive
é, eisean /eː, esʹəɴ/
- -
she disjunctive
í, ise /i:, isʹə/
- -
they disjunctive
iad, iadsan /iːəd, iːədsəɴ/
- -
Mass
aifreann /æːfʹrʹəɴ, æːfʹrʹəɴəχiː/ aifreannacha
aifreann, aifrinn - aifrinn - aifreann
town
baile mór /balʹə moːr, balʹtʹəχiː moːrə/ bailteacha móra
baile, bailte - baile - bailte
nurse
banaltra /baːɴəʟtrə, baːɴəʟtri:/ banaltraí
- banaltra - banaltraí
mouth, openinig
béal /bʹe:ʟ, bʹe:lʹ/ béil
béal, béala - béil - béal
taste, good accent, anything (neg/conditional/interrog sentences)
blas /bʟa:s/ blasanna
- blais - blasanna
bottle
buidéal /bidʹe:ʟ, bidʹe:lʹ/ buidéil
- buidéil - buidéal
cake, soda bread
cáca /kɑːkə, kɑːkiː/ cácaí
- cáca - cácaí
rock
carraig /kaːrəgʹ, kaːrəgʹrʹəχiː/ carraigreacha
carraig, carraigeacha - carraige - carraigeacha
card
cárta /kɑːrtə, kɑːrtiː/ cártaí
- cárta - cártaí
what (is it)?
céard /kʹe:rd/
- -
fog, anything (neg/conditional/interrog sentences)
ceo /kʹo:/ ceonna
- ceo - ceonna
part, share, deal
cuid /kidʹ/ codanna
- coda (codach in index) - codanna
colour
dath /da:, daːɴiː/ dathanna
- datha - dathanna
Sunday
Dé Domhnaigh /ˌdʹe(:) ˈdu:ɴə/ g of Domhnach
- -
diary
dialann /dʹiːəʟəɴ, dʹiːəʟəɴə/ dialanna
- dialainne - dialann
doctor
dochtúr /doxtu:r, doxtuːrʹiː/ dochtúirí
dochtúir, dochtúirí - dochtúra (dochtúir in CF) - dochtúirí
sufficiency, enough
dóthain /do:nʹ/
- dóthain -
word
focal /fokəʟ, fokʟə/ focla
focal, focail - focail - focal
wind
gaoth /giː, gi:ɴi:/ gaothanna
gaoth, gaotha - gaoithe (gaothe in index) - gaoth
stomach, appetite
goile /gelʹə, gelʹəχiː/ goileacha ("guts")
goile, goilí - goile - goilí
lodging
lóistín /ʟoːsʹtʹiːnʹ, ʟoːsʹtʹiːnʹiː/ lóistíní
- lóistín - lóistíní
bag
mála /mɑːʟə, mɑːʟiː/ málaí
- mála - málaí
finger
méir /mʹe:rʹ, mʹeːrəxiː/ méaracha
méar, méara - méire - méar
island
oiléan /ilʹɑːɴ, ilʹɑ:nʹ/ oileáin
- oileáin - oileán
hospital
ospidéal /ospʹədʹeːʟ, ospʹədʹeːlʹ/ ospidéil
- ospidéil - ospidéal
sugar
siúcra /sʹuːkrə/
- siúcra -
needle, injection
snáthaid /sɴɑːdʹ, sɴɑːdiː/ snáthadaí
snáthaid, snáthaidí - snáthaide - snáthaidí
stranger, non-native
strainséara /stræːnʹsʹeːrə, stræːnʹsʹeːriː/ strainséaraí
strainséir, strainséirí - strainséara - strainséirí
period, distance
tamall /taːməʟ, taːməʟəχiː/ tamallacha
tamall, tamaill - tamaill - tamall
Catholic church
teach an phobail /ˌtʹæːx ə ˈfobəlʹ, ˌtʹiː ˈpobəlʹ/ tithe pobail
teach pobail - tí - tithe pobail
tongue, language
teanga /tʹæːŋgə, tʹæːŋgəχiː/ teangacha
- teanga - teangacha
Spiddal
An Spidéal /ə spʹidʹeːʟ/
- -
O Flaherty
Ó Flaithearta /o:ˈfʟa:rtə/
- -
I feel, hear
airím /ə spʹidʹeːʟ/ inflected form of airigh
- -
show me!
'spáin dhom /spɑːnʹəm/ short for taspáin
taispeáin - -
came
tháinig /hɑːnʹəkʹ/ inflected form of tar
- -
peculiar, strange, queer
aisteach /æːsʹtʹəx/ aisteacha
- aistigh/aistí - aisteacha/aisteach
difficult, hard
deacair /dʹæːkərʹ/ deacra
- deacair/deacra - deacra/deacair
sharp, sour
géar /gʹe:r/ géara
- géir/géire - géara/géar
ugly, horrible
gránna /grɑːɴə/ gránna
- gránna - gránna
full
lán /ʟɑːɴ/ lána
- láin/láine - lána/lán
new
nua /ɴu:/ nua
- nua/nuaí - nua
satisfied (after a meal), enough
sách /sɑːx/
- -
my
mo /mə/
- -
your
do /də, t, tʹ/
- -
his, her, theirs
a /ə/
- -
our
ar /ə/
ár - -
your pl.
'ur /ə/
bhur - -
back again
ar ais /erʹ æːsʹ/
- -
in a while, a while ago
ar ball /erʹ bɑːʟ/
- -
lodging, in lodgings
ar lóistín /erʹ ʟo:sʹtʹi:nʹ/
- -
last night
aréir /ə ˈrʹeːrʹ/
- -
if
dhá /ɣɑː, ɑː/
dá - -
a long time, far
i bhfad /ə waːd/
- -
if…not, unless
mara /marə/
mura - -
it is unlikely that/not
ní móide go/nach /ɴʹiː muːdʹə/
- -
somewhat sore, a little bit sore
rud beag tinn
- -
what is it?
céard é féin? notice the stressed person pronoun
- -
enough milk for me
mo dhóthain bainne
- -
X hadn 't a word to say for himself
ní raibh focal ag X
- -
bread
arán /rɑːɴ, ə trɑːɴ/ with article: an t-arán
- aráin -
woman of the house
bean an tí /bʹæːɴ ə tʹiː/ mná
bean tí - mná - ban
coffee
caife /kaːfʹə, kaːfʹiː/ caifí
- caife - caifí
quarter, thigh
ceathrú /kʹæːruː, kʹæːruːɴi:/ ceathrúnaí
ceathrú, pl. ceathrúna - ceathrún - ceathrúna
basket
ciseán /kʹisʹɑːɴ, kʹisʹɑːnʹ/ ciseáin
- ciseáin - ciséan
potato
fata /faːtə, faːtiː/ fataí
práta, prátaí - práta - prátaí
meat
feoil /fʹoːlʹ/ feolta
- feola - feolta
twenty
fiche /fʹiː, fʹiːdʹ/ fichid
masc: fiche, fichidí but fichid with numerals - fichead (fichid in index) - fichidí
gallon
galún /gaːʟu:ɴ, ga:ʟu:nʹ/ galúin
- galúin - galún
fish
iasc /i:əsk/ éisc
- éisc - iasc
butter
im /iːmʹ/ imeanna
- ime - imeanna
list
liosta /ʟʹistə, ʟʹisti:/ liostaí
- liosta - liostaí
office
oifige /efʹigʹə, efʹigʹi:/ oifigí
oifig, oifigí - oifige - oifigí
inch
orlach /aurʟəx, aurʟi:/ orlaí
- orlaigh - orlaí
child
páiste /pɑːsʹtʹə, pɑːsʹtʹi:/ páistí
- páiste - páistí
penny
pingin /pʹiːɴʹ, pʹi:ɴʹəxiː/ pingineacha
pingin, pinginí (pingine with numerals) - pingine - pinginí (pingine with numerals)
pound (weight or money)
punt /puɴt, puɴtə/ punta (or puntaí in the index)
punt, puint - puint - punt
holiday
saoire /si:rʹə/ saoirí
- saoire - saoirí
shilling
scilling /sʹkʹiʟʹəɴʹ, sʹkʹiʟʹəxiː/ scilleacha
scilling, scillingí but scillinge with numerals - scillinge - scillingí
rest
scíth /sʹkʹi:, sʹkʹi:ɴi:/ scítheanna
- scíthe -
twenty, score
scór /sko:r, sko:rə/ scórtha
- scóir - scórtha
yard, rod
slat /sʟa:t, sʟa:tə/ slata
- slaite - slat
tea
tae /ṭe:, ṭe:əɴi:/ taeanna
tae, taenna - tae - taenna
more
tilleadh /tʹiʟʹə/
tuilleadh - -
result, fruit, crop, vegetable
toradh /torə, toriː/ torthaí
- toraidh - torthaí
foot
troigh /tro, treː/ troighthe
troigh, troithe - troighe - troithe
terror, great amount
uafás /uːɑːs/ uafáis
- uafáis - uafás
egg
ubh /u(w), iwʹəxiː/ uibheacha
ubh, uibheacha but uibhe with numerals - uibhe - ubh or uibheacha
Carraroe
An Cheathrú Rua /ə xʹæ(h)ruː ruːə/
- -
got
fuair /fuːərʹ/ form of the verb faighim
- -
empty
falamh /faːʟə/ folmha
folamh - folaimh/foilmhe - folmha
crowded
plódaithe /pʟo:di:/ plódaithe
- plódaithe - plódaithe
married
pósta /po:stə/
- -
heavy
trom /truːm/ troma
- trom/troime - troma/trom
terrible
uafásach /uːɑːsəx/
- -
behind, at the back
ar chúla /erʹ xuːʟə/ is this plural in form?
ar chúl - -
altogether
ar fad /erʹ faːd/ "in length" or altogether
- -
already, before
cheana féin /haːɴə heːnʹ/
- -
in earnest, seriously
dháiríre /ɣɑːˈrʹiːrʹə/
dáiríre, i ndáiríre - -
is/are
is /əs/
- -
is/are not
ní /ɴʹi:/
- -
is/are?
ar /ər/ ab in 3rd person
an - -
is/are… not?
nach /ɴa:x/
- -
that… is/are
gur /gər/ gurb in 3rd person
- -
if…is/are
más /mɑːs/ má + is
- -
at the back of the house
ar chúla an tí /erʹ xuːʟən tʹiː/
ar chúl an tí - -
same, identical
ionann /aːɴəɴ/ ionann
- ionann - ionann
one
aon /eːɴ, e:ɴʹ/ lenites; optionally adds t to a word in s-
- -
two
dhá /ɣɑː/ lenites
- -
three
trí /tʹrʹi:/ lenites; adds h to a vowel
- -
four
cheithre /xʹerʹə/ lenites; adds h to a vowel
ceithre - -
five
chúig /xuːgʹ/ lenites
cúig - -
six
sé /sʹeː/ lenites; adds h to a vowel
- -
seven
seacht /sʹæːxt/ eclipses
- -
eight
ocht /oxt/ eclipses
- -
nine
naoi /ɴi:/ eclipses
- -
ten
deich /dʹe/ eclipses
- -
alike, the same
mar a chéile
- -
something like that
mar sin
- -
over, around
thart
- -
subject, material
ábhar /ɑːwər, ɑːwərʹ/ pl: ábhair
- ábhair - ábhar
boy
buachaill /buːəxəʟʹ, buːəxəʟʹiː/ pl: buachaillí
- buachalla - buachaillí
bottom, base
bun /buɴ, buɴəɴiː/ pl: bunanna
- buin - bunanna
basic subject
bunábhar /buɴɑːwər, buɴɑːwərʹ/ pl:bunábhair
- bunábhair -
primary school
bunscoil /buɴskelʹ, buɴskelʹəɴiː/ pl: bunscoileanna
- bunscoile - bunscoileanna
cap
caipín /kaːpʹiːnʹ, kaːpʹiːnʹiː/ pl: caipíní
- caipín - caipíní
trade, skill
ceird /kʹairdʹ, kʹairdʹəɴiː/ pl: ceirdeanna
- ceirde - ceirdeanna
question
ceist /kʹesʹtʹ, kʹesʹtʹəɴiː/ pl: ceisteanna
- ceiste - ceisteanna
inspector
cigire /kʹigʹərʹə, kʹigʹərʹiː/ pl: cigirí
- cigire - cigirí
board, lid, programme
clár /kʟɑːr, kʟɑːrəxiː/ pl: cláracha
clár, pl. cláir - cláir - clár
blackboard
clár dubh /kʟɑːr du(w), kʟɑːrəxiː duwə/ pl: cláracha dubha
- -
game, match
cluife /kʟifʹə, kʟifʹiː/ pl. cluifí
cluiche, pl. cluichí - cluiche - cluichí
system
córas /koːrəs, koːrəsʹ/ pl. córais
- córais - córas
difference
difríocht /dʹifʹrʹiːəxt, dʹifʹrʹiːəxtiː/ pl. difríochtaí
- difríochta - difríochtaí
fear, timidity
faitíos /faːtʹiːəs/ pl. faitís
- faitís - faitíos
blood
fuil /filʹ/ pl. fola
- fola - fola
(school) mistress
máistreás /mɑːsʹtʹrʹɑːs, mɑːsʹtʹrʹɑːsiː/ pl. máistreásaí
- máistreása - máistreásaí
secondary school
meánscoil /mʹɑːɴskelʹ, mʹɑːɴskelʹəɴiː/ pl. meánscoileanna
- meánscoile - meánscoileanna
education
oideachas /edʹəxəs/
- oideachais -
amount
oiread /erʹəd/
- oiread -
university
ollscoil /oʟskelʹ, oʟskelʹəɴiː/ pl. ollscoileanna
- ollscoile - ollscoileanna
pen
peann /pʹɑːɴ, pʹæːɴə/ pl. peanna
peann, pl. pinn - pinn - peann
pair, two (things)
péire /pʹeːrʹə, pʹeːrʹiː/ pl. péirí
- péire - péirí
public, community
pobal /pobəʟ, pobəʟʹ/ pl. pobail
- pobail - pobal
community school
pobalscoil /pobəʟskelʹ, pobəʟskelʹəɴiː / pl. pobalscoileanna
- pobalscoile - pobalscoileanna
(school) class
rang /raːŋg, raːŋgəɴiː/ pl. ranganna
- ranga - ranganna
vessel, dish
soitheach /seːx, saix, seː, sai/ pl. soithí
- soithigh - soithí
nose
srón /sruːɴ, sruːɴəɴiː/ pl. srónanna
srón, pl. sróna - sróine - srón
will, will power
toil /tilʹ/
- tola (tolach in index) -
pity, sympathy
truaí /truːəiː/
trua - trua -
to break, sack
bris /brʹisʹ/
- -
to boil, cook
bruith /bru/
- -
to keep, hold
coinnigh /kiɴʹə/
- -
to put, sow, bury
cuir /kirʹ/
- -
to redden, light (cigarette etc.)
dearg /dʹæːrəg/
- -
to clean, clear
glan /gʟaːɴ/
- -
to play
imir /imʹərʹ/
- -
to lay, place, knock down
leag /ʟʹæːg/
- -
to read
léigh /ʟʹeː/
- -
to praise, recommend
mol /moʟ/
- -
to wash
nigh /ɴʹi/
- -
to open
oscail /oskəlʹ/
- -
to pack
pacáil /paːkɑːlʹ/
- -
to paint
péinteáil /pʹeːnʹṭɑːlʹ/
- -
to run
rith /ru/
- -
dirty
salaigh /saːʟə/
- -
as much
an oiread céanna /əɴ erʹəd kʹeːɴə/ no t- is prefixed to oiread (masculine)
- -
Catholic
Caitliceach /kaːtʹlʹəkʹəx/ pl. Caitliceacha
- Caitliceaigh/Caitliceaí - Caitliceach
complicated, involved
casta /kaːste/ pl. casta
- casta - casta
common, ordinary
coitianta /kitʹiːəɴtə/ pl. coitianta
- coitianta - coitianta
black
dubh /du(w)/ pl. dubha
- duibh/duibhe - dubha/dubh
Irish
Éireannach /eːrʹəɴəx/
- -
Jewish
Ghiúdach /ɣʹuːdəx/ pl. Giúdacha
Giúdach - Giúdaigh/Giúdaí - Giúdach
Protestant
Pratastúnach /praːtəstuːɴəx/ pl. Protastúnacha
Protastúnach - Protastúnaigh/Protastúnaí - Protastúnach
tonight
anocht /ə'ɴoxt/
- -
how much
cé mhéad /kʹeː wʹeːd/
- -
old neuter pronoun
ea /æː/
- -
indeed, actually
go deimhin /gə dʹiwʹənʹ/
- -
between, as well…as
idir /edʹərʹ/
- -
in the beginning, in the front
i dtosach /ə dosəx/
- -
in question, relevant, considered
i gceist /ə gʹesʹtʹ/
- -
together, accompanying
in éindí /əɴʹ eːɴʹdʹiː/
- -
around about, approximately
timpeall('s) /tʹiːmpəʟ(s)/
timpeall - -
(on) Monday
Dé Luain /dʹe(ː) ʟuːnʹ/
- -
(on) Tuesday
Dé Máirt /dʹe(ː) mɑːrtʹ/
- -
(on) Wednesday
Dé Céadaoin /dʹe(ː) kʹeːdiːnʹ/
- -
(on) Thursday
Déardaoin /dʹeːrdiːnʹ/
- Déardaoin -
(on) Friday
Dé hAoine /dʹe(ː) hiːnʹə/
- -
(on) Saturday
Dé Sathairn /dʹe(ː) saːrəɴʹ/
- -
(on) Sunday
Dé Domhnaigh /dʹe(ː) duːɴə/
- -
to put a question to, ask
cur ceist ar /kur kʹesʹtʹ erʹ /
- -
today
inniu /i'ɴʹuː/
- -
this morning
maidin inniu /maːdʹənʹ i'ɴʹuː/
- -
today (non adv)
an lá inniu /əɴ ʟɑː i'ɴʹuː/
- -
yesterday (non adv)
an lá inné /əɴ ʟɑː ə'ɴʹeː/
- -
tomorrow (non adv)
an lá amáireach /əɴ ʟɑː əˈmɑːrʹəx/
an lá amárach - -
tonight (non adv)
an oíche anocht /əɴʹ iː ə'ɴoxt/
- -
yesterday night (non adv)
an oíche aréir /əɴʹ iː ə ˈrʹeːrʹ/
- -
tomorrow night (non adv)
an oíche amáireach /əɴʹ iː əˈmɑːrʹəx/
an oíche amárach - -
more or less
mórán /moːrɑːɴ/
- -
song
amhrán /oːrɑːɴ, oːrɑːnʹ/ pl. amhráin
- amhráin - amhrán
home, village
baile /baːlʹə, baːʟʹtʹə/ pl. bailte
- baile - bailte
notion, opinion
barúil /baːruːlʹ, baːruːʟəxiː/ pl. barúlacha
- barúla - barúlacha
way
bealach /bʹæːʟəx, bʹæʟiː/ pl. bealaí
- bealaigh - bealaí
case
cás /kɑːs, kɑːsəɴiː/ pl. cásanna
- cáis - cásanna
city
cathair /kaːrʹ, kaːrəxiː/ pl. cathracha
- cathrach - cathracha
music
ceol /kʹoːʟ, kʹoːʟtə/ pl. ceolta
- ceoil - ceolta
neighbour
comharsa /kuːrsə, kuːrsəɴiː/ pl. comharsanna
comharsa, pl. comharsana - comharsan - comharsan
fun, 'gas'
craic /kræːkʹ/
standard pl if needed is craiceanna - craice - craiceanna
dance
damhsa /dausə, dausiːxiː/ pl. damhsaíocha
damhsa, pl. damhsaí - damhsa - damhsaí
hurry, haste
deifir /dʹefʹərʹ/
- deifre -
end
deireadh /dʹerʹə/
deireadh, pl. deirí - deiridh - deirí
weekend
deireadh seachtaine /dʹerʹə sʹæːxtənʹə/
- -
aeroplane
eitleán /etʹəʟɑːɴ, etʹəʟɑːnʹ/ pl. eitleáin
- eitleáin - eitleán
business, affairs
gnaithe /graː, graːiː/ pl. gnaithí
gnó, pl. gnóthaí - gnó - gnóthaí
lorry
leoraí /lʹoriː, lʹoriːs/ pl. leoraís
leoraí, pl. leoraithe - leoraí - leoraithe
machine
meaisín /'mʹæː'sʹiːnʹ, 'mʹæː'sʹiːnʹəɴiː/ pl. meaisíneanna
meaisín, pl. meaisíní - meaisín - meaisíní
Christmas
Nollaig /ɴoʟəkʹ, ɴoʟəkʹəxiː/ pl. Nollaigeacha
Nollaig, pl. Nollaigí - Nollag - Nollaigí
work
obair /obərʹ, aibʹrʹəxiː/ pl. oibreacha
- oibre - oibreacha
piece, period
píosa /pʹiːsə, pʹiːsiː/ pl. píosaí
- píosa - píosaí
razor
rásúr /rɑːsuːr, rɑːsuːrʹiː/ pl. rásúirí
rásúr, pl. rásúir - rásúir - rásúr
chance
seans /sʹæːnʹs, sʹæːnʹsəɴiː/ pl. seansanna
- seans - seansanna
anything, nothing (in negatives and questions only)
tada /taːdə/
dada, náid - dada -
loneliness
uaigneas /uːəgʹnʹəs/
- uaignis -
(clock) hour
uair an chloig /uːərʹ ə xʟegʹ/
- -
(that) will be
a bheas /ə wʹeis/
- -
(that) normally is
a bhíonns /ə wʹiːɴs/
- -
(that) is
atá /ə tɑː/
- -
staying, waiting, remaining
fanacht /faːɴəxt/ v.n. of fan
- fanachta -
very, excellent, great
an- /aːɴ, æːɴʹ/
- -
any
aon /eːɴ/
- -
outstanding, extraordinary
barr- /bɑːr/
not standard? - -
good
deá- /dʹɑː/
dea- - -
bad
droch- /drox/
- -
some
eicínt /ə'kʹiːɴʹtʹ/
éigin - -
long
fada /faːdə/ pl. fada
- fada - fada
real, true, genuine
fíor- /fiːər/
- -
soon, early
luath /ʟuːə/ pl. luatha
- luaith/luaithe - luatha/luath
too, excessive, over-
ro- /rə/
ró- - -
old neuter pronoun
sean- /sʹæːɴ/
- -
constant, continual
síor- /sʹiːər/
- -
special
speisialta /spʹesʹiːəʟtə/ pl. speisialta
- speisialta - speisialta
lonely
uaigneach /uːəgʹnʹəx/ pl. uaigneacha
- uaignigh, uaigní - uaigneacha/uaigneach
home(ward)
abhaile /ə'waːlʹə/
- -
as soon as
chomh luath is /xə ʟuːəs/
- -
(take) for example
cuir i gcás /kirʹ ə gɑːs/
- -
as, like
mar /maːr/
- -
when
nuair /ɴuːərʹ (ɴorʹ in fast speech)/
- -
before
sol má /soʟ (m)ɑː/
sula - -
at home
sa mbaile /sa maːlʹə/
sa bhaile - -
more (comparatives)
níos /ɴʹiːs/ eg níos sásta
- -
better
níos fearr /ɴʹiːs fʹɑːr/
- -
worse
níos measa /ɴʹiːs mʹaːsə/
- -
friendly with
mór leis tá Cáit mór leis an bhfear sin
- -
an old person
seanduine /sʹæːɴinʹə/ pl. seandaoine
- seanduine - seandaoine
than (comparative)
- -
two people
beirt /bʹertʹ/ pl. beirteanna
- beirte - beirteanna
box
bosca /boskə, boskiː/ pl. boscaí
- bosca - boscaí
way, means
caoi /kiː, kiːɴiː/ pl. caoíonna (??)
caoi, pl. caíonna - caoi - caíonna
oats
coirce /kerʹkʹə/ pl. coircí
- coirce - coircí
five people
cúigear /kuːgʹər/ pl. cúigir
- cúigir - cúigear
ring
fáinne /fɑːɴʹə, fɑːɴʹiː/ pl. fáinní
- fáinne - fáinní
truth
fírinne /fʹiːrʹəɴʹə/ pl. fírinní
- fírinne - fírinní
thousand
míle /mʹiːlʹə, mʹiːʟʹtʹə/ pl. mílte
- míle - mílte
factory
monarcha /muɴərxə, muɴərxənʹ/ pl. monarchain
monarcha, pl. monarchana - monarchan - monarchana
six people
seisear /sʹesʹər/ pl. seisir
- seisir - seisear
seed
síol /sʹiːəʟ, sʹiːəʟtə/ pl. síolta
- síl - síolta
opinion
tuairim /tuːərʹəmʹ, tuːərʹəmʹəxiː/ pl. tuairimeacha
tuairim, pl. tuairimí - tuairime - tuairimí
feeling, hearing
aireachtáil /æːrʹəxtɑːlʹ/ v.n. of airigh
- aireachtála -
feel, hear
airigh /æːrʹə/
- -
being
bheith /wʹe/ v.n. of bí
- -
breaking
briseadh /bʹrʹisʹə/ v.n. of bris, pl. bristeacha (brisíocha in CF)
- briste -
boiling, cooking
bruith /bru/ v.n. of bruith
- bruithe -
hear
clois /kʟosʹ/
- -
hearing
cloisteáil /kʟosʹtʹɑːlʹ/ v.n. of clois
- cloisteála -
keeping, holding
coinneáil /kiɴʹɑːlʹ/ v.n. coinnigh (coinneál in index seems to be a mistake)
- coinneála -
believe
creid /kʹrʹedʹ/
- -
believing
creisdiúint /kʹrʹesʹtʹuːɴʹtʹ/ v.n. of creid, pl. creidiúntí
creidiúint - creidiúna - creidiúntí
putting, sowing, burying
cur /kur/ v.n. of cuir
- cuir -
do, make
déan /dʹiːɴ/
- -
doing, making
déanamh /dʹiːɴə/ v.n. of déan
- déanaimh -
lighting, reddening
deargadh /dʹæːrəgə/ v.n. of dearg
- deargtha -
grow
fás /fɑːs/
- -
growing
fás /fɑːs/ v.n. of fás, pl. fáis (fásanna in CF according to index)
- fáis - fás
see
feic /fʹekʹ/
- -
seeing
feiceáil /fʹekʹɑːlʹ/ v.n. of feic
- feiceála -
cleaning, clearing
glanadh /gʟɑːɴə/ v.n. of glan, pl. glantaí
- glanta - glantaí
going
goil /gelʹ/ from which verb?
- -
playing
imirt /imʹərtʹ/ v.n. of imir
- imeartha -
laying, knocking down, putting horizontally
leagan /ʟʹæːgəɴ/ v.n. of leag, pl. leaganacha
- leagain - leaganacha
reading
léamh /ʟʹeːw/ v.n. of léigh, pl. léamha
- léimh - léamh
washing
níochán /ɴʹiːxɑːɴ/ v.n. of nigh; níochán is m1 "laundry" in standard Irish
ní - ní -
opening
oscailt /oskəʟʹtʹ/ v.n. of oscail, pl. oscailtí
- oscailte - oscailtí
packing
pacáil /paːkɑːlʹ/ v.n. of pacáil
- pacála -
painting
péinteáil /pʹeːnʹṭʹɑːlʹ/ v.n. of péinteáil
- péinteála -
marry, get married
pós /poːs/
- -
marrying, marriage