Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/90

Click to flip

90 Cards in this Set

 • Front
 • Back
contineo
continere, continui, contentum
iubeo
iubere, iussi, iussum
laboro
laborare, laboravi, laboratum
rapio
rapere, rapui, raptum
relinquo
relinquere, reliqui, relictum
scio
scire, scivi, scitum
tango
tangere, tetigi, tactum
cerno
cernere, crevi, cretum
eripo
eripere, eripui, ereptum
tollo
tollere, sustuli, sublatum
educo
educare, educavi, educatum
gaudeo
gaudere, gavisus sum
ostendo
ostendere, ostendi, ostentum
peto
petere, petivi, petitum
premo
premere, pressi, pressum
opprimo
opprimere, opressi, opressum
verto
vertere, verti, versum
accipio
accipere, accepi, acceptum
excipio
excipere, excepi, exceptum
recipio
recipere, recepi, receptum
pello
pellere, pepuli, pulsum
expello
expellere, expulsi, expulsum
narro
narrare, narravi, narratum
quaero
quaerere, quaesivi, quaesitum
rideo
ridere, risi, risum
iaceo
iacere, iacui
nego
negare, nagavi, negatum
nescio
nescire, nescivi, nescitum
credo
credere, credidi, creditum

+ acc OR DATIVE
nuntio
nuntiare, nuntiavi, nuntiatum
patefacio
patefacere, patefeci, patefactum
puto
putare, putavi, putatum
spero
sperare, speravi, speratum
suscipio
suscipere, suscepi, susceptum
invito
invitare, invitavi, invitatum
pono
ponere, posui, positum
probo
probare, probavi, probatum
cedo
cedere, cessi, cessum
dedico
dedicare, dedicavi, dedicatum
egeo
egere, egui

+ ABL or GEN
praesto
praestare, praestiti, praestitum
taceo
tacere, tacui, tacitum
condo
condere, condidi, conditum
contendo
contendere, contendi, contentum
mollio
mollire, mollivi, mollitum
pugno
pugnare, pugnavi, pugnatum
respondeo
respondere, respondi, responsum
surgo
sugere, surrexi, surrectum
bibo
bibere, bibi
cognosco
cognoscere, cognovi, cognitum
comprehendo
comprehendere, comprehensi, comprehensum
consumo
consumere, consumpsi, consumptum
dubito
dubitare, dubitavi, dubitatum
expono
exponere, exposui, expositum
minuo
minuere, minui, minutum
rogo
rogare, rogavi, rogatum
doleo
dolere, dolui, doliturum
dormio
dormire, dormivi, dormitum
fero
ferre, tuli, latum
adfero
adferre, attuli, allatum
confero
conferre, contuli, collatum
offero
offere, obtuli, oblatum
refero
referre, rettuli, relatum
invideo
invidere, invidi, invisum

+ DAT
occido
occidere, occidi, occasum
malo
malle, malui
nolo
nolle, nolui
pateo
patere, patui
praebo
praebere, praebui, praebitum
promitto
promittere, promisi, promissum
volo
velle, volui
trado
tradere, tradidi, traditum
recuso
recusare, recusavi, recusatum
arbitror
arbitrari, arbitratus sum
conor
conari, conatus sum
cresco
crescere, crevi, cretum
egredior
egredi, egressus sum
fateor
fateri, fassus sum
hortor
hortari, hortatus sum
loquor
loqui, loctus sum
molior
moliri, molitus sum
morior
mori, mortuus sum
nascor
nasci, natus sum
patior
pati, passus sum
profiscior
profisci, profectus sum
rusticor
rusticari, rusticatus sum
sedeo
sedere, sedi, sessum
sequor
sequi, secutus sum
specto
spectare, spectavi, spectatum
utor
uti, usus sum

+ ABL