Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/83

Click to flip

83 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Eve git- istiyorum.
gitmek
Hızlı araba kullan- çok tehlikeli.
kullanmak
Biraz kilo aldım, pazartesi günü rejim yap- başlayacağım.
yapmaya
Ülkeme dön- karar verdim.
dönmeye
Seni tekrar gör- çok güzel.
görmek
Yüzme öğren- başardı.
öğrenmeyi
Fatih öğretmen ol- istiyor.
olmak
Babam kahvaltıda gazete oku- çok sever.
okumayı
Türkçe bil- çok güzel.
bilmek
Türkiye'ye alış- çalışıyorum.
alışmaya
Oğuz'la konuş- denedim.
konuşmaya
Ders çalış- başlamadık.
calışmaya
Çocuk, elindeki ağır çantayı taşı- çalışıyor.
taşımaya
Sigara iç- bırakmış.
içmeye
Bavulları taşı- yardım edebilir misiniz?
taşımama
Karı koca kavga et- sürdürüyor.
etmeyi
Mantı ye- nefret ediyorum.
yemekten
Mantı ye- çok seviyorum.
yemeği
Bayram tatilinde Moğolistan'a git- istiyorum.
gitmek
Türkçeyi daha iyi öğrenmek için bol bol pratik yap- yarar var.
yapmakta
Babam benim eve geç gel- kızıyor.
gelmeme
Tatilimizi Antalya'da geçir- karar verdik.
geçirmeye
Onunla konuş- vazgeçmiş.
konuşmaktan
Ödevlerinizi yap- unutmayın.
yapmayı
Ameliyat ol- karar verdim.
olmaya
Derslerine çalış- istiyorum.
çalışmak
Spor yap- yarar gürüyorum
yapmakta
Dersten sonra alış veriş yap- gideceğim.
yapmaya
Eşim bir ay önce sigara iç- bıraktı.
içmeyi
Hafta sonu erken kalk- nefret ediyorum.
kalkmaktan
Otobüsün gel- bekliyorum.
gelmesini
Karanlık bir sokakta yürü- korkarım.
yürümekten
Ben ileride iyi bir oğretmen ol- istiyorum.
olmak
Dişlerimi fırçala- unuttum.
fırçalamayı
Yemek yap- zorlanıyorum.
yapmakta
Senden ayrıl- çok zor.
ayrılmak
Komşum, bavullarımı eve taşı- yardım etti.
taşımakta
Ayşe, ailesine telefon et- gitti.
etmeye
Yalan söyle- çok yanlış bir davranış.
söylemek
İki arkadaş konuş- sürdürüyor.
konuşmayı
Tiyatroya git- çok seviyorum.
gitmeyi
Onu ara- bıraktım.
aramayı
Sana yardım et- çalışıyorum.
etmeye
Şükran'ı gör- istemiyorum.
görmek
Bana yardım et- rica ediyorum.
etmeni
Temizlik yap- nefret ediyorum.
yapmaktan
Senin kompozisyonunu bitir- bekliyoruz.
bitirmeni
Babam dokor ol- istiyor, ama ben basketbolcu ol- istiyorum.
olmamı, olmak
İş yap- yorulduk.
yapmaktan
İngiltere'ye git- ısrarlı.
gitmekte
Artık uyu- gidiyorum.
uyumaya
Sizin bu kitabı oku- istiyorum.
okumanızı
Yemek pişir- çok sever.
pişirmesini
Onlar evlen- karar vermişler.
evlenmeye
Buraya kal- gelmedim.
kalmaya
Uçak kalk- hazırlanıyor.
kalkmaya
Hırsız kaç- çalıştı.
kaçmaya
Doktor ol- karar verdim.
olmaya
Bu kadar kaba davran- hakkı yok.
davranmaya
Anneniz size kız- haklıymış.
kızmakta
Onu burada bırak- benim için çok zor.
bırakmak
Yürü- yoruldum.
yürümekten
Ben kardeşimin problemleri çöz- yardım ediyorum.
çözmesine
Arkadaşlarımla akşam yemeğine git- düşünüyorum.
gitmeyi
Mustafa'nın seni gör- izin veremem.
görmesine
Aykut'un gel- gerek kalmadı.
gelmesine
Onun bana yardım et- gerek yok.
etmesine
Koş- sağlık için faydalıdır.
koşmak
Senin sürekli şikayet et- bıktım.
etmenden
Betül'ün cevap ver- izin vermedim.
vermesine
Yüz- hoşlanıyorum.
yüzmekten
Samsun'a gel- vazgeçtim.
gelmekten
Onunla konuş- denedim, ama o istemedi.
konuşmayı
Annem boyacılara evin duvarlarını beyaza boya- söyledi.
boyamalarına
Komşum çiöeklerimi sula- unutmuş.
sulamayı
Arkadaşım İngiltere'de yüksek lisans yap- düşünüyor.
yapmayı
Evde otur- sıkılmadın mı?
oturmaktan
Onunla evlen- kararlı mı?
evlenmekte
Biz sınavı bugün yap- karar verdik.
yapmaya
Sabah erken vakitte tabiatın sessizliğini dinle- çok ilginç ve hoş.
dinlemek
Doktora git- gerek kalmadı, çünkü dişimin ağrısı geçti.
gitmeye
Maaşımıza zam gel- istiyoruz.
gelmesini
Dişlerini düzenli fırçala- çok kızıyorum.
fırçalamamana