Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/266

Click to flip

266 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ayrılmak
depart, go away from
bıkmak + abl
to tıre of
şikayet etmek
to complain
tarif etmek
descrıbe
tercih
prefer
bırakmak
to leave, stop talkıng
ilgilenmek
to be interested in
razı olmak
to agree
kaybetmek
to lose somethıng
sanmak
to suppose
uçmak
to fly
acıklamak
to explaın
boş kalmak
to be free, have nothing to do
çalmak
to steal
davet etmek
to invite
davranmak
to behave
değiştırmek
to change somethıng
dınlenmek
to rest
dokunmak
to touch
durmak
to stop
düşmek
to fall
düşünmek
to thınk
vurmak
to strike, hıt
özlemek
to miss
gelişmek
to flourısh, develop
azaltmak
to reduce, lesson
çoğalmak
to grow, increase
birleştirmek
to unite
eğlenmek
to have fun
görunmek
to seem
gülümsemek
to smile
güvenmek
to trust
hayal etmek
to imagine, dream
hissetmek
to feel
iltifat etmek
to compliment
izlemek
to follow
kabul etmek
to accept, admit
kalkmak
to get up
karşılaştırmak
to compare
katılmak
to participate in, agree with
kavga etmek
to quarrel
kazanmak
to win
kesfetmek
to discover
korumak
to protect
kurtarmak
to save, keep
ummak
to hope
moral vermek
encourage
nefret etmek
to hate
önermek
to suggest
öpmek
to kiss
patlamak
to explode
paylaşmak
to share
rahatsiz etmek
to dısturb
saklamak
to hide
seçmek
to choose
sohbet etmek
to chat
sokmak
to bıte
saşırmak
to be surprised
taşımak
to carry
taşınmak
to move
teklif etmek
to suggest
televizion seyretmek
to watch television
teslim etmek
to deliver
terlemek
to sweat
tıraş olmak
to shave
tırmanmak
to climb
utanmak
to get embarassed
uyanmak
to wake up
uymak
to obey
üşümek
to feel cold
kurmak
to establish
yerleştirmek
to be located
bağlamak
to connect
üzülmek
to get upset
yakalamak
to catch
yaklaşmak
to approach
yalan söylemek
to lie
yanılmak
to be wrong
yardım etmek
to help
yatmak
to go to bed
zaman geçirmek
to spend time
zıplamak
to jump
ayırmak
to discriminate, separate
gerçekleşmek
to realize
beri
since
dolayı
because of
nazaran
compared wıth, in regard to
bulaşık
dishes
çamaşır
laundry
tekil
singular
çoğul
plural
hediye
gıft
ağır
heavy
berbat
terrible
çabuk
fast
kıta
continent
nüfus
population
meşgul
busy
örneğin
for example
açıkçası
frankly
acilen
urgently
aceleyle
in haste
Aferin!
Well done!
akıllı
clever
aptal
stupid
ara sıra
from time to time
asla
never
aslında
essentially, in fact
aşağı
down
ayrıca
besıdes
bağlı
loyal
başarılı
successful
bile
even
kere
time
bir şürü
several
bitkin
exhausted
yorul
tired of
boyunca
during
bu sırada
meanwhile
değişik
different
dışında
except
eğlenceli
enjoyable
eksik
missing
emin
sure
en azından
at least
endişeli
worried
esmer
dark
falan
et cetera
geniş
large
gerçekten
really
güçlü
strong
güvenli
safe
hadi
let's ---
hayatta
alive
hayret
amazing
hos
cute
heyecanlı
exciting
ileri
advanced, forward
ilgili
related with
inanilmaz
unbelievable
kalın
think
kalın
thick
karaşık
mixed
kızgın
mad
kocaman
huge
lanet olsun
damn it!
epeyce
rather, quite
mantıklı
rational
mükemmel
perfect
moralı bozuk
to be down
muhteşem
great, fabulous
mutlaka
definitely
mümkün
possible
adım
step
ağiz
mouth
alişkanlık
habit
bacak
leg
barış
peace
baş
head
burun
nose
durum
situation
gezi
travel
fark
difference
emir
order, command
hayal gücü
imagination
his
feeling
ilaç
medicine
kafa
head
kahraman
hero
karı
wife
koca
husband
kol
arm
komsu
neighbor
kuş
bird
kahraman
hero
kütüphane
library
maaş
salary
macera
adventure
manzara
view
medeniyet
civilization
mektp
letter
mesele
issue
meslek
profession
meslektaş
colleague
misafir
guest
nehir
rıver
ödül
prize
ünlü
famous, popular
nadiren
rarely
nadiren
rarely
nazik
kind, courteous
ne tür?
what type?
Neden olmasın?
Why not?
neşeli
joyful, cheerful
neyse
anyway
oldukça
quite
olumlu
positive
özellik
characteristic
pişman (olmak)
regretful (to regret)
sabırlı
patient
saf
naive
sağlıklı
healthy
sahte
fake
sakar
clumsy
sarısın
blond
saygılı
respectful
serbest
free, liberated
sık sık
often
sıradan
ordinary
sinirli
bad tempered
sivri
sharp
son derece
extremely
şişman
fat
tam olarak
exactly
tamamen
completely
tanıdık
familiar
tehlikeli
dangerous
tek
one, single
tembel
lazy
terbiyeli
polite
titiz
meticulous
tok
full, not hungry
toplu
tidy
tuhaf
wierd
uygun
reasonable, appropriate
uzun
long, tall
uzun bır süre
for a long time
veya
or
yakışıklı
handsome
yaklışık
more or less
yalnız
alone
yaralı
wounded
yasak
forbidden
yazık
what a pity!
yerine
instead of
yerli
local
yorucu
tiring
yurtdışında
abroad
yuvarlak
round
yüksek
high
yüzünden
because of
zararlı
harmful
zayıf
thın
zeki
intelligent
ses
sound, voice, volume
silah
gun
sonuç
result
soruşturma
investigation
soyad
family name
suçlu
criminal
saka
joke
şiir
poem
şirket
firm, company
şov
show
takıntı
obsession
tepe
hill
tepki
reaction
toplum
society
torba
bag
tören
ceremony
uğur
luck, charm
uygarlık
civilization
vücut
body
yanıt
answer
yılan
snake
zarf
envelope