Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/130

Click to flip

130 Cards in this Set

 • Front
 • Back
accendo, accendere, accendi, accensus
inflame, incite
acuo, acuere, acui, acutus
to sharpen
adhuc
adv

even
admonitio, admonitionis, f
admonition
adsequor, adsequi, adsecutus sum
follow, pursue, obtain
aestus, aetatis, f
age, period of life
affectus, affectus, m
disposition
ago, agere, egi, actus
do, act, drive
alte
adv

deeply
amor, amoris, f
love
amplexor, amplexari, amplexatus sum
embrace, cling to
annus, anni, m
year
apostolicus, a, um
apostolic
apud
prep+acc

in the presence of
ardeo, ardere, arsi, arsus
burn
autem
sent. conn

however, moreover
bibo, bibere, bibi, bibitus
drink
biennium, biennii, n
a period of two years
blandus, a, um
pleasing, agreeable
Cicero, Ciceronis, m
Cicero
--,--,coepi, coeptus
begin, commence
coloro, colorare
to give color
concupisco, concupiscere, concupivi, concupitus
desire, lust after
contineo, continere, continui, contentus
contain
cor, cordis, n
heart
cupio, cupere, cupivi, cupitus
wish, desire, lust
decipio, decipere, decepi, deceptus
catch, ensnare
defungor, defungi, defunctus sum
die, have done with
delecto, delectare, delectavi, delectatus
delight, please
demontro, demontrare
point out, demonstrate
desiderium, desiderii, n
longing, desire
diligo, dilidere, dilexi, dilectus
love
disco, discere, didici, ---
learn
divinitas, divinitatis, f
divinity
elementum, elementi, n
element
eloquentia, eloquentiae, f
eloquence
enimeo, eminere, eminui
be distinguished
emo, emere, emi, emptus
purchase, buy
enim
sent. conn

for
error, erroris, m
error
excito, excitare, excitavi, excitatus
rouse, stir up
exhortatio, exhortationis, f
exhortation
expolitus, a, um
polished, refined
fere
adv

nearly, almost
finis, finis, m
goal, end
flagrantia, flagrantiae, f
vehement desire
fortiter
adv

strongly
gaudium, gaudii, n
joy, delight
graecus, a, um
Greek
homo, homonis, m
man
honestus, a, um
honest
humanus, a, um
human
inanus, a, um
hollow, vain
inbecillus, a, um
weak, feeble
incredibilis, e
incredible
inhabitio, inhabitare
dwell in
inmortalitas, inmortalitatis, f
immortality
inter
prep+acc

among
lac, lactis, n
milk
liber, libri, m
book
lingua, linguae, f
tongue, manner of speech
litterae, litterarum, f
letter, document
locutio, locutionis, f
manner of speaking
loquor, loqui, locutus sum
speak, mean
lumen, luminis, n
light
manifesto, manifestare
make clear, show clearly
mater, matris, f
mother
maternus, a, um
maternal
merces, mercedis, f
income, price
miror, mirari, miratus sum
admire
misericordia, misericordiae, f
mercy
mundus, mundi, m
world
muto, mutare, mutavi, mutatus
change
necdum
adv

not yet
nescio, nescire, nescivi
not know
nomen, nominis, n
name
noto, notare, notavi, notatus
observe, mention
notus, a, um
known
omnis, e
every; all
ordo, ordinis, m
order
pater, patris, m
father
pectus, pectoris, n
spirit
persuadeo, persuadere, persausi, persuasus
succeed in urging
pervenio, pervenire, perveni, perventum
arrive at
pie
adv

piously
pius, a, um
holy
plenitudo, plenitudinis, f
fullness
prex, precis, f
prayer
prope
adv

near, almost
quaero, quaerere, quaesivi, quaesitus
seek, look for
quicumque, quaecumque, quodcumque
whoever, whatever
quidam, quaedam, quiddam
a certain person
quomodo
adv

how, in what way
quoniam
adv

since, seeing that
rapio, rapere, rapui, raptus
seize
redeo, redire, redivi, reditus
return
refero, referre, rettuli, relatus
consult
repente
adv

suddenly
retineo, retinere, retinui, retentus
retain, keep
revolo, revolare, revolavi, revolatus
fly back
salvator, salvatoris, m
savior
sapientia, sapientiae, f
wisdom
scio, scire, scivi, scitus
know
secta, sectae, f
doctrine
secundum
(prep + acc)

according
seduco, seducere, seduxi, seductus
lead astray
seductio, seductionis, f
leading astray
sermo, sermonis, f
discussion
servus, servi, m
slave
spes, spei, f
hope
spiritus, a, um
spirit
supra
adv

above, previously
surgo, surgere, surrexi, surrectus
rise, get up
talis, e
such
tempus, temporis, n
time
tenerus, a, um
tender, young
terrenus, a, um
earthly
totus, a, um
all, entire
traditio, traditionis, f
tradition, teaching
tunc
adv

at that time
undevicensimus, a, um
ninteenth
usitatus, a, um
usual
vanitas, vanitatis, f
vanity
vanus, a, um
vain, worthless
ventosus, a, um
full of wind
veridicus, a, um
truthful
vero
adv

in truth
video, videre, vidi, visus
see
voco, vocare, vocavi, vocatus
call, invite
votum, voti, n
vow, wish