Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back
vanavond
stasera
deze avond
questa sera
de avond
la sera
's avonds
di sera
een beetje
un po', un poco
bijvoorbeeld
ad esempio
tussen
tra
beroemd
famosa
vd Rennaissance
del Rinascimento
is genoemd
è chiamata
het salon
un salotto
kletsen
chiachierare
een plaats
un luogo
ontmoetingsplek
un punto di ritrovo
ondertussen
intanto
ik wacht daar op je
ti aspetto là
wanneer stop je met roken
quando smetti a fumare
met de auto stoppen
fermare
je antwoordt altijd zo
rispondi sempri cosi
ik zou 6 postzegels willen voor Belgie
vorrei sei francobolli per Belgio
u bent echt vriendelijk
lei è davvero gentile
hoeveel betaal ik
quando pago
hier 10 euro
ecco 10 euro
hier de rest
ecco il resto
goed verblijf in Italie
buona permanenza in Italia
de 2 vrienden hebben zin om een Cd te kopen
i due amici hanno voglia di comprare un CD
verkopen ze op de markt ook ansichtkaarten
al mercato vendono anche le cartoline
het is beter om je reisgids mee te nemen
è meglio portare la guida turistica
ik zou sigaretten willen kopen
vorrei comprare sigarette
hier rechts is de kiosk
qui a destra c'è l'edicola
daar verkopen ze ook postzegels
là vendono anche i francobolli
zie je de Dom hier links?
Vedi il Duomo qui a sinistra?
overmorgen
dopodomani
eergisteren
avantieri
de jongens lezen de krant
i ragazzi leggono il giornale
jullie leggen de boeken op tafel
voi mettete i libri sul tavolo
op de markt verkoopt men vanalles
al mercato vendono di tutto
tot de volgende keer
a la prossima volta
middagmaal
il pranzo
avondmaal
la cena
ontbijt
la colazione
ontbijten
prendere la colazione
daar verkopen ze ook postzegels
là vendono anche i francobolli
zie je de Dom hier links?
Vedi il Duomo qui a sinistra?
overmorgen
dopodomani
eergisteren
avantieri
de jongens lezen de krant
i ragazzi leggono il giornale
jullie leggen de boeken op tafel
voi mettete i libri sul tavolo
op de markt verkoopt men vanalles
al mercato vendono di tutto
tot de volgende keer
alla prossima volta
middagmaal
il pranzo
avondmaal
la cena
ontbijt
la colazione
ontbijten
prendere la colazione