Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/407

Click to flip

407 Cards in this Set

 • Front
 • Back
abiectus
abiecta
abiectum
dispicable, unprincipled, low
adipiscor,
adipisci,
adeptus sum
obtain, reach
admitto, admittere, admisi, admissus
commit
aequo, aequare, aequavi, aequatus
equal, compare

takes a dat in passive
affectus, affectus, m
affection, love
afflictio, afflictionis, f
affliction
audio, audire, audivi, auditus
hear, listen to
autem
coord. conjuct.

however
caro, carnis, f
flesh, the body
castus, a, um
chaste, pure
ceterus, a, um
the other, rest
cogito, cogitare
think, consider
coherceo, cohercere, cohercui, cohercitus
check, restrain
conicio, conicere, coieci, conjectus
guess, conjecture
coniugalis, coniugale
marital, conjugal
conpes, conpedis, f
bond, shackle
curo, curare
worry about
dedecus, dedecoris, N
detriment, impediment
deus, dei, m
god
dignus, a, um
worthy
dissolutio, dissolutionis, f
dissolution, destruction
doctrina, doctrinae, f
teaching, instruction
enim
conj.

for
etiam
even, also
existimo, existimare
think, judge
facio, facere, feci, factus
make, do
fio, fieri, factus
be made, happen
fingo, fingere, finxi, fictus
invent, pretend
flagitium, flagitii, N
shame, vice
fugio, fugere, fugi, fugitus
flee, escape
glorior, gloriari, gloriatus
boast, glory
habeo, habere, habui, habitus
have
habena, habenae, f
rein
inanis, inane
vain, empty, empty things
iniquitas, iniquitatis, f
iniquity
innocentus, a, um
innocent
inpedio, inpedire, inpedivi, inpeditus
hinder, obstruct
intercludo, intercludere, interclusi, interclusus
block, cut off (+dat)
ita
adv.

thus, so
iacto, iactare, iactavi, iactatus
boast, vaunt, toss
iam
adv.
already
laus, laudis, f
praise, glory
libet, libere, lititum est
impersonal verb

it pleases
libido, libidinis, f
passion
litterae, litterarum, f
literature
ludo, ludere, lusi, lusus
play
magis
adv.

more
mater, materis, f
mother
metus, metus, m
fear
minor, minus
less, smaller, lesser
moneo, monere, monui, monitus
warn, advise, tell
mos, moris, m
manner, custom
nescio, nescire, nescivi
not know
nimis
adv.

too much
nisi
coord. conj.

if not
nonnullus, a, um
some, several
-,-, novi, notus
know, get to know
nullus, a, um
no
parens, parentis, f
parent
perditus, a, um
thoroughly corrupt
perivulosus, a, um
dangerous
possum, posse, potui
can, be able
prope
adv.

nearly
pudet, pudere, puduit, puditum est
impersonal verb

it causes shame
pudicitia, pudicitiae, f
chastity, modesty
quantus, a, um
what size
quoniam
sub. conj

since
recolo, recolere, recolui, recultus
remember, recall
saeculum, saeculi, n
age, generation
sentio, sentire, sensi, sensus
think, percieve
serenitas, serenitatis, f
clearness
severitas, severitatis, f
severity
spes, spei, f
hope
studium, studii, N
zeal, effort
tamquam
adv.

as it, just as
tanto
so much
tardus, a, um
tardy, late
temperamentum, temperamenti, n
moderation, requlation
terminus, termini, m
boundary, limit
turpis, e
foul
ubi
sub.

where, when
ultra
(prep+acc)

beyond
ut
sub.

what, as, that
uterque
each
varius, a, um
various, diverse
veritas, veritatis, f
truth
verum
adv

but, but in truth
video, videre, visi, visus
see
vilis, e
vile
vir, viri, m
husband, man
vitiosus, a, um
corrupt, wicked
vitium, vitii, n
vice
vitupero, vituperare, vituperavie, vituperatus
criticize, blame
vivus, a, um
alive, living

sub (the quick)
volo, velle, volui
want, wish
aufero, auferre, abstuli, ablatus
snatch away, steal
aequus, a, um
equal, level
aetas, aetatis, f
age, life
aliquis, aliquid
someone anyone
anima, animae, f
soul
animus, animi, m
mind, heart,
annus, anni, m
year
appeto, appetere, appetivi, appetitus
seek
arbor, arboris, f
tree
causa, causea, f
reason, cause
certe
adv

surely
concupisco, concupiscere, concupivi, concupitus
desire, lust after
condimentum, condimenti, n
spice
conpello, conpellere, conpuli, conpulsus
compell, force
copia, copiae, f
abundance
copiosus, a, um
abundant, plentiful
cor, cordis, n
heart
creator, creatoris, m
creator
creatura, creaturae, f
creature
decimus, a, um
tenth
dedecus, dedecoris, N
wickedness, disgrace
defectus, defecti, m
defect, fault
deficio, deficere, defeci, defectus
fail, fall, lack
deleo, delere, delevi, deletus
erase, remove
dico, dicere, dixi, dictus
say, tell, speak
ecce
interjection

behold
egestas, egestatis, f
poverty
epula, epulae, f
courses, food
epulor, epulari, epulatus
eat, dine
etaimsi
sub.

even if
facinus, facinoris, N
crime
fastitium, fastidii, N
scorn, disgust
firmamentum, firmamenti, N
the firmament, stable ground
foedus, a, um
foul, shameful
forma, formae, f
beauty, shape
fruor, frui, fructus
enjoy, delight in (+abl)
fur, furis, m
thief
furor, furari, furatus
steal
furtum, furti, N
theft
gratis
adv

freely
hic, haec, hoc
this; he, she, it
homo, hominis, m&f
human being
ibi
adv

in that place
ille, illa, illud
that
inde
adv

from this place
imus, a, um
the depths, the lowest
ingens
huge
iustitia, iustitae, f
justice
laetor, laetari, laetatus
be glad
lex, legis, f
law
licet, licere, licit, licitus
impersonal verb

it is allowed
loquor, loqui, locutus
speak
ludus, ludi, m
game
malitia, malitiae, f
malice
miser, misera, um
poor, wretched
misereor, misereri, miseritus
have compassion on
nequissimus, a, um
most depraved
nox, noctis, f
light
nocturnus, a, um
nocturnal
onus, oneris, n
burden
onustus, a, um
laden
os, oris, n
mouth
patior, pati, passus
endure, permit
peccatum, peccati, n
sin
penuria, penuriae, f
need, poverty
pereo, perire, perii
perish, die, pass away
pergo, pergere, perrexi, perrectus
go on, proceed
poma, pomae, f
fruit
porcus, porci, m
swine
produco, producere, produxi, productus
continue, carry on
proicio, proicere, proieci, proiectus
continue, carry on
pulcher, a, um
beautiful
punio, punire, punivi, punitus
punish
quaero, quaerere, quaesivi, quaesitus
seek
quidem
adv

indeed
quoniam
sub.

since
quousque
sub.

until which time
res, rei, f
affair
sagina, saginae, f
overabundance
sapor, saporis, m
flavor
scribo, scribere, scripsi, scriptus
write
sextus, a, um
sixth
summus, a, um
highest
tamen
adv

nevertheless
tantum
adv

solely
turpis, e
miserable, wicked
vel
coor

or
vero
adv

honestly
verus, a, um
true, real
volo, velle, volui
want, wish
accendo, accendere, accendi, accensus
excite, inflame
adversum
(prep + acc)

against
aliquando
adv

at that time
an
conj

can it be that
averto, avertere, averti, aversus
turn away
captivus, a, um
captive
committo, committere, commisi, commissus
committ
consequor, consequi, consecutus
follow
considero, considerare
consider
contra
(prep+acc)

against
cupio, cupere, cupivi, cupitus
wish, desire
cupiditas, cupiditatis, f
lust, desire
diligo, diligere, dilexi, dilectus
love
discerno, discernere, discrevi, discretus
disperse, seperate
discutio, discutere, discussi, discussus
discuss
doceo, docere, docui, doctus
teach
dominus, domini, m
lord
ergo
conj

therefore
extollo, extollere, -, -
raise up
extra
(prep+acc)

outside of
fallacia, fallaciae, f
falsehood
fructus, fructus, m
fruit
habeo, habere, habui, habitus
have
ideo
adv

therefore
imitor, imitari, imitatus
copy, mimic
immo
adv

more correctly
indico, indicare
demonstrate, point out
inlumino, inluminare
illuminate
inpune
adv

with impunity
invenio, invenire, inveni, inventus
come upon
libertas, libertatis, f
liberty
liquidus, a, um
clear
longe
adv

far away
maxime
adv

most of all
monstrum, monstri, n
monster
natura, naturae, f
nature
nec
adv.

nor, and not
nihil
nothing
nolo, nolle, nolui
be unwilling, not want
ob
(prep+acc)

on account of
oblecto, oblectare
delight in
omnis, omne
every, all
omnino
adv

entirely
omnipotentia, omnipotentiae, f
omnipotence
pecco, peccare
sin
pervenio, pervenire, perveni, perventus
attain, reach
perverse
adv

perversely
pruritus, pruritus, m
itching
res, rei, f
affair, circumstance
recedo, recedere, recessi, recessus
withdraw
recolo, recolere, recolui, recultus
go over in one's mind
recordor, recordari, recordatus
remember
redeo, redire, redivi, reditus
return
satis
adv

enough
servus, servi, m
servant, slave
similitudo, similitudinis, f
resemblance
simul
adv

at the same time
solus, a, um
alone
tenebrosus, a, um
shadowy, dark
tristitia, tristitiae, f
regret, sadness
tunc
adv

then, at that time
umbra, umbrae, f
shadow
venio, venire, veni, ventus
come
vita, vitae, f
life
vitiose
adv

viciously
voluptas, voluptatis, f
desire, lust
abscedo, abscedere, abscessi, abscessus
withdraw
actio, actionis, f
act, deed
adprobo, adprobare, adprobavi, adprobatus
approve, commend
aestus, aestus, m
passion, heat
affectus, affectus, m
emotion
ago, agere, egi, actus
do, act, drive
alienus, a, um
not one's own, another's
alius, alia, aliud
another, other
aliquando
adv

at times
altus, a, um
high
amicitia, amicitiae, f
friendship
amitto, amittere, amisi, amissus
lose
amor, amoris, f
love
amplius
adv

greater
anima, animae, f
soul
antiquus, a, um
ancient
auctor, auctoris, m
actor
audio, audire, audivi, auditus
hear, listen to
autem
coord. conj

however, moreover
benevolentia, benevolentiae, f
benevolence
caelestis, e
celestial
calamitas, calamitatis, f
calamity
caritas, caritatis, f
charity, love
causa, causae, f
reason, cause, legal case
caveo, cavere, cavi, cautus
beware of
certe
adv

surely
compatior, compati, compassus sum
feel compassion for another
congaudeo, congaudere, congavisi, congavisus
rejoice with
consequor, consequi, consecutus sum
issue forth from
contristo, contristare, contristavi, contristatus
share in sadness
cupio, cupere, cupivi, cupitus
wish, desire
custodia, costodiae, f
protection, desire
decurro, decurrere, decucurri, decursus
run away, run through
deiectus, a, um
distorted, thrown down
delecto, delectare
delight please

impersonal verb
it is a delight
deus, dei, m
god
detrimentum, detrimenti, n
loss, diminishment
dico, dicere, dixi, dictus
say, tell, speak
doleo, dolere, dolui, dolitus
to feel pain
dolor, doloris, f
pain
durus, a, um
hard
etsi
conj

even if
excutio, excutere, excussi, excussus
shake out, draw out
falsus, a, um
false, wrong
faveo, favere, favi, fautus
favor + dat.
felicitas, felicitatis, f
happiness
fictus, a, um
imagined, false
fio, fieri, factus
be made
flagitium, flagitii, n
wickedness
fluo, fluere, fluxi, fluxus
flow
fruor, frui, fructus sum
enjoy, delight in (+abl)
gaudeo, gaudere, gavisus
be glad
gero, gerere, gessi, gestus
take place
germanitus, a, um
fraternal
grex, gregis, m
flock
histrio, histrionis, m
actor
homo, hominis, m&f
human being, man
horridus, a, um
horrid, repulsive
idoneus, a, um
suitable
ignis, ignis, m
fire
imago, imaginis, f
copy, imagine
incorruptibilis, e
incorruptable
inde
adv

from this place
infelix (infelicis)
unhappy
inmanis, e
huge, vast
inpatiens (inpatientis)
impatient
insania, insaniae, f
insanity, madness
intentus, a, um
eager, attentive
invito, invitare
invite
itaque
coord conj

and so, therefore
lacrima, lacrimae, f
tear
laudabilis, e
praiseworthy
libet, libere, libit, libitus est
impersonal verb

it pleases
libido, libidonis, f
desire
longe
adv

by far
luctuosus, a, um
mournful
ludus, ludi, m
game
magis
adv

more
malevolus, a, um
malevolent
malo, malle, malui, -
prefer
maneo, manere, mansi, mansus
remain
mirus, a, um
surprising, wonderful
miser, misera, um
poor, wretched
mirabilis, e
amazing
misereor, misereri, miseritus sum
have pity on
miseria, miseriae, f
mercy
misericors (miscericordis)
merciful
misericordia, misericordiae, f
mercy
moveo, movere, movi, motus
affect, move, touch
muto, mutare
change, transform
nam
coord. conj

for
nemo, neminis, m&f
nobody
nequaquam
adv. and interjection

by no means
nonullus, a, umm
some
numquid
adv and interrog

is it possible? can it be?
nutus, nutus, m
agreement, nod
offium, offii, n
duty, responsiblity
patior, pati, passus sum
suffer, endure
pater, patris, m
father
pecus, pecudis, f
sheep
penetro, penetrare
enter
perniciosus, a, um
dangerous
pix, picis, f
pitch, tar
placet, placere, placit, placitus est
impersonal verb

it is pleasing
plenus, a, um
full
possum, posse, potui
can, be able
proprius, a, um
own, individual
provoco, provocare
call forth
purus, a, um
pure
quaero, quaerere, quaesivi, quaesitus
look for, search for
quamquam
conj

although
quamvis
conj

although
quando
conj

when
quasi
adv conj

as if
quisquam, quidquam
anyone, anything
rapio, rapere, rapui, raptus
seize
res, rei, f
affair, circumstance
reprehendo, reprehendere, reprehendi, reprehensus
censure, blame, criticize
repudio, repudiare, repudiavi, repudiatus
reject, scorn
saeculum, saeculi, n
age, era
sanies, sanei, f
sores, ulcer
sanus, a, um
sensible, healthy
saucio, sauciare
hurt, injure
serenitas, serenitatis, f
serenity
sinceriter
adv

sinverely
soleo, solere, solitus
be in the habit of
spectaculum, spectaculi, n
spectacle
specto, spectare
observe
spectator, spectatoris, m
observer
subvenio, subvenire, subveni, subventus
come to help
taeter, taetra, um
foul
talis, e
such
tamquam
adv

just as
tandem
adv

in the end, finally
theatricus, a, um
theatrical
theatrum, theatri, n
theater
torrens (torrentis)
burning, rushing
tragicus, a, umm
tragic
tumor, tumoris, f
swelling, tumor
turpis, e
shameful, foul
tutor, tutoris, m
protector
unguis, unguis, m
nail
utique
adv
vado, vadere, vasi, -
rush forth
vehemens (vehementis)
violent, vigorous
vel
coord. conj.

or
velut
adv

as if
vena, venae, f
vein
veraciter
adv

truly
verus, a, um
true
vero
adv

honestly
verto, vertere, verti, versus
turn, change
vita, vitae, f
life
voluptas, voluptatis, f
pleasure, lust
volo, velle, volui
want, wish
voluntas, voluntatis, f
desire