Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
10. optreden
auftreten
10. bovendien
außerdem
10. krijgen
bekommen
10. toestaan
erlauben
10. dat klopt
das stimmt
10. de televisie
das Fernsehen
10. het zakgeld
das Taschengeld
10. het loket
der Schalter
10. het eens zijn met …
einverstanden sein mit …
10. op het podium
auf der Bühne
10. het gedrag
das Verhalten
10. De fiets is van mij.
Das Rad gehört mir.
10. maar, echter
aber
10. jij hebt gelijk
du hast Recht
10. spoedig
bald
10. plotseling, opeens
plötzlich
10. volgens mij
meiner Meinung nach
10. brutaal
frech
10. later
später
10. vanmiddag
heute Nachmittag
10. beloven
versprechen
10. ervoor, vooraf, eerst
vorher
10. het café, het restaurant
das Lokal
10. afschuwelijk
scheußlich
10. (heel) boos
(stink) sauer
11. de kamer
das Zimmer
11. de hal, de gang
der Flur
11. op de eerste verdieping
im ersten Stock
11. tevreden
zufrieden
11. trots
stolz
11. in de buurt
in der Nähe
11. Dat is handig.
Das ist praktisch.
11. schattig, lief
niedlich
11. huren
mieten
11. de tafel
der Tisch
11. de kast
der Schrank
11. de tuin
der Garten
11. gezellig
gemütlich
11. zacht (materiaal)
weich
11. de dierentuin
der Zoo