Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/345

Click to flip

345 Cards in this Set

 • Front
 • Back
apple
úll
bag
mála
box
bosca
boy
buachaill
doctor
doctúir
dog
madra
farmer
feirmeoir
girl
cailín
lemon
liomóid
lesson
ceacht
man
fear
milk
bainne
road
bóthar
woman
bean
black
dubh
blue
gorm
brown
donn
green
glas
grey
liath
navy-blue
dúghorm
purple
corcra
red
dearg
white
bán
yellow
buí
alive
beo
dead
marbh
bright
geal
dark
dorcha
dark (-haired)
dubh
fair (-haired)
fionn
cheap
saor
dear, expensive
daor
clean
glan
dirty
salach
nice
deas, go deas
ugly
gránna
rich
saibhir
poor
bocht
quick
mear, tapaidh
slow
mall
right
ceart
wrong
míceart
smooth
mín
rough
garbh
dry
tirim
wet
liuch
fat
ramhar
thin
tanaí
fresh
úr
sour
géar
full
lán
empty
folamh
light
éadrom
heavy
trom
big
mór
small
beag
good
maith, go maith
bad
olc, dona
long
fada
short
gearr
soft
bog
hard
crua
straight
díreach
crooked
cam
strong
láidir
weak
lag
old (of people)
aosta
young
óg
noble
uasal
low, lowly
íseal
wide
leathan
narrow
caol
sweet (taste)
milis
sweet (sound)
binn
bitter
searbh
difficult
deacair
high, tall
ard
We are
tá muid, táimid
We are not
nílimid
I
you, singular
he, it
she
you, plural
sibh
they
siad
bed
leaba
bedroom
seomra leaba
bicycle
rothar
boat
bád
book
leabhar
cake
císte
colour
dath
desk
deasc
dining room
seomra bia
drawer
tarraiceán
flower
bláth
funny
greannmhar
hill
cnoc
horse
capall
kitten
piscín
letter
litir
parlour
parlús
press
cófra
rug
súsa
soldier
saighdiúir
stream
sruth
table
bord
wall
balla
word
focal
What letters are not aspirated after an in feminine words?
d and t
If a masculine word begins with a vowel, what is done with it?
It is ecplised by a t-
After 'an', what gender of words is aspirated
Feminine
the bird
an t-éan
the bishop
an t-easpag
the bread
an t-arán
the butter
an t-im (m.)
careful
cúramach
choclate
seacláid (f.), an sheacláid
city
cathair (f.), an chathair
the cloth
an t-éadach (m.)
farm
feirm, an fheirm (f.)
the fish
an t-iasc
the floor
an t-urlár
grass
féar (m.), an féar
the island
an t-oileán
tilled field
gort (m.)
grassy field
páirc, an pháirc (f.)
the lamb
an t-uan
nice
go deas
place
áit, an áit (f.)
question
ceist, an cheist (f.)
ripe
aibí
silk
síoda (m.)
window
fuinneog, an fhuinneog (f.)
sugar
siúcra (m.)
wool
olann
girls
cailíní
orange
oráise
oranges
oráiste
shoe
bróg
shoes
bróga
branch
craobh
branches
craobhacha
farms
feirmeacha
colours
dathanna
school
scoil
schools
scoileanna
boats
báid
horses
capaill (m.)
bold
dána
branch
craobh (f.), chraobh
brother
deartháir (m.)
car
carr (m.)
chair
cathaoir (f.), an chathaoir
polite
múinte
prayer
paidir (f.), an phaidir
prayers
paidreacha
prize
duais (f.) (not lenited after an)
ready
réidh
robin
spideog (f.)
city, cities
cathair, cathracha
coat
cóta (m.)
doll
bábóg (f.), an bhábóg
number
uimhir (f.)
numbers
uimhreacha
pancake
pancóg (f.), an phancóg
polished
snastsa
school
scoil, (f.)
ship
long (f.)
shoe
bróg (f.), an bhróg
sister
deirfiúr (f.), an deirfiúr
spoon
spúnóg (f.)
street
sráid (f.)
tree
crann (m.)
cakes
cístí
coats
cótaí (m.)
dogs
madraí (m.)
walls
ballaí
soldiers
saighdiúirí (m.)
farmers
feirmeoirí (m.)
doctors
doctúirí (m.)
boys
buachaillí (m.)
dolls
bábóga (f.)
pancakes
pancóga (f.)
robins
spideoga (f.)
spoons
spúnóga
shoes
bróga (f.)
ships
longa (f.)
windows
fuinneoga
flowers
blátha
branches
craobhacha
chairs
cathaoireacha
farms
feirmeacha
brothers
deartháireacha
sisters
déirfiúracha
letters
litreacha
prizes
duaiseacha
cities
cathracha
lessons
ceachtanna
streams
sruthanna
places
áiteanna, na háiteanna (f.)
schools
scoileanna
streets
sráideanna (f.)
questions
ceisteanna
boats
báid
hills
cnoic
tables
boird
books
leabhair
horses
capaill
lambs
uain, na huain
cars
cairr
bicycles
rothair
trees
crainn
Was, to be, past affirmative
bhí
Wasn't, to be, past negative
Ní raibh
Is, Present affirmative
Isn't, present negative
Níl
Will be, future affirmative
Beidh
Will not be, future negative
Ní bheidh
Were, 1st person plural "to be", past affirmative
Bhíomar
Weren't, 1st person plural "to be", past negative
Ní rabhamar
Are, 1st person plural, present affirmative
Táimid
Aren't, 1st personal plural, present negative
Nílimid
Will be, 1st person plural, future affirmative
Beimid
Will not be, 1st person plural, future negative
Ní bheimid
at me, possessive (as in I have a pen)
agam, tá peann agam
at you, possessive (as in you have a pen)
agat, tá peann agat
at him, possessive (as in he has a pen)
aige, tá peann aige
at her, possessive (as in she has a pen)
aici
at you plural, possessive (as in y'all have a pen)
agaibh, tá peann agaibh
at us, possessive (as in we have a pen)
againn, tá peann againn
at them, possessive (as in they have a pen)
acu, tá peann acu
atlas, the atlas
atlas (m.), an t-atlas
ball
liathróid (f.), an liathróid
bell
clog (m.), an clog
ballpoint pen
peann reatha (m.), an peann reatha
bottle of ink
buidéal dúigh (m.)
cap
caipín (m.), an caipín
key
eochair (f.), an eochair
map
léarscáil (f.), an léarscáil
needle
snáthaid (f.), an snáthaid
new
nua
notebook
leabhar nótaí (m.)
now
anois
party
fleá (f.), an fhleá
chalk
cailc (f.), an chailc
clock
clog (m.), an clog
concert
ceolchoirm (f.)
copybook
cóipleabhar (m.)
donkey
asal (m.)
duster
glantóir (m.)
fountain pen
peann tobair (m.)
free day
lá saoire (m.)
dress
gúna (m.)
fun
greann
game
cluiche (m.)
globe
cruinneog (f.)
ink
dúch (m.)
sweater
geansaí (m.)
pencil
peann luaidhe
picture
pictiúr (m.)
raincoat
cóta báistí
rubber (eraser?)
cuimleán (m.)
suit
culaith (f.), an chulaith
thimble
méaracán (m.)
thread
snáth (m.)
tie
carbhat (m.)
time
am (m.), an t-am
too, also
freisin
toy
bréagán (m.)
uniform
éide (f.), an éide
After a preposition, what do masculine words do?
drop the t-
What eclipses the letter 'b?'
m
What eclipses the letter 'c?'
g
What eclipses the letter 'd'?
n
What eclipses the letter 'f?'
bh
What eclipses the letter 'g?'
n
What eclipses the letter 'p?'
b
What eclipses the letter 't?'
d
What eclipses vowels that aren't after 'an?'
n
on
ar
in
in or ins
on the grass
ar an bhféar
in the press
ins an gcófra or san gcófra
under
faoi
under the x
faoin x
under the gate
faoin ngeata
over
thar
over the wall
thar an mballa
with
le, leis
with the girl
leis an gcailín
at
ag
at the hole
ag an bpoll
out of
as
out of the field
as an ngort
through
trí
through the door
tríd an doras ('d' and 't' do not eclipse after an 'n'.) ('tríd' before 'an.')
from
ó
from the house
ón teach
basin
báisín (m.)
brush
scuab (f.)
came
tháinig
child
páiste (m.)
cup
cupán (m.)
Daddy
Daidí
fell (verb)
thit
fence
claí (m.)
hole
poll (m.)
house
teach (m.)
jumped
léim
kettle
túlán (m.)
ladder
dréimire (m.)
mat
mata
put (past tense)
chuir
ran
rith
fire
tine (f.)
frying pan
friochtán (m.)
gate
geata (m.)
stove
sorn (m.)
water
uisce (m.), an t-uisce
behind
ar chúl
in the middle of
i lár
in front of
os comhair
above
os cionn
on top of
ag bharr
at the top of
ag barr
against
in ahaidh
for
le hahaidh
i gcomhair
at the bottom
ag bun
all over
ar fud
across
trasna
airplane
eitleán (m.), an t-eitleán
cow
bó (f.)
door
doras (m.)
flower garden
gairdín (m.)
vegetable garden
garraí (m.)
hut
bothán (m.)
kitchen
cistin (f.)
(cistine genitive)
room
seomra (m.)
stairs
staighre
genitive of house
ó shin
ago
all
go léir
baby
leanbán
English people
Sasanaigh