Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
spectrul constiintei
wilber ken in psihologia trans_personal cite nivele are si care
5
1 Spiritului
identitate cu constiinta cosmica
2 trans_personal
identiFicare cu arhetip
3 existential
constiinta se identifica cu organismul
4 ego-ul
omu seidentifica cu organismu total
5 UMBREI
omu se identifica cu umbre vagi ale imaginii de sine
aparatu' psihic
(freud psihanaliza)
are cite nivele..care

psihicu' e un aparat cu structura dinamica si ierarhica
3nivele
inconstient ,
PRE_constient ,
constient
Wilber
modificarile care se produc ( in structurile de) suprafata unui nivel
le numeste cum ..
iar cele profunde le numeste cum ...

fiecare nivel in parte
fiind format dintr-o structura profunda si alta de suprafata
Modificarile de la supraf le numeste de
de translatie supraf

de transformare cele profunde
nivelul existential
la care omul prin constiinta sa
se identifica cu
ce are comun cu nivelul ego ului
organismul sau
perceput total
asa cum el exista 'acum si aici'
omul se identifica
cu organismul sau total are comun
nivelul al 4 EGO ului
omul se identifica cu ce..
..
deci cu eu l si imaginea de sine
omus e identifica tot ca la 3 cu organismuls au total
cu psiho_fiziologia sa asa cum o are reprezentare mentala
deci cu eu l si iamginea de sine
in nivelul 5 umbrei
constiinta se identifica cu
umbre vagi
ale imaginii de sine
psihologie trans personala sau
optimala
la fel ca spectrul constient si inconstientul e diferentiat si include cite nivele
si care
tot 5 In_constiient ul la fel ca ca constiinta
fundamental arhaic pecete e_mergent sub_mergent
wilber 84spectrul inconstient include
Inconstientul
1fundamental
2.. care
3sub_mergent
4 pecete
5..care
2 arhaic -arhetipuri

5 emergent
dupa freud dupa 1920
care e noua structura a aparatului psihic
SINE
EU
SUPRA_EU

Eul le contine concomitent
pe toate ale aparatului psihic din topica inainte de 1920adica eul e concomitent inconstient constient si
preconstient
Eu
ce sinele
ce e supra eul

cine e influentat de trecut si cine d eprezent
supra eul e socialul interiorizat
sinele e ereditatea
supraeul si cu sinele sint in fluentate de trecut
eul de prezent se situeaza intrun permanent prezent e determiant de experienta actuala ,prezenta a individului uman
rol somn LENT
reparator
odihnitor
restaurator pt intreg organism si doar partial pt creier
creieru se rest prin somn rapid mem lunga dura prel inf
cit % din tot somnul
dureaza LENT somnul ?
60-70% din timpul total de somn

apoi 18-22%e somn rapid -oniric vise 5-10min
cite stadii are somnul ?

dupa Loomis 1937
5
cine a zis ca visu are fctie premonitie ?
JUng gustav Carl
freud a considerat visul
a 3 treia stare a... cui

freud considera ca una din cele 4 fctii ale visului e
functia comunicativa
cine comunica cu cine in vis
constiintei


constientul cu inconstientul
hedonica ( se realizeaza dorintele) intetizatoareaparareEului de presiune pulsiuni refulate
opusa starii de somn

ce stare e opusa starii de somn
de veghe
ce subst ch
is responsabile
de aparitia somnului dupa teoriile chimice ?
scadere serotonina in epifiza
scadere BROM_hormon in hipofiza

crestereacumulare acid in singe
dupa Hess centrul TROPO_trop este centrul cui ..
si
unde ar fi localizat centrul tropo trop?
ar exista centrul somnului=tropotrop

hipotalamus
dupa teoria neuronala
somnul apare pt ca se produce retractia cui ?

(adica se intrerupe contactul dintre neuroni)
retractia dendritelor

si fctia centrilor scoartei e suspendata
dupa teoria ischemica
somnul ar fi produs
de cresterea
sau de reducerea debitului singelui sangvin?
de micsorare reducerea
nu mai circula suficient singe

sa si indeplineasca functiile
exista 4 ritmuri
alfa
beta
teta
delta
ale cui ritmuri sint acestea 4?

ritmuri sau stari de ....ale fctionarii creierului
ritmurile scoarteifrecventa
stari de frecventa ale fctionarii creierului
cele 4 ritmuri
reprezinta indicatorii .....cerebrale ?
activitatii cerebrale
care din cele 4 ritmuri
e indicator specific
starilor de excitatie_veghe
beta
bebeta
care ritm
e expresia starii de somn ori stari patologiceCerebrale
delta si teta


stare de somn moderat ,profund sau foarte profund cu trecerea la limita instarea de coma
somnul e o
conditie de baza a vietiia sigura relaxarea si incarcarea ..ce fel de incarcare?
incarcare energetica
somnul e
o conditie de baza a vietii
asigura
relaxarea
incarcarea energetica si