Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
iets verduidelijken
to explain something
de uitstraling
le cachet (building)
een vast contract
contrat a duree indeterminee
een tijdlijk contract
contrat temporaire
een mening geven
donner une opinion
bereiken
atteindre
meteen beschikbaar
available right away
klantvriendelijk
aimable envers les clients
het lijkt mij dat
il me semble que
bereikbaar
accessible
noem een nadeel
citer une inconvenient
ja hoor
bien sur
aankomende donderdag
next thursday
bepalen
determiner, fixer
bijvoegen
ajouter
ophouden
soutenir
dat denk ik niet
je hebt ongelijk
benadrukken
insister
voorzichtig
prudent
verstandig
raisonnable
gelijk hebben
avoir raison
komende
upcoming
afnemer
acheteur
klus
gros travail
opleveren
livrer
eentje
une
aannemen
engager
overdrijven
exagerer
dat lijkt me...
ca me semble...
daar
en cet endroit (also: AS + sentence)
wegvalen
etre suprime
leveren
livrer
gewoon
normalement
uitleggen
expliquer
rapportage
compte-rendu
heb je even?
As-tu un moment?
is er iets mis?
is someting missing?
om eerlijk te zeggen wel
XXX
wat is er aan de hand?
que se passe t-il?
sterker nog
qui plus est
de drukker
l'imprimeur
eerder
plutot
de vlek (-ken)
la tache (stain)
de kaft
la chemise (paper)/couverture
lettertypes
typos
lettergroottes
XXX
je eigen mening minder naar voren te laten komen
XXX
uiterlijk
au plus tard