Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/67

Click to flip

67 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aardig
nice
altijd
always
blauw
blue
de bril (sing.)
glasses
de broek (sing.)
pants
de korte broek (sing.)
shorts
de broer
brother
de dochter
daughter
bruin
brown
dragen
to wear
dun
thing
de familie
(extended) family
de fiets
bicycle
geel
yellow
het geld
money
het gezin
(immediate) family
grijs
grey
groen
green
groot
big
het hemd
shirt
houden van
to like
het huis
house
de jas
jacket, coat
de jurk
dress
klein
small, little
de kleren (pl.)
clothes
de kleur
colour
de krant
newspaper
kort
short
lezen
to read
lief
sweet, nice
de man
husband, man
lang
long
mooi
beautiful, pretty
net
neat
nieuw
new
de oma
grandmother
de oom
uncle
de opa
grandfather
oranje
orange
oud
old
meestal
mostly
de moeder
mother
paars
purple
het pak
suit
rood
red
de rugzak
backpack
de schoen
shoe
slapen
to sleep
de sleutel
key
de spijkerbroek (sing.)
jeans
sportief
casual
de stropdas
tie
de tante
aunt
de tas
bag
de trui
sweater
het T-shirt
t-shirt
de tuin
garden
vaak
often
de vader
father
op vakantie
on holiday
vervelend
horrible
de vrouw
wife, woman
wit
white
de zus
sister
de zoon
soon
zwart
black