Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/103

Click to flip

103 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Te hoa
friend
Te kare
close friend
Te hine
girl child
Te tama
boy child, son
Te kui
older woman
Te koro
older man
Te tūpuna
grandparent, elder
Te matua
father
Te whaea
mother
Te tuakana
older sibling
Te teina
younger sibling
Te tungāne
brother
Te tuahine
sister
Te tāne
husband
Te wahine
wife
Te hunaonga
adopted, inlaws
Te tamahine
daughter
Te mokopuna
grandchild
Te whānau
family
Tahi
1
Rua
2
Toru
3
Whā
4
Rima
5
Ono
6
Whitu
7
Waru
8
Iwa
9
Tekau
10
Te koroua
old man
Te kōtiro
young girl
Te kuia
old woman
Te kura
school
Te māhita
teacher
Te pakeke
parent
Te pepe
baby
Te rangatira
chief
Te tamaiti
child
Te tamaiti tāne
male child
Te tamariki
children
Te tamariki tāne
male children
Te tāngata
persons
Te tangata
person
Te tumuaki
headmaster
Te whanaunga
relative
Te whāngai
to adopt
Te whare
house, building
Te huanui
street, road
Te ingoa
name
Te ākonga
student
Te toa
store
Te Whare Wānanga
University
Te rā
day
Te whare ekalekia
church
Te taone
town
Te motokā
car
Te tūru
stool
Te nohoanga
chair
Te tepu
table (furniture)
Te paparahua
table (eating)
Te matua kēkē
uncle, aunt
Te whārangi
page
Te pānui
to read
Te whakatau
to imitate
Te whakahuahua
to recite
Te haere mai
to come
Te noho
to sit
Te pai
state of good
Te māuiui
state of tired
Ko wai tō ingoa?
What is your name?
Ko Rangi taku ingoa
My name is Rangi
Kia ora e Rangi!
Hello Rangi!
Kei te pehea koe?
How are you?
Kei te pai!
Well!
Kei hea a Rangi?
Where is Rangi?
Kei roto te whare ia
He is inside the house
Kei te kura au
I am at the school
E noho rā!
Goodbye! (Staying)
Hei konā rā!
Goodbye! (Phone)
Haere rā!
Goodbye (Going)
Tēnā koe!
Hello/Thank you
Tēnā kōrua!
Hello/Thank you
Tēnā koutou!
Hello/Thank you
Ae
Yes
Kaore
No
Te Wāhanga Tuatahi
The First Chapter
Kotahi wāhanga
One chapter
Pēhea?
How?
Ko Rongo te ingoa o taku matua
Rongo is the name of my father
Kei te pehea koe?
How are you?
Kei te ora
I am living
Kei te māuiui
I am tired
Kei te hiakai
I am hungry
Kei te hiamoe
I am sleepy
Kei te hiainu
I am thirsty
Kaore i te pai
I am not well
E kare!
Companion
E hoa!
Friend
E tama!
Boy
Ehia ō (X)?
How many your (X)?
Ehia āna (X)?
How many his (X)?
Ehia aku (X)?
How many my (X)?
Tokohia ō (tangata)?
How many persons?