Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/81

Click to flip

81 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Jag heter ...
My name is...
Jag kommer från ...
I come from ...
Jag är ...
I am ...
att vara/är
to be/am,is,are
Ungern
Hungary
år
year
gammal
old
Storbritannien
Great Britain
Grekland
Greece
lärare
teacher
God kväll
Good evening
Hur är det?
How are you?
bra good,
well
tack
thank you
Vi ses
See you
Hejdå
Bye
God dag
God day
Hur mår du?
How do you feel?
lite
a little bit
trött
tired
Och
And
du
you
Vad är klockan?
What's the time?
Hur mycket är klockan?
What's the time?
Den / Det
It
klockan är
it is... o'clock
halv
half
kvart
quarter
en timme
hour
en vecka
week
en dag
day
en månad
month
Måndag
Monday
Tisdag
Tuesday
Onsdag
Wednesday
Torsdag
Thursday
Fredag
Friday
Lördag
Saturday
Söndag
Sunday
på jobbet
at work
ett jobb
work
att gå, går
to go, go
till
to
en pub
pub
en kvällskurs
evening course
svenska
Swedish
en simbassäng
swimming pool
en marknad
market
vår
spring
sommar
summer
höst
autumn
vinter
winter
varje
every
Peter borstar tänderna
Peter brushes his teeth
Ricardo äter frukost
Ricardo eats breakfast
Ricardo dricker kaffe
Ricardo drinks coffee
Lola dammsuger
Lola vacuums
Lola läser mejl
Lola reads E-mail
Helena köper tidningar
Helena buys newspapers
Lola pratar i telefon
Lola speaks on the telephone
Ricardo tittar på TV
Ricardo watches TV
Peter lagar mat
Peter prepares food
Lola handlar mat
Lola buys food
När
when
Vad
what
Kan vi få beställa?
Can we order?
Javisst
Of course
Vad vill ni ha?
What would you like?
Jag vill ha
I would like
kyckling med svamp
chicken with mushrooms
soppa och lite ris
soup and some rice
flaska
bottle
vin
vine
Smakar det gott?
Is it good?
det är jättegott
it's very good
Är det allt?
is that all?
Kan vi betala?
can we pay?
här är räkningen
here is the bill
ikväll
tonight
välkomna
welcome
igen
again