Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ett barn
child
en flicka
girl
en pojke
boy
ett fönster
window
ett bord
table
en man
man
en kvinna
woman
en bok
book
en telefon
telephone
en stol
chair
en dörr
door
ett vykort
postcard
en penna
pen
ett rum
room
ett badrum
bathroom
ett hotell
hotel
ett frimärke
stamp
och
and
inte
not
Sverige
Sweden
här
here
där
there
nu
now
idag
today
lite
little
bara
only/just
mycket
alot
svenska
Swedish
engelska
English
pengar
money
eller
or
ett hus
house
en ros
rose
ett öga
eye
en teve
television
mat
food
vatten
water
ett land
country
en stad
city
en affär
shop
en station
station
ett huvud
head
en arm
arm
ett ben
leg
en bil
car
en båt
boat
ett tåg
train
ett flygplan
airplane