Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back
flingor
cereal
en bakelse
bakelse (r)

bagel
(en) glass
glass (ar)

ice cream
en ost
ost-ar

cheese
(ett) smör
butter
en smörgås
(ar)

sandwhich
(ett) socker
sugar
en sockerbit
(ar)

sugarcubes
en sopp/a
/a-or

soup
ett ägg
egg
(en) mat
(the) food
(ett) hårt bröd
hard bread
ett knäckebröd
another type of hard bread. weinershnitzelly.
en bulle
bull(ar)

bun, cake, rolle
en kaka
kak(or)

buscuit, cake
en limpa
limp(or)

a loaf
ett mjukt bröd
the soft bread, or just another word for bread loaf
ett småfranska
(or)
french roll/bread
en tårt-a
tårt(or)

cake!
ett wienerbröd
danish pastry
en biff
biff-ar

beef
en fläskkotlett
fläskkotlett-er

pork or some kind of filet
en korv
korv-ar

sausage
en kyckling
kyckling-ar

chicken
(en) köttfärs
mince meat
en prinskorv
prinskorv-ar

small frying sausage, sausage link
(en) skinka
skink-or

ham...or buttock
(en burk) ansjovis
(a tin or can) ansjovis-ar
en torsk
torsk-ar

fish
en räka
räk-or

shrimp
en kräfta
kräft-or

crayfish
en gurka
gurk-or

cucumber
(en) kål
cabbage
en lök
lök-ar

onion bulb
en morot
morötter

carrots
(en) potatis
potatis-ar
ett salladshuvud
salladshuvud-en

lettuce
en sallad
salad
en svamp
svamp-ar

mushrooms
en tomat
tomat-er

tomato
en vitlök
vitlök - ar

clove of garlic
ärtor
ärter

pea or peas
en apelsin
en apelsin-er

orange
en banan
en banan-er

banana
en citron
citron-er

lemon
en jordgubbe
jordgubbe-ar

strawberry-ies
ett körsbär
cherry
ett kött
meat
(en) fisk
(ett) skaldjur
fisk-ar

fish, shellfish
grönsaker
vegetables
vindruvor
grapes
ett äpple
äpple-n

apple. applesin in an ORANGE.
kaffe
coffee
(en) kaffegrädde
cream for coffee
en läsk
en läskedryck
en läskedryck-er

soft drink
(en) mjölk
milk
en snaps
snaps-ar

schnapps