Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/289

Click to flip

289 Cards in this Set

 • Front
 • Back
water
maji
learn
-soma
read
-soma
look
-ona
watch
-angalia
sleep
-lala
eat
kula
cook
-pika
drink
-nywa
food
chakula
write
-andika
listen
-sikiliza
be born
-zaliwa
primary/secondary school
shule ya msingi/sekondari
begin
-anza
course, studies
masomo
first
kwanza
how?
vipi
to be, become
kuwa
equal, similar, correct
sawa
German language
kijerumani
economics
sayansi ya uzalishaji
sell
-uza
complete
-maliza
see each other
-onana
often
mara kwa mara
seldom
mara chache
need
-hitaji
tell
-ambia
live
-ishi
minute
dakika
explain
-eleza
help
-saidia
ask
-uliza
word
neno
person
mtu
girl
msichana
money
pesa
verb
kitenzi
converse
-zumgumza
if, like
kama
woman
mwanamke
use
-tumia
wake up
-amka
-amkia
greet
-pumzika
rest
mke
wife
darasa
class
katika
inside, on
kabla
before
baada
after
-kaa
sit
kitanda
bed
masanduku
dresser
sanduku
drawer
kiti
chair
kabati
closet
nguo
clothes
taa
light
dawati
desk
daftari
binder
saa
clock
-chora
draw
picha ya kuchora
picture
mlango
door
nene
fat
kubwa
big
refu
tall
fupi
short
nusu
half
-uliza
ask
swali
question
karibu
welcome, you're welcome
nunua
to buy
Mtu- watu
person
Mgeni- wageni
guest
Mgonjwa- wagonjwa
sick person
Mpishi-wapishi
cook
Mtoto –Watoto
child
Mzungu-Wazungu
European person
Mfanyakazi – wafanyakazi
worker
Mke-wake
wife
Mtalii-Watalii
tourist
Msichana- Wasichana
girl
Mvulana- Wavulana
boy
mkulima-wakulima
farmer
Mdudu-Wadudu
bug
Mnyama- Wanyama
animal
Mwanafunzi- Wanafunzi
student
Mwalimu- Walimu
teacher
Mwenyeji- wenyeji
resident, customer
Mwizi- wezi
robber
Mwanamke- wanawake
woman
Mwanamume- wanaume
man
Baba
dad
Mama
mom
Ndugu
sibling
Kaka
brother
Dada
sister
Rafiki
friend
Dereva
driver
Daktari
doctor
Suruali
pants
Saa
clock
Pua
nose
Shingo
collar
Nyumba
home
Email( barua pepe)
email
Kompyuta
computer
Barua
letter
Anwani
address
Sabuni
soap
Meza
table
Bia
beer
Chai
tea
soda
soda
rafiki
friend
Kitabu-vitabu
book
Kijiko-vijiko
spoon
Kisima-visima
well
Kiatu- viatu
shoe
Kiazi-viazi
potato
Kiberiti-viberiti
match (fire)
Kichwa- vichwa
leader
Kidole – Vidole
finger
Kidonge- vidonge
pill
Kijiji- vijiji
village
Kikombe –vikombe
cup
Kiswahili
Swahili (language)
Chumba-vyumba
room
Chakula-vyakula
food
Choo-vyoo
bathroom
Kioo-vioo
glass, mirror
Kisu- visu
knife
Kitanda- vitanda
bed
Mti – Miti
tree
Mchungwa
orange tree
Mpapai
papaya tree
Mchezo- Michezo
game
Mfuko- Mifuko
a bag, pocket
Mguu. Miguu
leg, foot
Mji- Miji
town, city
Mkate- Mikate
bread, cake
Mlango-Milango
door
Mlima
mountain
Muziki
music
Msikiti
mosque
-enye
posessing
-ote
all
Jicho- macho
eye
Gari- magari
car
Jani- majani
bush
Jina- majina
name
Goti-magoti
knee
Duka- maduka
store/shop
Tunda- matunda
fruit
Chungwa- machungwa
orange
Yai- mayai
egg
Darasa- madarasa
class(room)
Jiwe- mawe
rock, weight (of scales)
Maji- maji
water
Dirisha- madirisha
window
Jua- majua
sun
Nanasi- mananasi
pineapple
Papai-mapapai
papaya
Embe-maembe
mango
Ghali
expensive
-bovu
bad, rotten
-bichi
fresh, raw
-bivu
ripe, cooked
-eupe
clean, clear, white
-ote
all, whole
-ingine
other
-ingi
many
-chache
few
kila siku
daily
-oga
wash oneself
kwazababu
because
mdugu
siblings
kiatu-viatu
shoes
-sikiliza
listen
ufaransa
france
-kutana
meet
jimbo-majimbo
state
sawa
same
pamoja
together
vipi
how
biashara
business
-endesha
ride (drive?)
shahada
degree
kuchora
drawing
nini maana ya____
what is the meaning of ____
kitu-vitu
things
kila
each, every
dirisha
window
tayari
ready
saa
clock
picha
picture
kioo
mirror
taa
light
kabati
closet
kitanda
bed
kiti - viti
chair
mlango
door
kamusi
dictionary
sukari
sugar
chumvi
salt
pilipili
pepper
mboga
vegetable
-vutia
arrouse interest
kulia
right
kushoto
left
-jenga
to build
jengo-majengo
building
au
or
ama
either
kumbuka
remember
sahau
to forget
ufukwe-fukwe
beach
askari
police/soldier
embe
mango
chungwa
orange
nanasi
pineapple
nasi
coconut
mkate
bread
-jua
to know
kama
if, like
-tufuta
to look for
mvua
rain
-pata
to get
humu
inside
mahali
place
japo
although
bandari
port
maisha
life
pale
there
kule
over there
huku
hereabouts (unspecified)
-nuka
smell bad
-nukia
to smell good
-vutia
attractive
-baya
bad, evil
ng'ombe
cow
barabara
street
sentensi
sentence
baridi
the cold
-burudi
be cold
mlima-milima
mountain
tamu
agreeable, appetizing
-imba
sing
wimbo-nyimbo
song
mara
time, like 3x
funga
to close
fungua
to open
ua
to kill
fua
to wash
mji-miji
city
tafauti
difference
-pima
examine, measure
kombe-makombe
cup
mzigo-mizigo
luggage
mwuguzi
nurse
-gonga
to knock
-gonjwa
ill
zawadi
presents
-pa
to give
-fa
to die
mbwa
dog
sikio
ear
-sikia
to hear
twiga
giraffe
lini
when?
vibaya
badly
vizuri
well
polepole
slowly
haraka
quickly
kidogo
little
halafu
later
baadae
later
kila siku
everyday
kwa kifupi
in short, briefly
kwa bahati
luckily
kwa kusudi
on purpose
kwa bahati mbaya
on accident
kwa kutwa
daily
kwa sauti
loudly
polepole
quietly
-kimbia
run
kutwa
whole day