Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/230

Click to flip

230 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to love
kupenda
to eat
kula
to know
kujua
to arrive
kufika
to come
kuja
to go
kwenda
to return
kurudi
to try
kujaribu
to answer
kujibu
to think
kufikiri
to cook
kupika
to see
kuona
to read
kusoma
to say
kusema
to hear
kusikia
to open
kufungua
to close
kufunga
to bring
kuleta
to give
kupa
to be
kuwa
to have
kuwana
to be able
kuweza
to do
kufanya
to work
kufanyakazi
before
kabla
after
baada ya
because
kwa sababu
instead of
badala ya
with
pamoja
until
hadi
(n)either
wala
(n)or
ama
and
na
without
bila
except
ila
then
kisha
Which
Gani
who
nani
what
nini
where
wapi
how
vipi
how many
mingazi
why
kwa nini
What is your name?
Unawaitwaje?
What are your parents' names?
Ya baba na mama yako yalote?
What are your parents jobs?
Wazazi wanafunyakazi gani?
What are your siblings names?
Ya dada na kaka zako waitwaje?
Where do your siblings go to school?
Huenda shuleni wapi?
Where do they live?
Wanakaa wapi?
What do you like?
Unapenda wapi?
Are you married?
Umeolewa?/Umeowa?
Do you have children?
Una watoto?
How old are they?
Wana miaka mingazi?
Arm/Arms
Mkono/Mikono
Armpit
Kwapa
Back/Backs
mgongo/migongo
beard
ndevu
belly
tumbo
belly-button
kitovu
body/bodies
mwili/miili
breast
matiti
buttocks
matako
cheek/cheeks
shavu/mashavu
chest/chests
kifua/vifua
chin/chins
kidevu/videvu
ear/ears
sikio/masikio
eye/eyes
jicho/macho
eyebrow(s)
nyusi
eyelash(es)
kope
toe/toes:finger/fingers
kidole/vidole
finger
kidole cha mkono
foot/feet
mguu/miguu
forehead
paji la usa
hair
nywele
hand/hands
mkono/mikono
head/heads
kichwa/vichwa
heel/heels
kisigino/visigino
hip/hips
kiuno/viuno
knee/knees
goti/magoti
leg/legs
mguu/miguu
moustache
masharabu
mouth/mouths
mdome/midome
nail(s)
kucha
neck(s)
shingo
nose
pua
palm/palms
kiganja/viganja
rib/ribs
ubavu/mbavu
shoulder/shoulders
bega/mabega
skin
ngozi
sole/soles
unyayo/nyayo
thigh/thighs
paja/mapaja
thumb
kidole gumba
toe
kidole cha mguu
tongue/tongues
ulimi/ndimi
tooth/teeth
jino/meno
shin/shins
muundi/miundi
alcoholic drink
pombe
almond
lozi
apple/apples
tofaa/matofaa
banana(s)
ndizi
bean(s)
kunde
beef
nyama ya ng'ombe
beer
bia
black pepper
pilipili manga
bread
mkate
breakfast
kifungua kinywa
butter
siagi
cabbage
kabichi
cake
keki
cashews
korosho
chicken
nyama ya kuku
chili pepper
pilipili
clam(s)
chaza
coffee
kahawa
corn/corns
hindi/mahindi
corn flour
sembe
crab(s)
kaa
cucumber
kitango
dinner
chakula cha jioni
drink
kinywa
eel
mkunga
egg/eggs
yai/mayai
fish
samaki
flour
unga
food
chakula
fruit/fruits
tunda/matunda
garlic
kitunguu thomu
ghee
samli
grape(s)
zabibu
ice
barafu
jam
jamu
juice
sharubati
lamb
nyama ya kondoo
lime(s)
ndiumu
lemon/lemons
limau/malimau
lobster(s)
kamba
lunch
chakula cha mchana
mango/mangoes
embe/maembe
margarine
siagi
meat
nyama
milk
maziwa
oil
mafuta
okra
bamia
onion/onions
kitunguu/vitunguu
orange/oranges
chungwa/machungwa
papaya/papayas
papai/mapapai
peanut(s)
njugu
peas
njegere
pickle
achari
pineapple/pineapples
nanasi/mananasi
potato(s)
mbatata
pumpkin/pumpkins
boga/mboga
rice
mchele
salad
saladi
salt
chumvi
sauce
mchuzi
shrimp
kamba
soda
soda
soup
supu
soy beans
maharage
spinach
mchicha
sugar
sukari
sweet potato
kiazi kitamu
tea
chai
tomato
nyanya
vegetable
mboga
water
maji
wheat flour
unga wangano
yeast
hamira
yogurt
mtindi
father
baba
mother
mama
my sister
dada yangu
my brother
kaka yangu
grandmother
bibi
grandfather
babu
friend
ndugu/rafiki
mother-/father-in-law
mkwe
cousin
binamu
nephew/niece
mpwa
uncle
mjomba
aunt
shangazi
boyfriend/girlfriend
mpenzi
fiancee
mchumba
wife
mke
husband
bwana
child
mtoto
daughter
binti
answer
jaribu
ask
uliza
is there a question?
kuna swali lalote?
please
tafadhali
now
sasa
any
lolote
here
hapa
day
siku
week
wiki
month
mwezi
year
mwaka
season
misimu
winter
misimu wa baridi
summer
misimu wa joto
next
inayofuatu
north
kaskazini
south
kasini
east
mashariki
west
magharibi
and you?
na wewe?
a little
kidogo
vacation
lakizo
monday
jumatatu
tuesday
jumanne
wednesday
jumatano
thursday
alhamisi
friday
ijumaa
saturday
jumamosi
sunday
jumapili
day before yesterday
juzi
yesterday
jana
today
leo
tomorrow
kesho
day after tomorrow
kesho kutwa
but
lakini
cold
baridi
hot
joto
windy
upepo
dark
giza
raining
mvua
icy
barafu
snowing
thelugi