• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Blóð/gas dreifistuðull (leysanleiki í blóði) ræður hverju um verkun svæfingalyfja?
ræður hraða svæfingar og því hve sjúklingur vaknar fljótt eftir svæfingu.
Olíu/gas dreifistuðull ræður hverju um verkun svæfingalyfja?
er mælikvarði á fituleysanleika og virkni svæfingarlyfsins
MAC: Minimum alveolar concentration ræður hverju um verkun svæfingjalyfja?
Lægsti styrkur lyfsins í innöndunarlofti, sem þarf til þess að framkalla svæfingu.
Æskilegir eiginleikar svæfingalyfja
"Séu ekki öndunarbælandi.
Hafi sem minnst áhrif á hjarta og blóðrás.
Séu vöðvaslakandi.
Hafi litla eftirverkun.
Séu ekki eldfim (þ.e. lyf til innöndunar)"
Kostir glaðlofts (N2O)?
"Fljótvirkt.
Ertir ekki í öndunarvegi.
Lítið eitrað.
Deyfir sársauka fremur vel.
Er ekki eldfimt.
Gallar glaðlofts (N2O)?
"Dugir aðeins í létta svæfingu.
Verkar ekki vöðvaslakandi.
Getur valdið súrefnisskorti.
"
Kostir Halótan?
"Verkar ekki ertandi í öndunarvegi.
Er fremur fljótvirkt.
Er ekki eldfimt.
Gallar Halótan?
"Dregur úr öndun.
Minnkar afköst hjartans.
Vöðvaslökun er minni en hjá mörgum öðrum svæfingalyfjum.
Veldur hýpotension.
Tærir málma og leysist mjög í plasti og gúmmíi"
Kostir Enflúran?
"Verkar ekki ertandi í öndunarvegi.
Er fljótvirkara en halótan.
Er ekki eldfimt.
Gallar Enflúran?
"Dregur úr öndun, meira en halótan.
Dregur úr afköstum hjartans á borð við halótan.
Getur valdi krömpum við háan styrk í blóði.
Getur verið nýrnatoxíst.
Leysist talsvert í plasti og gúmmíi.
Kostir Ísóflúran?
"Fljótvirkt.
Umbrot lítil eða engin.
Eykur á verkun vöðvaslakandi lyfja.
Er ekki eldfimt
Gallar ísóflúran?
"Hefur vonda lykt.
Dregur úr öndun.
Getur valdið blóðþrýstingsfalli"
Kostir servóflúran?
"Mjög fljótvirkt
Umbrot lítil (<5%).
Eykur á verkun vöðvaslakandi lyfja.
Er ekki eldfimt
Gallar servóflúran?
"Getur valdið illvígri hækkun líkamshita (malign hyperthermi) í viðkvæmum einstaklingum.
Dregur úr afköstum hjartans.
Er öndunarbælandi"
Notkun Tíópental?
"Notað til þess að innleiða svæfingu. Full verkun eftir 20-30 sek. Varir í allt að 30 mín.
Hvað er Tíópental?
Hraðvirkt en skammvirkt barbitúrsýrusamband
Hvernig verkar Tíópental?
"Verkunarháttur: Veldur aukinni GABA virkni með ósérhæfum áhrifum á GABA-stýrð klóríðjónagöng.
Helstu aukaverkanir Tíópentals?
"Helstu aukaverkanir: Hjartsláttaróregla, skert starfsemi hjartavöðva, blóðþrýstingsfall. Öndunarslæving, aukinn berkjusamdráttur, hósti, hrotur.
Notkun própófól?
Notað til þess að innleiða og viðhalda svæfingu. Full verkun fæst eftir 20-30 sek. Varir í 5-10 mín. Sjúklingar eru fljótir að ná sér eftir svæfinguna
Aukaverkanir própófól?
"Helstu aukaverkanir: Sviði á stungustað. Vellíðan (euforia). Höfuðverkur. Breytingar á bóðþrýstingi. Ógleði og uppköst. Tímabundin öndunarlömun.
Hvað er midazólam?
Hraðvirkt en skammvirkt benzódíazepínsamband (T½=1-4 klst.)
Notkun midazólam?
Notað sem róandi forgjöf fyrir aðgerðir og til innleiðingar og viðhalds svæfingar
Verkunarháttur midazólam?
"Verkunarháttur: Veldur aukinni GABA-virkni með því að tengjast sérhæfðum benzódíazepín-viðtökum á GABA-stýrðum klóríðjónagöngum.
Aukaverkanir midazólam?
"Helstu aukaverkanir: Staðbundin óþægindi á íkomustað (ertandi).
Notkun própófól?
Notað til þess að innleiða og viðhalda svæfingu. Full verkun fæst eftir 20-30 sek. Varir í 5-10 mín. Sjúklingar eru fljótir að ná sér eftir svæfinguna
Aukaverkanir própófól?
"Helstu aukaverkanir: Sviði á stungustað. Vellíðan (euforia). Höfuðverkur. Breytingar á bóðþrýstingi. Ógleði og uppköst. Tímabundin öndunarlömun.
Hvað er midazólam?
Hraðvirkt en skammvirkt benzódíazepínsamband (T½=1-4 klst.)
Notkun midazólam?
Notað sem róandi forgjöf fyrir aðgerðir og til innleiðingar og viðhalds svæfingar
Verkunarháttur midazólam?
"Verkunarháttur: Veldur aukinni GABA-virkni með því að tengjast sérhæfðum benzódíazepín-viðtökum á GABA-stýrðum klóríðjónagöngum.
Aukaverkanir midazólam?
"Helstu aukaverkanir: Staðbundin óþægindi á íkomustað (ertandi).