Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
vad är det för väder idag?
Que tiempo hace hoy?
Det regnar.
Llueve.
Det snöar.
Nieva.
Det är kallt.
Hace frìo.
Det är varmt.
Hace calor.
Det blåser.
Hace viento.
Solen skiner.
Hace sol.
Det är sommar. På sommaren är det varmt.
Es verano. En verano hace calor.
Det är höst. På hösten blåser det.
Es otoño. En otoño hace viento.
Det är vinter. På vintern är det kallt.
Es invierno. En invierno hace frío.
Det är vår. På våren skiner solen.
Es primavera. En primavera hace sol.
I januari är det kallt.
En enero hace frío.
I februari är det vinter.
En febrero es invierno.
I mars är det dåligt väder.
En marzo hace mal tiempo.
I april är det vår.
En abril es primavera.
I maj skiner solen.
En mayo hace sol.
I juni är det sommar.
En junio es verano.
I juli är det varmt.
El julio hace calor.
I augusti är det vackert väder.
En agosto hace buen tiempo.
I september är det höst.
Es septiembre es otoño.
i oktober blåser det.
en octubre hace viento.
I november är det höst.
en noviembre es otoño.
Vilket datum är det idag?
Que fecha es hoy?
Det är den 29:e augusti.
Es el veintinueve de agosto.
När är din födelsedag?
Cuándo es tu cumpleaños?
Min födelse dag är den 21:a mars.
Mi cumpleaños es el veintiuno de marzo.
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Diez veinte treinta cuarenta cincuenta sesenta setenta ochenta noventa cien