Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/255

Click to flip

255 Cards in this Set

 • Front
 • Back
portada
voorpagina
heredero
erfgenaam
cuota
aandeel, bijdrage
aquilar
verhuren, huren in dienst nemen.
recogida de basura
garbage truck
secuestrador
kidnapper
cuna
birthplace
mástil
mast
fachado
voorgevel
consistorio
gemeentebestuur
monserga
onzin
olla
ketal
atravesar
to cross, to go through, to run through; past. part. atravesado
taza
kopje, kommetje
sopor
diepe slaap, duizeligheid
pedregosa
steenachtig
todovía
nog; nog steeds
se puso
3rd p.pre. ponerse; past. part. puesto - to put on (clothing), to become, to set (of sum)
ponerse a + inf.

María se puso pálida.
to begin, to start + inf

Mary became pale.
aciago
rampzalig, onheilspelend
forro
voering; hoes, overtrek
estafa
oplichting; bedrog
rociar
besproein

rociar la comida - iets drinken bij het eten
encarece
to raise the price of; to extol; to praise
entendor
to understand
escampar
opklaart
reventar
doen ontploffen;
inf. barsten van vreugde
vela
kaars; zeil
tregua
wapenstilstand; adempauze; onderbreking
saltar
to jump, to leap

saltar por; to jump over
charco
plas

cruzar el charco - de oceaan oversteken
acribillar
veelvudig lastig vallen
higado
lever;

tener higados - gewetenloos zijn
afuera
buiten; naar buiten

afueras - omstreken
rastro
spoor, overblijfsel
letrado
advocaat
digna
waarde, verdienstelijk
licenciada
doctormandus, afgestudeerd
afgezwaaid soldaat
jornaleros
dagloner
ordenador
computer
tardar
long wegblijven
ensayo
repititie; oefening; poging
prueba
bewijs; tests; proven
sentarse
to sit
traje
suit; attire
paño
broadcloth
siguiente
further
polilla
moth
agarrar
to grab
atás
back; behind
OTAN
Nato
FF.AA.
fuerzas armados
d.C.
despues de Cristo
humareda
smother
arrasado
satin; satiny; satin like
tarea
task; chore
cedidos
to cede
a pesar de
in spite of
rechazar
to decline
indagar
to investigate
arrojadar
to throw; to emit
yate
yacht
tragar
to swallow
curiosear
to pry
ajerio
that belongs to someone else
persiguer
to chase; to persecute; to pursue
celosos
jealous
ansia
longing, yearning
rehusar
refuse
previa
preliminary; previous
gira
tour
aterrizar
to land
actuar
initiate
no obstante
never the less, nonetheless
fallo
fault
promover
expedite;promote;assist; to support
cuida
care, concern
replante
repellent; repulsive

al agua - water repellent
paro
shutdown; stopping
armonioso
harmonisch; harmonieus
alargado
lang(gerekt)
pulga
vio; kleine tol
orilla
rand; zijkant; oever
e
en
relato
relaas; verhaal
cotidiano
dagelijks

la vida cotidiano - het leven van alledags
morar
verblijven; wonen
insomne
slapelos
cola
staart; sleep; file; rij
madrugador
vroege vogel
ubicar
vestigen; plaatsen
amarrar
to tie up (shoelaces)
tuerca
nut (fastener)
tornillo
screw
alabanza
commendation; praise
hierro
iron
suministro
ministration; supply
dejar
to permit, to allow, to leave
anteproyecto
blueprint
debar
to owe; must; ought
blindar
pantseren
transero
inf. achterwerk; achterst, achter
trastorno
upset
arriesgado
risky
demás
others
rasgo
feature; trait
tras
achter
volcar
omstoten; omgooien
ha dado
has given
rúa
(dorp)straat; steeg
desfile
parade; optocht
arollar
overrijden
peatón
voetganger
podido
could; past. part poder to be able, can
evitar
avoid
atropellar
aanrijden; onder de voet lopen
cobre
koper
empieza
he, she, it started
3rd person singular for empezar to start; to begin
piojo
luis
inquietud
ongerustheid
maniobra
manoeuvre
apuntar
aanwijzen; aanstipen;
yacer
liggen; zich bevinden; sexual intercourse
hurto
diefstal
hortcón
hooivork
desviar
omleiden
dentro
binnen
alentar
aanmoedigen; opwekken; adem; ademhalen
cumplir
comply; make good
topor
toevallig tegengekomen

por si topa; voor het geval dat
arremete
aavallen
traición
betrayal
superación
overwinnen; overtreffen
ansiedad
anxiety; eagerness
detuviera
imperative de subjectivo 3rd per. sing. to stop oneself
moneda
money; currency
oponerse
go against; take exception too
soponer
guess; assume; suppose
dueño
chief; owner; leader; manager
papel
papier

hacer un paper - een rol spelen
señalado
opmerkelijk; bijzonder
señalar
aanstrepen; aanwijzen
señal
teken; signaal
eficaz
efficient; effectief
puñado
handvol
invadir
binnenvallen; overstromen; binnendringen
calzada
rijbaan; weg
tumbar
omgooien; laten zaken (voor examen)
ileso
heelhuids; ongedeerd
siniestro
omgeval; ramp
sortear
verlaten; uit de weg gaan
envolvese
inwikkelen; inpakken; wrap ones self
afectarse
shave ones self
tobillo
enkel
esfuerzo
inspanning; moeite

esfuerzo inútil - verspild moeite
alcaba
slaapkamer; alcove
sastrería
kleermakerij
apostar p.p. ?
opstellen; poseren
ver p.p. visto

han visto
to see

they have seen
acabe
biëindigen
pelea
gevecht; strijd
llenar p.p. llenado
to fill
velo
sluier
transvasar
overgieten
balde
emmer
nuca
nek
derroche
verkwisting; overvloed
reclamar
claimen; aanklagen
vigilante
bewakker; waarzaam
atender
zorgenvoor; gehoor geven aan
adecuar
aanpassen; geschikt maken
ejercer
beoefenen; bedrijven
cubierto
bestek; menu
escolta
escort; armed bodyguard
atentar
een aanslag plegen
concejal
gemeenteraadslid
escamar
schubben; achterdochtig maken
edil
gemeenteraadslid
adosar
met de rug zetten
partir
split; depart
firmeza
standvastigheid
culpa
schuld; fault
distinto
verschillend; anders
flanco
Zijde; flank
pulso
Pols; handig; tact

a pulso - op eigen kracht
soledad
eenzaamheid
cepillar
vleinen;borstelen
hoja
blad
pijo
verwend nest; snob
casilla
vakje; hokje
tratar
behandelen; onderhandelen; bespreken

tratar con - omgaan met
tratarse de
betreffen
gestión
handeling

gestión de empresa - management
surgir
opwellen; opdoemen; verschijnen
tapa
deksel; dop; omslag

libro de tapas duras - hardcover book
pozo
plas; poel
onza
ounce
zancudo
mug; vogel met lange poten
meter
leggen; plaatsen

a todo meter - met volle kracht
meterse
binnendringen; worden

meteren en - zich mengen in
puño
vuist; manchet; handvat

comerse los puños - honger lijden
tela
vlieze; vel; weefsel

haber tela que cortar - veel te bespreken hebben
cigarra
cicade; krekel
tieso
stijf; verstijfd; heel gezond
caja
kist; doos; gat; holte
engresar en caja - op de rekening bijscrijven
hacer mucha caja - veel geld verdienen
manga
mauw

sacarse algo de la manga - iets uit de mauw schudden
descifrar
ontcijferen; decoderen
recorte
knipsel
asunto
onderwerp
colmillo
hoektand; slagtand
asombrosa
alfombrar
vloerkleed
met en tapijt liggen
paraje
afgeleggen
ametralladora
machinegeweer; mitalleur
sudor
zweet; afscheding
pato
eend
cojo
kreupel; manke
faja
adresbandje;band;gordel
escalafón
ranglijst
pendiente
oorbel; uitstekende dakrand
lata
blik; verveling
pluvia
regen
juzgados
rechtbank;recht
dununcia
aanklacht
sobre
envelop;na;op;ongeveer
cobro
inning; ontvangst
puñado
handvol
habichuela
(spercie)bonen
colgado
opgehangen; hangen; zeer teleurgesteld
gestor
gestoria
bemiddelaar
administratiekantoor
amenaza
dreigement
muñeca
pop
ligero
vlug;snel;handig
cabezas repados
skinheads
SÓTANO
KELDER
FALLO
VERGISSING; VONNIS
PESSADILLA
NACHTMERRIE
grúa
kraanwagen; takel
alijo
het lossen; smokkelwaar
decomiso
confiscatie; verbeurdverklaring
buque
schip; boot
incatación
inbeslagneming
trata de blancas
vrouwenhandel
consuelo
bemoediging; troost; verlichting
conmigo
met mij; bij mij
ven conmigo - kom met mij
insólito
ongewoon; zeldzaam
desde
from
alguien
someone
dentro
in
apenas
just
dueño
owner
aunque
although
mazazo
blow
hundiendo
sinking
acallar
silence
atrás
back