• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
tålamod, att stå ut med
忍耐

rênnài
kontinuerligt, uttömmande
bostadsområde
住宅區

-zhái-
express leverans
快遞
effektivitet
效率

xiào-
funktionsfel, bristande funktion
故障

-zhàng
att vara rasande
氣憤

-fèn
att krossa i bitar, smasha, krasad, gått i bitar


suì
att göra till åtlöje
諷刺

fèngcì
(skriftlig) garanti
保證書
att stämpla
蓋章

gàizhang
att vara frestad att göra något


tan
att skämmas


qiû
gud vad pinsamt!
真糗
i början, till att börja med
起初
en efter en
連續
att ha dåligt samvete
愧疚

kuìjiù
fejk, kopia, reproduktion
仿冒品

fâng--
defekt
瑕疵

xiáci
ett övertalande argument, ett trovärdigt uttalande, lecture
大道理
musikaffär
唱片行
att be om ursäkt
賠罪

péizuì
originalkopia med copyright
正版
skillnad
差別
att be om, att fråga om
索取

suôqû
"uniform invoice"
統一發票
att vinna på lotto
中將
spirits, mood to enjoy (?)
興致

-zhì
skivalbum
專輯

zhuanjí
den som gapar efter för stort mister ofta hela stycket
因小失大
inte vara värt mödan
得不償失

débù chángshi
att lära sig en läxa, att lära sig från sina misstag
上一次當學一次乖
att kolla runt och jämföra priser
貨比三家不吃虧

------kui