Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/83

Click to flip

83 Cards in this Set

 • Front
 • Back
att vara säker
確定
att donera pengar
捐款

juankuân
trafik-, vägolycka
車禍

-huò
make och fru
夫婦

fufù
att stöta på, träffa (oväntat)
遇上

yù-
att träffa (oväntat) (person eller olycka)
撞上

zhuàng-
biljard
撞球
på plats, där och då
當場
samma dag, den dagen
當天
just då, den tidpunkten
當時
i det området, lokalt
當地
att vara i koma
昏迷不醒

hunmí bùxîng
svimma
昏倒

hundâo
att lyfta, bära (av fler än 2 personer)


tái
ambulans
救護車

jiùhù-
att rädda
första hjälpen
急救
sköterska
護士

hùshì
att släcka en eld
救火
brandbil
救火車
消防車 (xiaofáng-)
sjukhus
醫院
att skrivas in på sjukhus
住院
skrivas ut från sjukhus
出院
operera
動手術/開刀
operation
手術
operationsrum
手術房/開刀房
blodtransfusion
輸血

shuxiê
att blöda
流血

liúxiê
donera blod
捐血

juan-
grönsak (människa i koma)
植物人

zhíwùrén
planta, vegetation
植物
man och hustru
夫妻
hustru
妻子
fästman
未婚夫
fästmö
未婚妻
baksäte
後座
framsäte
前座
lätt skada
輕傷
allvarligt skadad
重傷
akuten
急診室
akut
急診
praktik
診所
att ta hand om, att sköta
處理
att spara, att vara ekonomisk
節省

-shêng
parkeringsavgift
停車費
subway
地下鐵
ungefär, sådär, omkring, cirka
左右
mer än
超過
att sätta ut (en annons i tidning, internet etc.)
att klättra (ett berg etc.)
inte bara, mer än
不止/不只
bred


kuan
vägförhållanden
路況
förhållanden, omständigheter
情況
情形
trafikregler
交通規則
följa regler
遵守規則

cunshôu guizé
hastighet, tempo (i musik)
速度
att bromsa
煞車/剎車

shà-
att överträda hastighetsgränsen
超速
att köra om
超車
att skriva ut böter för att ha brutit mot en trafikregel
開罰單

-fá-
att straffa
處罰
att straffa, att ge böter
aga
體罰
inte värt det
划不來
att ro en båt
划船
dragonboat
龍舟

lóngzhou
att bryta mot
違反

wéifân
att köra mot rött ljus
闖紅燈

chûang--
att avbryta
motorcykel, moppe, scooter
摩托車/機車
att borra, att penetrera


zuan
gångbana
人行道
enkel-väg
單行道
fast lane
快車道
slow lane
慢車道
underjordisk gångbana
地下道
körkort
駕照 (駕駛執照)

jiázhào (jiáshî zhízhào)
licens
執照

zhízhào
MRT
捷運
att ta, att åka
skylt
標誌

biaozhì
by all means, definitely (för imperativa meningar)
千萬
att fästa