Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/297

Click to flip

297 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
popżedni?
poprzedni
prz
zastżeżenie?
zastrzeżenie
zastrzegać
spożywać?
spożywać
?
narażać się?
narażać się
?
Ortografia: skożystał i spożystał?
który ma rz?
skorzystał i spożystał
?
pożyczka?
pożyczka
żyć
pożywka?
pożywka
żywić, żyć
plaża?
plaża
plage (french)
duży?
duży
no r
kalendaż?
kalendarz
kalendarium
mężczyzna?
mężczyzna
-ąż w mąż
mażec?
marzec
marca
żle?
żle
zły
żywy?
żywy
życie
łóżko ?
łóżko
-óż-
buża?
burza
buria po rosku
nóż?
nóż
-óż-
świeży ?
świeży
-ży
kradzież ?
kradzież
?
żartować?
żartować
?
różne?
różne
-óż-?
wskaż?
wskaż
wskazać
książka?
książka
księga
ciężki?
ciężki
-ęż
koleżanka?
koleżanka
kolega
żaba?
żaba
?
żelazko?
żelazko
?
późno?
późno
pozny in russ
mężczyzna?
mężczyzna
męski
nie ważne?
nie ważne
uwaga
róża?
róża
rozy from russ, rose, -óż-
smażyć?
smażyć
surrounded by vowels
żołądek?
żołądek
żo-
oskarżenie?
oskarżenie
straż?
straż
-aż
pożarna?
pożarna
-aż w pożar
żel?
żel
gel (english)
szantaż?
szantaż
-aż, santage in fr
śnieżna?
śnieżna
śnieg
bagaż?
bagaż
-aż, baggage in fr
makijaż?
makijaż
-aż, maquillage in fr
żeglować?
żeglować
sailing
żepa?
rzepa
repa po rusku
ważywo?
warzywo
?
zważy?
zważy
waga
toważyski?
towarzyski
towar
można?
można
mogę
może ?
morze
morskie
jeżeli ?
jeżeli
jeśli
dłużnik?
dłużnik
dług
pasażer?
pasażer
-żer, passager (fr)
powieżchnia?
powierzchnia
?
wskażą?
wskażą
wskaza
żołnież?
żołnierz
żołnierskie, żo-, -erz
żółty?
żółty
żó-
wykożystać?
wykorzystać
?
dresiaż?
dresiarz
-arz
żelazo?
żelazo
?
żekomy?
rzekomy
?
wrażenie?
wrażenie
?
parlamentażysta?
parlamentarzysta
parlamentarski
zbliżenie?
zbliżenie
blisko
oskarżony?
oskarżony
ożeczenie?
orzeczenie
rzecz
złożone?
złożone
żo-
zażyłość?
zażyłość
żyć
twożywo?
tworzywo
twórca
umożliwić?
umożliwić
odmiana: mogę
spostżeżenie?
spostrzeżenie
spostrzegać
żal?
żal
?
odzież?
odzież
?
(wyrok) dożywocia?
(wyrok) dożywocia
życie
dążeń?
dążeń
ąż
leży?
leży
?
najwyższy?
najwyższy
wysoki
kżtałt?
kształt
wyjątek na -krz- albo -prz-
kżtałtny?
kształtny
wyjątek na -krz- albo -prz-
ukżtałtowanie?
ukształtowanie
wyjątek na -krz- albo -prz-
kżtałcić?
kształcić
wyjątek na -krz- albo -prz-
wykżtałcenie?
wykształcenie
wyjątek na -krz- albo -prz-
bukżpan?
bukszpan
wyjątek na -krz- albo -prz-
Okża?
Oksza
wyjątek na -krz- albo -prz-
kżyk (ptak)?
kszyk (ptak)
wyjątek na -krz- albo -prz-
pżczoła?
pszczoła
wyjątek na -krz- albo -prz-
pżenica?
pszenica
wyjątek na -krz- albo -prz-
pżczyna?
pszczyna
wyjątek na -krz- albo -prz-
pżonka?
pszonka
wyjątek na -krz- albo -prz-
pżoniak?
pszoniak
wyjątek na -krz- albo -prz-
pżonak?
pszonak
wyjątek na -krz- albo -prz-
pżono?
pszono
wyjątek na -krz- albo -prz-
młodży?
młodszy
-szy
zdrowży?
zdrowszy
-szy
szybszy?
szybszy
-szy
najlepży?
najlepszy
-szy
najkrótszy?
najkrótszy
-szy
najładniejszy?
najładniejszy
-ejszy
kopże?
kopże
-że
stójże?
stójże
-że
łapże?
łapże
-że
krójże?
krójże
-że
obżartuch?
obżartuch
żartuch
odżałować?
odżałować
żałować
nadżerka?
nadżerka
żerka
podżyrować?
podżyrować
żyrować
nadproże?
nadproże
próg
książka?
książka
księga
uważny?
uważny
uwaga
księża?
księża
księdza
mosiężny?
mosiężny
mosiądzu
drużynowy?
drużynowy
druh
Sapieżyna?
Sapieżyna
Sapieha
zamrażarka?
zamrażarka
mrozu
mażę?
mażę
mazać
włażę?
włażę
włazu
zagrożenie?
zagrożenie
groźny
duży?
duży
duzi
wożą?
wożą
wozić
boży?
boży
boski
mężny?
mężny
męski
węższy?
węższy
wąski
książę?
książę
księstwo
drżenie?
drżenie
po r,l,ł
rżeć?
rżeć
po r,l,ł
ulżyć?
ulżyć
po r,l,ł
łże?
łże
po r,l,ł
niemalże?
niemalże
partykuła że/ż
skończże?
skończże
partykuła że/ż
weźże?
weźże
partykuła że/ż
jakże?
jakże
partykuła że/ż
takoż?
takoż
partykuła że/ż
jakiż?
jakiż
partykuła że/ż
aranżacja?
aranżacja
po n, arrangement (french)
branżowy?
branżowy
po n, wyraz zapożyczony
rewanżysta?
rewanżysta
po n, revenge
gżegżółka?
gżegżółka
wyjątek: wyraz rodzimy
mżawka?
mżawka
wyjątek: wyraz rodzimy
piegża?
piegża
wyjątek: wyraz rodzimy
pożyczony?
pożyczony
?
mażec?
marzec
marca
dwożec?
dworzec
dworca
dobże?
dobrze
dobry
mieżyć?
mierzyć
miara
wieżyć?
wierzyć
wiara
pżysporzyć?
przysporzyć
sporo
żąd?
rząd
riad (starodawny)
żepa?
rzepa
repa (starodawny)
żadki?
rzadki
riedkij (starodawny)
żeka?
rzeka
rieka (starodawny)
jażębina?
jarzębina
riabina (starodawny)
ożech?
orzech
oriech (starodawny)
fałszeż?
fałszerz
-erz/arz wskazujący na osobę wykonawcy jakiejś czynności
harceż?
harcerz
-erz/arz wskazujący na osobę wykonawcy jakiejś czynności
pasteż?
pasterz
-erz/arz wskazujący na osobę wykonawcy jakiejś czynności
kołnież?
kołnierz
-erz/arz wskazujący na osobę wykonawcy jakiejś czynności
brukaż?
brukarz
-erz/arz wskazujący na osobę wykonawcy jakiejś czynności
dekaż?
dekarz
-erz/arz wskazujący na osobę wykonawcy jakiejś czynności
pisaż?
pisarz
-erz/arz wskazujący na osobę wykonawcy jakiejś czynności
ślusaż?
ślusarz
-erz/arz wskazujący na osobę wykonawcy jakiejś czynności
tokaż?
tokarz
-erz/arz wskazujący na osobę wykonawcy jakiejś czynności
masaż (= pracownik masarni)?
masarz (= pracownik masarni)
-erz/arz wskazujący na osobę wykonawcy jakiejś czynności
instruktaż (= książka z instrukcjami)?
instruktarz (= książka z instrukcjami)
-erz/arz wskazujący na osobę wykonawcy jakiejś czynności
masaż (= masowanie)?
masaż (= masowanie)
wyjątek na -arz/erz
instruktaż (= szkolenie/instruktowanie)?
instruktaż (= szkolenie/instruktowanie)
wyjątek na -arz/erz
kroplomież?
kroplomierz
-mierz/ mistrz
ciśnieniomież?
ciśnieniomierz
-mierz/ mistrz
Kazimież?
Kazimierz
-mierz/ mistrz
Włodzimież?
Włodzimierz
-mierz/ mistrz
ogniomistż?
ogniomistrz
-mierz/ mistrz
zegarmistż?
zegarmistrz
-mierz/ mistrz
kapelmistż?
kapelmistrz
-mierz/ mistrz
gżmot?
grzmot
g-
gżąski?
grząski
g-
wżawa?
wrzawa
w-
zawżeć?
zawrzeć
w-
zajżeć?
zajrzeć
j-
dojżały?
dojrzały
j-
chżest?
chrzest
ch-
odchżąknąć?
odchrząknąć
ch-
kżak?
krzak
k-
zakżepnąć?
zakrzepnąć
k-
dżwi?
drzwi
d-
zedżeć?
zedrzeć
d-
zatżymać?
zatrzymać
t-
tżeba?
trzeba
t-
bżydota?
brzydota
b-
bżmieć?
brzmieć
b-
pżemoc?
przemoc
p-
zapżeć?
zaprzeć
p-
haceż?
hacerz
hacerstwo
muraż?
murarz
murarstwo
lżej?
lżej
po l, ł, n, r
odwilż?
odwilż
po l, ł, n, r
łże?
łże
po l, ł, n, r
małżowina?
małżowina
po l, ł, n, r
rewanż?
rewanż
po l, ł, n, r
rżeć?
rżeć
po l, ł, n, r
Skarżysko?
Skarżysko
po l, ł, n, r
żleb?
żleb
przed l, ł, n, r, w, o ile nie pozostaje ta pisownia w sprzeczności z innymi zasadami
drażliwy?
drażliwy
przed l, ł, n, r, w, o ile nie pozostaje ta pisownia w sprzeczności z innymi zasadami
żłopać?
żłopać
przed l, ł, n, r, w, o ile nie pozostaje ta pisownia w sprzeczności z innymi zasadami
księżna?
księżna
przed l, ł, n, r, w, o ile nie pozostaje ta pisownia w sprzeczności z innymi zasadami
jałmużna?
jałmużna
przed l, ł, n, r, w, o ile nie pozostaje ta pisownia w sprzeczności z innymi zasadami
żwir?
żwir
przed l, ł, n, r, w, o ile nie pozostaje ta pisownia w sprzeczności z innymi zasadami
łyżwy?
łyżwy
przed l, ł, n, r, w, o ile nie pozostaje ta pisownia w sprzeczności z innymi zasadami
straż?
straż
zakonczeniu - aż wskazującym na rzeczownik rodzaju żeńskiego
odspżedaż?
odsprzedaż
zakonczeniu - aż wskazującym na rzeczownik rodzaju żeńskiego
podaż?
podaż
zakonczeniu - aż wskazującym na rzeczownik rodzaju żeńskiego
aż?
spójnikach zakonczonych na - aż
chociaż?
chociaż
spójnikach zakonczonych na - aż
ponieważ?
ponieważ
spójnikach zakonczonych na - aż
drenaż?
drenaż
wyrazach francuskiego pochodzenia zakonczonych na - aż
kilometraż?
kilometraż
wyrazach francuskiego pochodzenia zakonczonych na - aż
bandaż?
bandaż
wyrazach francuskiego pochodzenia zakonczonych na - aż
wiraż?
wiraż
wyrazach francuskiego pochodzenia zakonczonych na - aż
witraż?
witraż
wyrazach francuskiego pochodzenia zakonczonych na - aż
tatuaż?
tatuaż
wyrazach francuskiego pochodzenia zakonczonych na - aż
bagażowy?
bagażowy
-żowy
angażować?
angażować
-ażować
młodzież?
młodzież
rzeczownik rodzaju żeńskiego
grabież?
grabież
rzeczownik rodzaju żeńskiego
rubież?
rubież
rzeczownik rodzaju żeńskiego
pżecież?
przecież
ż w wyrazach niesamodzielnych
również?
również
ż w wyrazach niesamodzielnych
toteż?
toteż
ż w wyrazach niesamodzielnych
tudzież?
tudzież
ż w wyrazach niesamodzielnych
też?
też
ż w wyrazach niesamodzielnych
beż?
beż
wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na - eż
beige
g->z
papież?
papież
wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na - eż
buldeneż?
buldeneż
wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na - eż
maneż?
maneż
wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na - eż
solfeż?
solfeż
wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na - eż
oręż?
oręż
ż w zakonczeniach - yż, - iż, - ąż, - ęż
pawęż?
pawęż
ż w zakonczeniach - yż, - iż, - ąż, - ęż
mąż?
mąż
ż w zakonczeniach - yż, - iż, - ąż, - ęż
upżąż?
uprząż
ż w zakonczeniach - yż, - iż, - ąż, - ęż
wciąż?
wciąż
ż w zakonczeniach - yż, - iż, - ąż, - ęż
paraliż?
paraliż
ż w zakonczeniach - yż, - iż, - ąż, - ęż
prodiż?
prodiż
ż w zakonczeniach - yż, - iż, - ąż, - ęż
wyż?
wyż
ż w zakonczeniach - yż, - iż, - ąż, - ęż
Paryż?
Paryż
ż w zakonczeniach - yż, - iż, - ąż, - ęż
nałożnica?
nałożnica
ż w zakończeniach - żka, - żca, - żnica
bezbożnica?
bezbożnica
ż w zakończeniach - żka, - żca, - żnica
drapieżca?
drapieżca
ż w zakończeniach - żka, - żca, - żnica
łupieżca?
łupieżca
ż w zakończeniach - żka, - żca, - żnica
nadwyżka?
nadwyżka
ż w zakończeniach - żka, - żca, - żnica
wróżka?
wróżka
ż w zakończeniach - żka, - żca, - żnica
żur?
żur
w -żur zakończeniach rzeczowników
ażur?
ażur
w -żur zakończeniach rzeczowników
abażur?
abażur
w -żur zakończeniach rzeczowników
dyżur?
dyżur
w -żur zakończeniach rzeczowników
pasażer?
pasażer
w -żer zakończeniach rzeczowników
konwojażer?
konwojażer
w -żer zakończeniach rzeczowników
buldożer?
buldożer
w -żer zakończeniach rzeczowników obcych
żar?
żar
w -żar zakończeniach rzeczowników
ciężar?
ciężar
w -żar zakończeniach rzeczowników
pożar?
pożar
w -żar zakończeniach rzeczowników
odważny?
odważny
w zakończeniu: samogłoska + -żny
okrężny?
okrężny
w zakończeniu: samogłoska + -żny
próżny?
próżny
w zakończeniu: samogłoska + -żny
nabożny?
nabożny
w zakończeniu: samogłoska + -żny
pobożny?
pobożny
w zakończeniu: samogłoska + -żny
obłożny?
obłożny
w zakończeniu: samogłoska + -żny
ostrożny?
ostrożny
w zakończeniu: samogłoska + -żny
żółty?
żółty
żo- /żó-
żółcień?
żółcień
żo- /żó-
żółw?
żółw
żo- /żó-
żona?
żona
żo- /żó-
żonaty?
żonaty
żo- /żó-
żołądek?
żołądek
żo- /żó-
żodkiew?
rzodkiew
wyjątek na: żo- /żó-
dwożec?
dworzec
dworca
w futże?
w futrze
futro
roweżysta?
rowerzysta
rower
gożki?
gorzki
gorycz
jażyna?
jarzyna
jary
bżoza?
brzoza
-brz-
pżyroda?
przyroda
-prz-
dżewo?
drzewo
-drz-
gżyb?
grzyb
-grz-
kżew?
krzew
-krz-
chżan?
chrzan
-chrz-
wejżeć?
wejrzeć
-jrz-
wżask?
wrzask
-wrz-
ważne?
ważne
w zakończeniu: samogłoska + -żny (ważny)
niespżedażny?
niesprzedażny
w zakończeniu: samogłoska + -żny (ważny)
wżos?
wrzos
Jeśli wymawiamy [wrz], piszemy wrz.
wszelki?
wszelki
Jeśli wymawiamy [fsz], piszemy wsz.
nietopeż?
nietoperz
rz występuje w rzeczowniku konkretnym rodz. Męskiego
zwież?
zwierz
rz występuje w rzeczowniku konkretnym rodz. Męskiego
moździeż?
moździerz
rz występuje w rzeczowniku konkretnym rodz. Męskiego
spichleż?
spichlerz
rz występuje w rzeczowniku konkretnym rodz. Męskiego
pręgież?
pręgierz
rz występuje w rzeczowniku konkretnym rodz. Męskiego
jeż?
jeż
wyjątek na -erz w rzeczownikach męskich
rybojeż?
rybojeż
wyjątek na -erz w rzeczownikach męskich
łupież?
łupież
wyjątek na -erz w rzeczownikach męskich
papież?
papież
wyjątek na -erz w rzeczownikach męskich
antypapież?
antypapież
wyjątek na -erz w rzeczownikach męskich