Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/83

Click to flip

83 Cards in this Set

 • Front
 • Back
i bponc
in a fix
tobann
sudden
go tobann
suddenly
tiontaigh
turn
cas
turn
sáite
stab, thrust, probe
bómánta
slow witted, dumb
scaoll
panic
or ard
out loud
ciallmhar
sensible, reasonable
dul amú
gone astray (wasted)
iontas
surprise, wonder
glor
voice
ar nós na gaoithe
like the wind
preab a bhaint as
to startle
cosán
path, way
splanc
spark, flash
tintreach
lightning
splanc tintrí
a flash of lightning
seilbh
posession
mionn
curse
lig sí mionn mór
she cursed
sásaigh
satisfy
sasódh
would satisfy
méid
amount, much
an méid sin
that much
tóir
pursuit
sa tóir ar
in pursuit of
sáigh
stab or thrust (verb)
samhlaigh
imagine (verb)
ceannairí
leaders, supervisors
mír
a bit, an item
ag stealladh
pouring out
in ainneoin
notwithstanding, in spite of
fásta
grown
colainn
trunk (of a person), body
cath
battle
go mear
quickly, nimbly
folláin
healthy
is léir an méid sin
that much is certain
barraíocht
too many, too much
incurtha
comparable
intinn
mind
lúthchleasaí
athlete
leoga
indeed
ní cuireann sé isteach ná amach orm
it doesn't bother me in the least
a leithéad (m.sh. ní fhaca mé a leithéad riamh roimhe)
it's like (i.e. i've never seen it's like before)
gruaim
dejection, gloom
deis
opportunity
strus
stress
aclaíocht
exercise
greim
grip, hold
aithin
know, recognise
gasta
fast, clever
os comhair
in front of
ba bheag nár
was nearly
maraigh
kill (verb)
coscáin
brakes
ag screadach
screaming
tiománaithe
drivers
ag croitheadh
shaking
dorn
fist
ag scairteadh
shouting
na coisithe
the pedestrians
magadh
mocking, joking
coiscéim
footsteps
traochta
exhausted
ag análú
breathing
an rabhadh
the warning
snaidhmthe
entangled, knotted
ag mairgneach
wailing, lamenting
miongháire
smile
mailíseach
malicious
láthair
place, scene, site
buartha
worried
need
ní gá dom
i don't need
sáil
heel
níos mo
any more
an phacáiste
package
ar snámh
floating
na tonnta
the waves
ag doirteadh
pouring