Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1st
OLIM
Olim Medusa, puella pulchra, in terra obcura habitabat ubi neque ol neque iuna apparebat
2
MEDUSA
Medua Minervam adoravit
3
DEA
Dea apientiae, audi me!" Puella misera oravit
4
IVA
Iuva Me! Pulchra sum
5
PULCHRAM
pulchram comam atque faciem pulchram hebeo
7NEMO
Nemo autem in terra obcura me videre protest
8dea
Dea autem Medusam iuvare recusavit. Tum puella irata Minervae dixit
9 Invi
Invidioa e Populum me videra non desideras!
10
Tum dea irata pulchram comam puellae mutavit