• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back
butikk (m)
parduotuvė
lykkelig
laimingas
deilig
skanus, puikus
syltetøy
uogienė
pris (m)
kaina
gård (m)
ūkis
frisk
šviežias
grønnsak (m)
daržovė
høne (f)
višta
krem (m)
plakta grietinėlė
altid
visada
fri
laisvas, nemokamas
lage
gaminti
biff (m)
mėsos pjausnys, biftšteksas
løk (m)
svogūnas
steke
kepti
skjære
pjauti
spørsmål (n)
klausimas
da
tada, tuo metu
tettebær (n)
bruknė
desiliter (m)
šimtas mililitrų
fløte (m)
grietinėlė
whor mye
kiek
koke
virti, užvirti
la
leisti
blande
maišyti
legge
dėti
lagvis
sluoksniais
bolle (m)
dubenėlis
vanskelig
sunkus, keblus
gi
duoti
gråte
verkti
rekke tunge
iškišti liežuvį
tulle
kvailioti, išsigalvoti, daryti/kalbėti nesąmones
pleie å ...
būti įpratusiam ką daryti
time (m)
valanda
frokost (m)
pusryčiai
vanligvis
paprastai
gjøre
daryti
mett
sotus
dessertmage (m)
"saldus skrandis"
mage (m)
pilvas, skrandis