Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/114

Click to flip

114 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bad (et)
bath/bathroom
bruke
use
dusj (en)
shower
ekstra
extra
fylle ut
fill in
har fri (å ha fri)
has/have time off
høres bra ut
sounds good
inkludert
included
lekerom (et)
playroom
lunsj (en)
lunch
matpakke (en)
packed meal
matpapir (et)
greaseproof paper
natt (en)
night
niste (en)
packed meal
natt (en)
night
niste (en)
packed meal
nøkkelen (en)
the key
personer (en person)
persons
serveres (å servere)
is served
servitøren (en)
the waiter
starte
start
termos (en)
thermos flask
toalett (et)
toilet
trimrom (et)
gym
beklager (å beklage)
apologize/apologizes
fornøyd
satisfied
ha lov til
have permission to
har rett (å ha rett)
to be right
heisen (en)
the lift
i full fart
at full speed
klage
complain
klagene (en klage)
the complaints
kredittkortet (et)
the credit card
la (å la)
let
misfornøyd
dissatisfied
regningen (en)
the bill
saken (en)
matter, case
skittent (skitten)
dirty
trafikk (en)
the traffic
tynne (tynn)
thin
våre (vår)
our
brenner (å brenne)
burn
bål (et)
bonfire
båten (en)
boat
drar (å dra)
go(es)/travel(s)
fjorden (en)
the fjord
fortøyer (å fortøye)
tie up/ties up
født
born
gitar (en)
guitar
griller (å grille)
grill(s)/barbecue(s)
heter det
the saying goes/it is said
holme (en)
island/skerry
latter (en)
laughter
lengste (lang)
longest
midnatt (en)
midnight
motorbåt (en)
motor boat
pølser (en pølse)
sausages
redningsvest (en)
life jacket
rekved (en)
respect
slik
like this
småbåter (en)
small boats
tusenvis
thousands
Jeg vil gjerne bestille et rom.
I would like to book a room.
Jeg vil gjerne bestille et rom med bad.
I would like to book a room with a bathroom.
Har dere et rom ledig?
Have you got a vacant room?
Har dere et rom ledig for en natt?
Have you got a room for one night?
Hva koster det?
What does it cost?
Er frokost inkludert?
Is breakfast included?
Er det halv pris for barn?
Is it half price for children?
Vi vil gjerne ha et rom med utsikt.
We would like a room with a view.
Vi vil gjerne ha et rom med balkong.
We would like a room with a balcony.
Er det heis?
Is there a lift?
Er det svømmehall og trimrom?
Is there a swimming-pool and gym?
Jeg er sulten. Hvor kan jeg spise?
I am hungry. Where can I eat?
Kafeteriaen er åpen hele dagen.
The cafeteria is open all day.
småbåter (en)
small boats
tusenvis
thousands
Jeg vil gjerne bestille et rom.
I would like to book a room.
Jeg vil gjerne bestille et rom med bad.
I would like to book a room with a bathroom.
Har dere et rom ledig?
Have you got a vacant room?
Har dere et rom ledig for en natt?
Have you got a room for one night?
Hva koster det?
What does it cost?
Er frokost inkludert?
Is breakfast included?
Er det halv pris for barn?
Is it half price for children?
Vi vil gjerne ha et rom med utsikt.
We would like a room with a view.
Vi vil gjerne ha et rom med balkong.
We would like a room with a balcony.
Er det heis?
Is there a lift?
Er det svømmehall og trimrom?
Is there a swimming-pool and gym?
Jeg er sulten. Hvor kan jeg spise?
I am hungry. Where can I eat?
Kafeteriaen er åpen hele dagen.
The cafeteria is open all day.
Kan jeg få snakke med direktøren?
May I speak to the manager?
Jeg er ikke fornøyd!
I am not satisfied!
Jeg er misfornøyd med rommet!
I am dissatisfied with the room!
Det var for mye bråk i natt!
There was too much noise last night!
Maten var dårlig!
The food was bad!
Dette glasset er skittent!
This glass is dirty!
Kan jeg få regningen?
May I have the bill?
Jeg vil gjerne betale regningen.
I would like to pay the bill.
Jeg vil gjerne betale med sjekk.
I would like to pay by cheque.
Jan jeg bruke kredittkort?
May I use a credit card?
Er service inkludert?
Is service included?
Jeg vil gjerne ha en kvittering.
I would like a receipt.
Velkommen tilbake!
Welcome back!
Vi kommer ikke hit igjen!
We are not coming here again!
vel
I suppose
nok
sure to
da
then
skitt
dirt
skitten
dirty
ankomme
to arrive
dobbel
double
hunder (en hund)
dogs
katter (en katt)
cats
ta med
bring