Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/124

Click to flip

124 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bestemt
set/decided
bilister (en bilist)
drivers
brøytekanter (en brøytekant)
banks of snow
dato (en)
date
dekk (et)
tyre
farlige (farlig)
dangerous
fly
fly, rush
forsiktig
careful
fort
fast
galt
wrong
glatt
slippery
gøy
fun (slang)
høyfjellet (et)
the high mountain (usually above the tree limit)
idioter (en idiot)
idiots
jente (en, ei)
girl
langs
along
livlig
lively
piggdekk (et piggdekk)
studded tyres
situasjoner (en situasjon)
situations
skiene (en ski)
the skis
skiturer (en skitur)
skiing trips
tilbudet (et)
the offer
tok imot (å ta imot)
accepted
tung
heavy
vant til
used to
ved siden av
next to
ødelegger (å ødelegge)
damage/damges, ruin/ruins
anorakkene (en anorakk)
the anoraks
badstue (en)
sauna
biologisk
biological
bokhyller (en bokhylle)
book-cases
brønn (en)
well
bøtter (en bøtte)
buckets
dype (dyp)
deep
elektrisitet (en)
electricity
fat (et fat)
basins
foran
in front of
frosset
frozen
frøs (å fryse)
froze
gang (en)
passage/entrance
gardiner (en gardin)
curtains
gjennom
through
hytte (en)
cottage, cabin
koser seg (å kose seg)
enjoy themselves
lampe (en)
lamp
ovnen (en)
the stove
parafinlamper (en)
paraffin lamps
parkeringsplassen (en)
the parking place
peis (en)
fireplace
primitiv
primitive
ren
clean
ryggsekker (en ryggsekk)
rucksacks
slik at
so that
smeltet (å smelte)
melted
soverommene (et soverom)
the bedrooms
spadde (å spa)
dug/shovelled
stoler (en stol)
chairs
svømmehall (en)
swimming pool
trepanel (et)
wood panelling
trette (trett)
tired
tømmerhytte (en)
log cabin
utedo (en do)
outside loo
vaskerom (et)
washroom
veggene (en vegg)
the walls
vekk
away/off
verken...eller
neither...nor
bakkene (en bakke)
the slopes
begynnere (en begynner)
beginners
bratt
steep
bøy (å bøye)
bend
deltok (å delta)
took part
ekkel
awful
faller (å falle)
fall/falls
forover
forward
holdt seg til
kept to
ivrig
eager
langsomt
slowly
livredd
scared stiff/frightened for your life
plog (å ploge)
plough
på skrå
across
redd
frightened/afraid
reddhare (en)
coward, 'frightened rabbit'
sette i gang
get started
sjokolade (en)
chocolate
solbriller
sunglasses
sterk
strong
svinge
turn
sånn
such
tulling (en)
idiot
tør (å tore)
dare/dares
visste (å vite)
knew
Skal vi gå på ski?
Shall we go skiing?
Vil du hjelpe meg med skiene mine?
Will you help me with my skis?
Passer støvlene til bindingene?
Do the boots fit the bindings?
Er disse stavene lange nok?
Are these sticks long enough?
Er det farlig?
Is it dangerous?
Jeg er redd!
I am afraid!
Jeg tør ikke!
I dare not!
Jeg faller!
I am falling!
Ikke vær redd!
Don't be afraid!
Der er ikke farlig!
It is not dangerous!
Bøy knærne!
Bend your knees!
Bøy deg forover!
Bend (yourself) forward!
Kjør ned!
Ski down!
Det gjør ikke vondt om du faller.
It doesn't hurt if you fall.
Du er en reddhare!
You are a chicken!
Jeg vil heller sitte i solen!
I would rather sit in the sun!
Detter er gøy!
This is great!
Det er kjempegøy!
It is great fun!
Det er en kjempekos hytte dere har.
It is a super cottage you have.
Vi hadde en kjempefin ferie!
We had a super holiday!
Kult!
Cool!
Gi deg!
Give in!/Stop it!
Din tulling!
You idiot! (affectionately)
Din tufs!
You idiot! (not affectionately)
Din idiot!
You idiot!
påske
Easter
palmesøndag
Palm Sunday
skjærtorsdag
Maundy Thursday
langfredag
Good Friday
påskedag
Easter Day
God påske!
Happy Easter!
å gå på ski
to go skiing
å kjøre ned bakken
to ski down the slope