Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
He whero te tae. He porowhiti te ahua. He aha tenei mea?
He aporo
He kowhai te tae. He mea pai ki nga makimaki. He aha tenei mea?
He panana
He karaka te tae. He mea pai ki nga rapeti. He aha tenei mea?
He karoti
Ka kainga e koe tenei mea mo te parakuihi. He aha tenei mea?
He tohi
He ma te tae. Na te heihei enei mea. He aha tenei mea?
He heki
Na te poaka tenei. He aha tenei mea?
He pekena
He ma te tae. Na te kau tenei. He aha tenei mea?
He miraka
He kowhai te tae. He mea pai ki nga kiore. He aha tenei mea?
He tihi