Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/97

Click to flip

97 Cards in this Set

 • Front
 • Back
herwyd
"according to" (prep.)

[ModW "yn ôl"]
kyuarwydyt
"story, tale" (masc.)

[ModW "chwedl / chwedleuon,chwedlau" (fem.)]
teyrnas / teyrnassoed
"kingdom / -s" (fem.)

[ModW "teyrnas / teyrnasoedd" (fem.)]
llywyaw
"govern" (vn.)

[ModW "llywodraethu"]
llwydyanhus
"successful"

[ModW "llwyddiannus"]
atnewydu
"renew" (vn.)

[ModW "adnewyddu"]
anriuedic
"innumerable" (adj.)

[ModW "aneirif"]
muroed
"walls"

[ModW "mur / muriau" (masc.)]
tyroed
"towers"

[ModW = "tŵr / tyrau" (masc.)]
damgylchynu
"surround, encircle" (vn.)

[ModW "amgylchynu"]
gorchymyn
"command" (vn.)

[ModW = same word]
kiwtawtwyr
"citizens"

[ModW = "dinesydd / dinasyddion" (masc.)]
adeilat
"build" (vn.)

[ModW "adeiladu"]
megys na(t)
"so that not" (conj.)

[ModW "fel na"]
kymryt
"like unto" (equative adj.)
y gyt a hynny
"moreover"

[lit. "together with that"]
y gyt
"together" (adv.)

[ModW "gyda"]
y gyt a
"together with" (prep.)

[ModW "gyda"]
ymladwr
"warrior" (masc.)

[ModW "ymladdwr / ymladdwyr"]
hael
"generous" (adj.)

[ModW = same word]
ehalaeth
"liberal" (adj.)

[ModW "haelfrydig"]
rodi
"give" (vn.)

[ModW "rhoi, rhoid"]
bwyt
"food" (masc.)

[ModW "bwyd"]
diawt
"drink" (fem.)

[ModW "diod / diodydd"]
keissaw
"try, attempt, seek" (vn.)

[ModW "ceisio"]
kyt
"although" (conj.)

[ModW "er bod"]
kaer / keyryd
"castle / -s" (fem.)

[ModW "castell / cestyll" (masc.)]
dinas / dinassoed
"city / cities" (fem.)

[ModW "dinas / dinasoedd"]
karu
"love" (vn.)

[ModW "caru"]
presswylaw
"dwell" (vn.)

[ModW "preswylio"]
ran
"part" (fem.)

[ModW "rhan / rhannau"]
blwydyn
"year" (fem.)

[ModW "blwyddyn / blynyddoedd"]
wrth hynny
"therefore" (prep. + demon. pron.)

[ModW "am / gan hynny ; felly"]
diwed
"length" (masc.)

[ModW "hyd / hydoedd,hydion"]
estrawn
"foreign, strange" (adj.)

[ModW "estron"]
kenedyl
"nation, race" (fem.)

[ModW "cenedl / cenhedloedd")
neu ynteu
"or" (conj. + conj. pron.)
kanys
"because" (conj.)

[ModW = "oherwydd"]
clybot
"hear" (vn.)

[ModW "clywed"]
marw
"die" (vn.)

[ModW = same word]
adaw
"leave" (vn.)

[ModW "gadael"]
heb
"without" (prep.)

[ModW = same word]
etiued
"heir" (masc.)

[ModW = "etifedd / etifeddion"]
namyn
except (prep.)

[ModW = same word]
kyfoeth
"domain" (masc.)

[ModW = "cyfoeth": riches, wealth; "parth / parthau" : "domain" (masc.)]
erchi
"seek" (vn.)

[ModW = same word]
kyghor
"council" (masc.)

[ModW = "cyngor / cynghorau"]
nerth
"power" (masc.)

[Modw = "nerth / nerthoedd"]
nyt mwy...namyn
not only...but also
lles
"benefit" (masc.)

[ModW = same word]
achwanegu
"increase" (vn.)

[ModW = "ychwanegu")
anryded
"honor" (masc.)

[ModW = "anrhydedd / anrhydeddau" (fem.)]
urdas
"dignity" (fem.)

[ModW = "urddas / urddasau" (masc.)]
teilygdawt
"status" (masc.)

[ModW = "statws"]
morwyn
"maiden" (fem.)

[ModW = "morwyn / morwynion,morynion"]
gwreic / gwraged
"wife" (fem.)

[ModW = "gwraig / gwragedd"]
yn y lle
"at once"
kytsynhyaw
"agree" (vn.)

[ModW = "cytuno"]
aruawc
"armed" (adj.)

[ModW ="arfog"]
marchog / marchogyon
"knight / -s" (masc.)

[ModW = "marchog / marchogion"]
llong / llo(n)geu
"ship / -s" (fem.)

[ModW = "llong / llongau"]
llanw
"fill" (vn.)

[ModW = "llenwi"]
cychwyn
"launch, start, initiate" (vn.)

[ModW = same word]
parth a
"towards" (prep.)

[ModW = "tuag at" (prep.)]
discynnu
"disembark, land" (vn.)

[ModW = "glanio"]
anuon
"send" (vn.)

[ModW = "anfon"]
kennadeu
"messengers" (masc.)

[ModW ="cennad / cenhadon" (m./f.)]
menegi
"tell, relate" (vn.)

[ModW = "dweud (wrth)" / "traethu"]
gwrda / gwyrda
"nobleman / -men" (masc.)

[ModW = "uchelwr / uchelwyr"]
ysytr
"reason, meaning, cause" (fem.)

[ModW = "ystyr / ystyron" (m./f.)]
neges / negesseu
"errand, mission" (fem.)

[ModW = "neges / negeseuau; negesau; negeseuon"]
kytgyghor
"joint counsel" (masc.)

[ModW = "cyngor / cynghorion; cynghorau"]
tywyssog / tywyssogyon
"prince / princes" (masc.)

[ModW = "tywysog / tywysogion"]
detwyd
"happy" (adj.)

[ModW = "hapus"]
hyt tra
"as long as" (conj.)
llithraw
"pass, spend" (vn.)

[ModW = "treulio"]
kyfryw
"such" (pron.)

[ModW = "cyfryw" (adj.)]
gwybot
"knowledge" (masc.); "know" (vn.)

[ModW = "gwybod"; "gwybodaeth / gwybodaethau" (fem.)]
ny(t) / ny(s)
(neg. part. w/ asp. or len.)

nys = infixed accusative pron.
gormes / gormessoed; gormesseu
"oppression / -s" (fem.)

[ModW = same word]
diaspat
"scream" (fem.)

[ModW = "sgrech / sgrechiadau; sgrechfeydd"]
vch
"above" (prep.)

[ModW = "uwch" (adv.); "uwchben" (prep.)]
aelwyt
"hearth" (fem.)

[ModW = "aelwyd / aelwydydd"]
callon / callonneu
"heart / hearts" (fem.)

[ModW = "calon / calonnau"]
ofnockau
"frighten" (vn.)

[ModW = "brawychu"]
beichogyeu
"conceptions, embryos; pregnancies" (pl.)

[ModW = "beichiogiad" (masc.)]
synhwyreu
"senses" (pl.)

[ModW = "synnwyr / synhwyrau" (masc.)]
gwyd
"trees" (pl.)

[ModW = "coeden / coed" (fem.)]
dayar
"earth" (fem.)

[ModW = "daear / daearoedd; daearau")
dyfred
"waters" (masc. pl.)

[ModW = "dŵr; dwfr / dyfroedd"]
diffrwyth
"barren, fruitless" (adj.)

[ModW = same word]
darmerth
"preparation" (masc.)

[ModW = "darpariaeth / darpariaethau" (fem.)]
arlwy
"provision" (fem.)

[ModW = "paratoad / paratoadau" (masc.)]
kyt
"though" (conj.)

[ModW = "cyd"]
treulaw
"consume" (vn.)

[ModW = "treulio"]
eyssoes
"nevertheless" (adv.)

[ModW = "er hynny"]
kyhoed
"public" (adj.)

[ModW = "cyhoeddus"]