Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/124

Click to flip

124 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ahorrar
ahhohrrahr
aconsejar
ahcohnsehjahr
cantar
cahntahr
averiguar
ahvehrihguahr
besar
behsahr
bajar
bahjahr
bailar
bahihlahr
cambiar
cahmbihahr
buscar
buhscahr
cocinar
cohcihnahr
cenar
cehnahr
cortar
cohrtahr
colocar
cohlohcahr
contestar
cohntehstahr
entrar
ehntrahr
comprar
cohmprahr
cruzar
cruhzahr
echar
ehchahr
desear
dehsehahr
durar
duhrahr
disfrutar
dihsfruhtahr
aceptar
ahcehptahr
aconsejar
ahcohnsehjahr
entregar
ehntrehgahr
llamar
llahmahr
esquiar
ehsquihahr
entregar
ehntrehgahr
esperar
ehspehrahr
estacionar
ehstahcihohnahr
gastar
gahstahr
firmar
fihmahr
estudiar
ehstuhdihahr
felicitar
fehlihcihtahr
felicitar
fehlihcihtahr
grabar
grahbahr
gritar
grihtahr
tirar
tihrahr
invitar
ihnvihtahr
llorar
llohrahr
llevar
llehvahr
nadar
nahdahr
llegar
llehgahr
acompanar
ahcohmpahnahr
mirar
mihrahr
manejar
mahnehjahr
mandar
mahndahr
marcar
mahcahr
necesitar
nehcehsihtahr
pasar
pahsahr
pasar
pahsahr
pagar
pahgahr
tardar
tahrdahr
patinar
pahtihnahr
pintar
pihntahr
sacar
sahcahr
practicar
prahctihcahr
quitar
quihtahr
regresar
rehgrehsahr
prepara
prehpahrah
presentar
prehsehntahr
alquilar
ahlquihlahr
trabajar
trahbahjahr
trabajar
trahbahjahr
trotar
trohtahr
tomar
tohmahr
aumentar
ahuhmehntahr
aumentar
ahuhmehntahr
usar
uhsahr
viajar
vihahjahr
apagar
ahpahgahr
acompanar
ahcohmpahnahr
apagar
ahpahgahr
arreglar
ahrrehglahr
aumentar
ahuhmehntahr
averiguar
ahvehrihguahr
ayudar
ahyuhdahr
bailar
bahihlahr
borrar
bohrrahr
buscar
buhscahr
caminar
cahmihnahr
celebrar
cehlehbrahr
colocar
cohlohcahr
cortar
cohrtahr
cruzar
cruhzahr
dejar
dehjahr
dibujar
dihbuhjahr
doblar
dohblahr
durar
duhrahr
empujar
ehmpuhjahr
escuchar
ehscuhchahr
esquiar
ehsquihahr
estacionar
ehstahcihohnahr
estudiar
ehstuhdihahr
estudiar
ehstuhdihahr
explicar
ehplihcahr
firmar
fihmahr
ganar
gahnahr
gastar
gahstahr
gritar
grihtahr
hablar
hahblahr
invitar
ihnvihtahr
llegar
llehgahr
llevar
llehvahr
llorar
llohrahr
mandar
mahndahr
manejar
mahnehjahr
mirar
mihrahr
mirar
mihrahr
nadar
nahdahr
necesitar
nehcehsihtahr
pagar
pahgahr
parar
pahrahr
practicar
prahctihcahr
preguntar
prehguhntahr
presentar
prehsehntahr
repasar
rehpahsahr
saludar
sahluhdahr
tardar
tahrdahr
terminar
tehrmihnahr
tirar
tihrahr
tocar
tohcahr
trotar
trohtahr
viajar
vihahjahr
alquilar
ahlquihlahr